Aantal vo-scholen

Het aantal scholen verandert jaarlijks als gevolg van stichtingen, opheffingen en fusies. In onderstaande grafiek is het aantal scholen (hoofdvestigingen) te vinden en onder 'Gerelateerde grafieken' het aantal nevenvestigingen en het aantal schoolbesturen. In de metadata onder de grafieken is meer informatie opgenomen over de verschillen tussen hoofd- en nevenvestigingen en besturen.
Het voortgezet onderwijs (vo) kent een aantal verschillende schoolsoorten. Dit heeft te maken met het aanbod van brugklassen of bijvoorbeeld praktijkonderwijs (pro).
Scholengemeenschappen kunnen er voor kiezen om maar 1 soort onderwijs aan te bieden of om meerdere schoolsoorten aan te bieden. Veel scholengemeenschappen doen dit laatste en er zijn scholengemeenschappen die alle schoolsoorten aanbieden. De taartdiagram laat het aantal scholen per categorie zien. Onder 'Gerelateerde grafieken' staat de verdeling van leerlingen over deze scholen. 
 

Aantal vestigingen in het voortgezet onderwijs

Aantal vestigingen in het voortgezet onderwijs
PeriodeVestigingen
20161461
20171464
20181460
20191451
20201440
20211444

Het aantal schoolvestigingen is tot en met 2017 gestegen tot 1.464. Na 2017 is dit aantal licht gedaald. In 2020 waren er 1.440 vestigingen, dit is in 2021 licht toegenomen tot 1.444

DUO: 1-Cijfer vo Brontabel als csv (98 bytes)
Aantal instellingen in het voortgezet onderwijs
PeriodeInstellingen
2016648
2017652
2018649
2019650
2020648
2021645

Het aantal instellingen in het voortgezet onderwijs schommelt al jaren rond de 650.

DUO: 1-Cijfer vo Brontabel als csv (92 bytes)
Aantal besturen in het voorgezet onderwijs
PeriodeBesturen
2016336
2017338
2018330
2019328
2020322
2021307

Na 2017 daalt het aantal besturen. In 2021 zijn er 307 besturen.

DUO: 1-Cijfer vo Brontabel als csv (88 bytes)

Aantal vo-instellingen

Aantal vo-instellingen Naar schoolsoort
SchoolsoortScholen
avo cat.15
avo sgs.142
avo,vbo (breed)225
avo,vbo (smal)37
avo,vbo,pro (breed)52
avo,vbo,pro (smal)1
pro111
vbo3
vbo,pro1
verticale schoolgemeenschap15
vwo43

In 2021 zijn er 645 instellingen in het voortgezet onderwijs. Onder vbo vallen de vmbo-basisberoeps, -kaderberoeps en -gemengde leerwegen. Onder avo vallen de vmbo-theoretische leerweg, het havo en het vwo. Met smal wordt bedoeld dat niet alle subsoorten aanwezig zijn en met breed dat alle subsoorten worden aangeboden. Bijvoorbeeld in de schoolsoort avo/vbo (smal) is er een combinatie van havo/vwo/vmbo-tl en vmbo-bbl/vmbo-kbl/vmbo-gl mogelijk maar ze worden niet allemaal aangeboden. Verticale scholengemeenschappen zijn regionale opleiding centra (ROC's) en vakinstellingen.

DUO: 1-Cijfer vo Brontabel als csv (201 bytes)
Verdeling leerlingen over schoolsoorten In absolute aantallen
SchoolsoortLeerlingen
avo cat.6615
avo sgs.178914
avo,vbo (breed)477045
avo,vbo (smal)26357
avo,vbo,pro (breed)146056
avo,vbo,pro (smal)919
pro21500
vbo1983
vbo,pro675
verticale schoolgemeenschap41296
vwo32804

Op de brede scholengemeenschappen zit ongeveer 70% van alle vo-leerlingen

DUO: 1-Cijfer vo Brontabel als csv (234 bytes)