Prognose aantal studenten wo

Jaarlijks maakt het ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onderstaand is de verwachting van het aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs te vinden. Onder ‘gerelateerde grafieken’ vindt u het aantal studenten uitgesplitst naar sector. Verder wordt de verwachte instroom in het eerste jaar getoond.

De resultaten van de raming zijn meer onzeker dan in eerdere ramingen, omdat ze tot stand zijn gekomen tijdens de uitbraak van COVID-19 in Nederland en de daaropvolgende maatregelen. Er is rekening gehouden met de mogelijke effecten daarvan op de onderwijsdeelname voor zover dat bekend was voor 15 december 2020.

Het geraamde aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs in collegejaar 2021-'22 is 344.000. De trend van de afgelopen jaren zet, versneld door COVID-19, in de komende jaren door. Daarna vindt naar verwachting afvlakking plaats, doordat het aantal jongvolwassenen in Nederland afneemt.

Prognose studenten in het wetenschappelijk onderwijs, bachelor-master en post-master

Prognose studenten in het wetenschappelijk onderwijs, bachelor-master en post-master Aantal x1.000
BachelorMasterPost Master
2021-22213,6128,81,6
2022-23219,7134,51,6
2023-24223,8140,31,6
2024-25227146,11,6
2025-26229,7151,41,6
2026-27232,7155,91,5
2027-28235,11591,5

De verwachting is dat zowel het aantal bachelor- als het aantal masterstudenten toeneemt de komende jaren. De verwachting is dat het aantal post-master studenten de komende jaren daalt.

Bron: OCW, Referentieraming 2021 Brontabel als csv (251 bytes)
Prognose studenten in het wetenschappelijk onderwijs, voltijd-deeltijd Aantal x1.000
VoltijdDeeltijd
2021-22339,24,8
2022-23351,14,7
2023-24361,14,7
2024-25370,14,6
2025-26378,14,5
2026-27385,74,4
2027-28391,34,4

Het geraamde aantal voltijd en deeltijd wo-studenten in collegejaar 2021-'22 is respectievelijk 339.200 en 4.800. De verwachting is dat het aantal voltijd wo-studenten zal toenemen tot ongeveer 391.300 in collegejaar 2027-'28, maar dat het aantal deeltijd wo-studenten zal dalen tot ongeveer 4.400 in hetzelfde collegejaar.

Bron: OCW, Referentieraming 2021 Brontabel als csv (204 bytes)

Prognose eerstejaarsstudenten in het wetenschappelijk onderwijs, bachelor, master en post-master

Prognose eerstejaarsstudenten in het wetenschappelijk onderwijs, bachelor, master en post-master Aantal x1.000
BachelorMasterPost-Master
2021-2248,957,80,9
2022-2350,658,30,9
2023-2451,160,80,9
2024-2552,062,60,8
2025-2652,664,10,8
2026-2753,565,00,8
2027-2853,865,10,8

Naar verwachting stijgt de komende jaren de totale instroom van studenten in het wetenschappelijk onderwijs. De verwachting is dat zowel de instroom van het aantal bachelor- als het aantal masterstudenten de komende jaren toeneemt. De verwachting is dat de instroom van het aantal post-master studenten de komende jaren geleidelijk afneemt.

Bron: OCW, Referentieraming 2021 Brontabel als csv (243 bytes)
Prognose eerstejaarsstudenten in het wetenschappelijk onderwijs, voltijd-deeltijd Aantal x1.000
VoltijdDeeltijd
2021-22106,31,3
2022-23108,61,3
2023-24111,51,2
2024-25114,21,2
2025-26116,31,2
2026-27118,31,1
2027-28118,61,1

Naar verwachting stijgt de komende jaren de totale instroom van studenten in het wetenschappelijk onderwijs. De verwachting is dat bij het voltijdonderwijs de instroom toeneemt, terwijl een daling voorzien is bij het deeltijdonderwijs.

Bron: OCW, Referentieraming 2021 Brontabel als csv (204 bytes)