Prognose aantal studenten mbo

Jaarlijks maakt het Ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onderstaand is de verwachting van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs te vinden apart naar niveau van het onderwijs. Onder 'gerelateerde grafieken' vindt u de uitsplitsing naar leerweg en sector.

De resultaten van de raming zijn meer onzeker dan in eerdere ramingen, omdat ze tot stand zijn gekomen tijdens de uitbraak van COVID-19 in Nederland en de daaropvolgende maatregelen, en de formatie van het kabinet Rutte IV. Er is rekening gehouden met de mogelijke effecten daarvan op de onderwijsdeelname voor zover dat bekend was voor 15 december 2021. Gebeurtenissen na deze datum, zoals de oorlog in Oekraïne, zijn niet meegenomen

Het geraamde aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in schooljaar 2022-'23 is 492.100. Deelname aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) neemt de komende jaren af. De daling was al eerder voorspeld en heeft te maken met de afname van het aantal jonge volwassenen in Nederland. Daarnaast volgt een steeds kleiner deel van de vo-leerlingen een vmbo-opleiding en neemt het aandeel havo en vwo juist toe. Hierdoor neemt naar verwachting het aantal leerlingen dat van het vo naar het mbo doorstroomt in de toekomst af.

Prognose studenten in het middelbaar beroepsonderwijs, naar niveau

Prognose studenten in het middelbaar beroepsonderwijs, naar niveau Aantal x1.000
PeriodeEntreeNiveau 2Niveau 3Niveau 4
2022-2314,379,5110,9287,3
2023-2414,976,4107,7283,2
2024-2515,274,1104,8281,6
2025-2615,572,4102,3282,5
2026-2715,470,9101,1283,4
2027-2815,269,3100,8284,1
2028-2914,967,3100,3282,9

De verwachting is een verdere afname met schommelingen van het aantal mbo-studenten in een opleiding op niveau 4. Het aandeel studenten in niveau 2- en 3-opleidingen neemt af. Vanaf 2027 stabiliseert het aandeel studenten op een niveau-3-opleiding op ongeveer 21,5%. Het aandeel studenten in niveau 1 blijft in de ramingen ongeveer 3% van het totaal aantal studenten in het mbo.

Bron: Referentieraming 2022 Brontabel als csv (313 bytes)
Prognose studenten in het middelbaar beroepsonderwijs, naar leerweg Aantal x1.000
Periodebolbbl
2022-23360,9131,1
2023-24358,1124,1
2024-25360,3115,4
2025-26366,2106,4
2026-27369101,7
2027-2837099,3
2028-29367,597,9

In 2022-'23 worden in de raming 360.900 bolstudenten en 131.100 bbl-studenten verwacht. Na een kleine dip, groeit de komende jaren het aantal bolstudenten naar verwachting, terwijl het aantal bbl-studenten daalt. Wel wordt het aandeel bbl-studenten voor de komende jaren hoger ingeschat dan in de raming van vorig jaar het geval was. Dit heeft te maken met het uitblijven van hoge werkloosheid, na de sombere prognoses van vorig jaar als gevolg van de coronacrisis.

Bron: Referentieraming 2022 Brontabel als csv (211 bytes)