Prestaties van scholen in het voortgezet onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt of scholen voldoen aan de basiskwaliteit. Het oordeel van de Inspectie wordt sinds schooljaar 2017/2018 uitgedrukt in goed, voldoende, onvoldoende of zeer zwak. Bij aanwijzingen van onvoldoende kwaliteit wordt de mate van toezicht aangepast.

Oordelen vo, 2020

Oordelen vo, 2020 Percentage vo afdelingen naar oordeel Inspectie
SchoolsoortZeer zwakOnvoldoendeVoldoende-goed
Praktijk-onderwijs00100
vmbo b0,41,298,4
vmbo k0,8198,2
vmbo gt0,61,597,9
havo1,14,294,7
vwo0,42,597,2

De staafdiagram laat de beoordeling van de Inspectie zien voor de verschillende schoolsoorten van het reguliere voortgezet onderwijs. Per schoolsoort is het percentage scholen te zien dat als voldoende/goed, onvoldoende en zeer zwak wordt beoordeeld.

Het grootste deel van de vo-afdelingen is van voldoende kwaliteit, in totaal heeft 97,3% voldoende basiskwaliteit. Met 100% heeft het praktijkonderwijs het hoogste aandeel afdelingen van voldoende of goede kwaliteit. De havo heeft verhoudingsgewijs de meeste zwakke afdelingen (4,2%). 

De grafiek toont alleen het jaar 2020. Een langere tijdreeks is te vinden in de brontabel onder 'Download deze grafiek'. Door wisseling in de manier van toezichthouden zijn de gegevens in meerjarig perspectief niet meer zomaar te vergelijken. 

Bron: Inspectie van het Onderwijs Brontabel als csv (694 bytes)