Prognose aantal studenten mbo

Jaarlijks maakt het Ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onderstaand is de verwachting van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs te vinden apart naar niveau van het onderwijs. Onder 'gerelateerde grafieken' vindt u de uitsplitsing naar leerweg en sector.

De resultaten van de raming zijn meer onzeker dan in eerdere ramingen, omdat ze tot stand zijn gekomen tijdens de uitbraak van COVID-19 in Nederland en de daaropvolgende maatregelen. Er is rekening gehouden met de mogelijke effecten daarvan op de onderwijsdeelname voor zover dat bekend was voor 15 december 2020.

Het geraamde aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in schooljaar 2021-'22 is 500.200. Deelname aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) neemt de komende jaren naar verwachting af. De daling was al eerder voorspeld en heeft te maken met de afname van het aantal jonge volwassenen in Nederland. Daarnaast volgt een steeds kleiner deel van de vo-leerlingen een vmbo-opleiding en neemt het aandeel havo en vwo juist toe. Hierdoor neemt naar verwachting het aantal leerlingen dat van het vo naar het mbo doorstroomt in de toekomst af.

Prognose studenten in het middelbaar beroepsonderwijs, naar niveau

Prognose studenten in het middelbaar beroepsonderwijs, naar niveau Aantal x1.000
EntreeNiveau 2Niveau 3Niveau 4
2021-2214,279,1113,1293,9
2022-2315,072,6105,5298,6
2023-2413,869,2104,6294,5
2024-2513,666,0103,9291,9
2025-2613,764,1103,5290,9
2026-2713,962,7103,5290,7
2027-2813,962,1103,4290,8

De verwachting is een verdere toename van het aantal mbo-studenten in een opleiding op niveau 4, tot ongeveer 62% van het totale mbo vanaf 2027. Het aandeel studenten in niveau 2- en 3-opleidingen neemt af. Deze afname zal naar verwachting doorzetten voor niveau 2. Vanaf 2023 stabiliseert het aandeel studenten op een niveau-3-opleiding op ongeveer 22%. Het aandeel studenten in niveau 1 blijft in de ramingen ongeveer 3% van het totaal aantal studenten in het mbo.

Bron: OCW, Referentieraming 2021 Brontabel als csv (306 bytes)
Prognose studenten in het middelbaar beroepsonderwijs, naar leerweg Aantal x1.000
bolbbl
2021-22377,9122,3
2022-23399,891,9
2023-24386,495,7
2024-25378,197,2
2025-26374,697,6
2026-27373,097,7
2027-28372,397,8

In 2021-'22 worden in de raming 377.900 bolstudenten en 122.300 bbl-studenten verwacht. De komende jaren groeit het aantal bolstudenten naar verwachting, terwijl het aantal bbl-studenten afneemt. Dit hangt samen met de moeilijke omstandigheden op de arbeidsmarkt.

Bron: OCW, Referentieraming 2021 Brontabel als csv (204 bytes)