Prognose aantal studenten wo

Jaarlijks maakt het ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onderstaand is de verwachting van het aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs te vinden. Onder ‘gerelateerde grafieken’ vindt u het aantal studenten uitgesplitst naar sector. Verder wordt de verwachte instroom in het eerste jaar getoond.

Het geraamde aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs in collegejaar 2023-'24 is 351.500. De stijgende trend van de afgelopen jaren zet in de komende jaren nog iets door. Daarna vindt naar verwachting afvlakking plaats, doordat het aantal jongvolwassenen in Nederland afneemt.

Prognose studenten in het wetenschappelijk onderwijs, bachelor-master en post-master

Prognose studenten in het wetenschappelijk onderwijs, bachelor-master en post-master In aantallen x 1.000
PeriodeBachelorMasterPost Master
2023-24221,9128,31,3
2024-25222,4134,01,3
2025-26221,3138,31,4
2026-27219,0141,21,4
2027-28217,6143,01,4
2028-29217,9143,91,5
2029-30219,6144,41,5

De groei in het wetenschappelijk onderwijs vlakt naar verwachting in de komende jaren wat af.  We verwachten een lichte daling in het aantal bachelor-studenten, maar stijging in de aantallen master- en post-master-studenten.

Referentieraming 2023 Brontabel als csv (212 bytes)
Prognose studenten in het wetenschappelijk onderwijs, voltijd-deeltijd In aantallen x 1.000
PeriodeVoltijdDeeltijd
2023-24347,04,5
2024-25353,24,5
2025-26356,54,5
2026-27357,14,5
2027-28357,64,5
2028-29358,84,5
2029-30361,04,5

Het geraamde aantal voltijd en deeltijd wo-studenten in collegejaar 2023-'24 is respectievelijk 347.000 en 4.500. De verwachting is dat het aantal voltijd wo-studenten zal toenemen tot ongeveer 361.000 in collegejaar 2029-'30, en dat het aantal deeltijd wo-studenten ongeveer gelijk blijft.

Referentieraming 2023 Brontabel als csv (159 bytes)

Prognose eerstejaarsstudenten in het wetenschappelijk onderwijs, bachelor en master

Prognose eerstejaarsstudenten in het wetenschappelijk onderwijs, bachelor en master In aantallen x 1.000
PeriodeBachelorMaster
2023-2454,159,1
2024-2551,660,9
2025-2650,061,8
2026-2749,662,8
2027-2850,463,1
2028-2951,363,2
2029-3052,063,4

De verwachting is dat het aantal eerstejaars bachelor studenten de komende jaren eerst terug zal lopen tot ongeveer 49.600 in collegejaar 2026-'27, dan stijgen tot ongeveer 52.000  in collegejaar 2029-'30. Het aantal eerstejaars master studenten stijgt tot ongeveer 63.400 in collegejaar 2029-'30.

Referentieraming 2023 Brontabel als csv (158 bytes)
Prognose eerstejaarsstudenten in het wetenschappelijk onderwijs, voltijd-deeltijd In aantallen x 1.000
PeriodeVoltijdDeeltijd
2023-24112,11,1
2024-25111,31,2
2025-26110,61,2
2026-27111,21,2
2027-28112,31,2
2028-29113,41,2
2029-30114,31,2

Naar verwachting stijgt de komende jaren de totale instroom van studenten in het wetenschappelijk onderwijs. De verwachting is dat bij voltijdonderwijsde instroom licht toeneemt, en bij het deeltijdonderwijs deze instroom na 2025 stabiliseert.

Referentieraming 2023 Brontabel als csv (159 bytes)