Prognose aantal studenten hbo

Jaarlijks maakt het ministerie van OCW een  prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onderstaand is de verwachting van het aantal associate degree-, bachelor- en masterstudenten in het hoger beroepsonderwijs te vinden.

Onder ‘gerelateerde grafieken’ vindt u het aantal studenten uitgesplitst naar sector en voltijd-deeltijd. Verder wordt de verwachte instroom in het eerste jaar getoond.

De resultaten van de raming zijn meer onzeker dan in eerdere ramingen, omdat ze tot stand zijn gekomen tijdens de uitbraak van COVID-19 in Nederland en de daaropvolgende maatregelen. Er is rekening gehouden met de mogelijke effecten daarvan op de onderwijsdeelname voor zover dat bekend was voor 15 december 2020.

Het geraamde totale aantal studenten in het hoger beroepsonderwijs in collegejaar 2021-'22 is 499.100. De verwachting is dat het hbo de eerstkomende jaren groeit. Na een kleine groei in de komende paar jaar daalt het aantal studenten in het hoger beroepsonderwijs naar verwachting vanaf 2024-'25. Dit hangt samen met de bevolkingsontwikkeling in Nederland.

Prognose studenten in het hoger beroepsonderwijs, associate degree, bachelor, master

Prognose studenten in het hoger beroepsonderwijs, associate degree, bachelor, master Aantal x1.000
Associate degreeBachelorMaster
2021-2219,8465,713,6
2022-2321,7469,513,4
2023-2423,0471,113,3
2024-2523,9468,213,3
2025-2624,5463,013,2
2026-2724,8457,113,1
2027-2824,9451,913,0

De verwachting is dat de komende jaren het aantal bachelorstudenten na een periode van groei licht zal dalen en zowel het aantal masterstudenten als het aantal ‘associate degree’ studenten zullen stijgen.

Bron: OCW, Referentieraming 2021 Brontabel als csv (263 bytes)
Prognose studenten in het hoger beroepsonderwijs, voltijd - deeltijd (incl. associate degree) Aantal x 1.000
VoltijdDeeltijd
2021-22441,257,9
2022-23445,059,7
2023-24446,660,9
2024-25443,761,6
2025-26438,761,9
2026-27433,161,9
2027-28427,961,8

Het geraamde aantal voltijd- en deeltijd hbo-studenten in collegejaar 2021-'22 is respectievelijk 441.200 en 57.900. De verwachting is dat het aantal hbo-studenten de komende jaren zal gaan stijgen tot ongeveer 446.600 voltijd en 60.900 deeltijd in collegejaar 2023-'24.

Bron: OCW, Referentieraming 2021 Brontabel als csv (212 bytes)

Prognose eerstejaars studenten in het hoger beroepsonderwijs, associate degree, bachelor, master

Prognose eerstejaars studenten in het hoger beroepsonderwijs, associate degree, bachelor, master Aantal x 1.000
Associate degreeBachelorMasterTotaal hbo
2021-226,095,55,4106,9
2022-236,291,05,4102,7
2023-246,491,05,5102,9
Bron:OCW, Referentieraming 2021 Brontabel als csv (239 bytes)
Prognose eerstejaars studenten in het hoger beroepsonderwijs, voltijd - deeltijd (incl. associate degree) Aantal x1.000
VoltijdDeeltijd
2021-2295,611,3
2022-2391,311,3
2023-2491,611,3
2024-2590,211,2
2025-2688,711,1
2026-2787,210,9
2027-2886,910,9
Bron: OCW, Referentieraming 2021 Brontabel als csv (202 bytes)