Aantal vo-scholen

Het aantal scholen verandert jaarlijks als gevolg van stichtingen, opheffingen en fusies. In onderstaande grafiek is het aantal scholen (hoofdvestigingen) te vinden en onder 'Gerelateerde grafieken' het aantal nevenvestigingen en het aantal schoolbesturen. In de metadata onder de grafieken is meer informatie opgenomen over de verschillen tussen hoofd- en nevenvestigingen en besturen.
Het voortgezet onderwijs (vo) kent een aantal verschillende schoolsoorten. Dit heeft te maken met het aanbod van brugklassen of bijvoorbeeld praktijkonderwijs (pro).
Scholengemeenschappen kunnen er voor kiezen om maar 1 soort onderwijs aan te bieden of om meerdere schoolsoorten aan te bieden. Veel scholengemeenschappen doen dit laatste en er zijn scholengemeenschappen die alle schoolsoorten aanbieden. De taartdiagram laat het aantal scholen per categorie zien. Onder 'Gerelateerde grafieken' staat de verdeling van leerlingen over deze scholen. 
 

Aantal vestigingen in het voortgezet onderwijs

Aantal vestigingen in het voortgezet onderwijs
Vestigingen
20171464
20181460
20191451
20201440
20211443
20221450

Het aantal schoolvestigingen is tot en met 2017 gestegen tot 1.464. Na 2017 is dit aantal licht gedaald. In 2021 waren er 1.443 vestigingen, dit is in 2022 licht toegenomen tot 1.450

DUO: 1-Cijfer vo Brontabel als csv (92 bytes)
Aantal instellingen in het voortgezet onderwijs
Instellingen
2017652
2018649
2019650
2020648
2021645
2022641

Het aantal instellingen in het voortgezet onderwijs schommelt al jaren rond de 650.

DUO: 1-Cijfer vo Brontabel als csv (86 bytes)
Aantal besturen in het voorgezet onderwijs
Besturen
2017338
2018330
2019328
2020322
2021306
2022296

Na 2017 daalt het aantal besturen. In 2022 zijn er 298 besturen.

DUO: 1-Cijfer vo Brontabel als csv (82 bytes)

Aantal vo-instellingen

Aantal vo-instellingen Naar schoolsoort
Scholen
avo cat.13
avo sgs.141
avo,vbo (breed)225
avo,vbo (smal)37
avo,vbo,pro (breed)52
avo,vbo,pro (smal)1
pro111
vbo3
vbo,pro1
verticale schoolgemeenschap15
vwo42

In 2022 zijn er 641 instellingen in het voortgezet onderwijs. Onder vbo vallen de vmbo-basisberoeps, -kaderberoeps en -gemengde leerwegen. Onder avo vallen de vmbo-theoretische leerweg, het havo en het vwo. Met smal wordt bedoeld dat niet alle subsoorten aanwezig zijn en met breed dat alle subsoorten worden aangeboden. Bijvoorbeeld in de schoolsoort avo/vbo (smal) is er een combinatie van havo/vwo/vmbo-tl en vmbo-bbl/vmbo-kbl/vmbo-gl mogelijk maar ze worden niet allemaal aangeboden. Verticale scholengemeenschappen zijn regionale opleiding centra (ROC's) en vakinstellingen.

DUO: 1-Cijfer vo Brontabel als csv (191 bytes)
Verdeling leerlingen over schoolsoorten In absolute aantallen
Leerlingen
avo cat.6560
avo sgs.178712
avo,vbo (breed)481457
avo,vbo (smal)28046
avo,vbo,pro (breed)147891
avo,vbo,pro (smal)937
pro21199
vbo2045
vbo,pro694
verticale schoolgemeenschap42420
vwo31540

Op de brede scholengemeenschappen zit ongeveer 70% van alle vo-leerlingen

DUO: 1-Cijfer vo Brontabel als csv (224 bytes)