Aantal vo-scholen

Het aantal scholen verandert jaarlijks als gevolg van stichtingen, opheffingen en fusies. Op deze pagina is het aantal instellingen, vestigingen en besturen te vinden. In de metadata is meer informatie opgenomen over de verschillen tussen hoofd- en nevenvestigingen en besturen.

 

Aantal vestigingen in het voortgezet onderwijs

Aantal vestigingen in het voortgezet onderwijs
Vestigingen
20181460
20191451
20201440
20211443
20221454
20231456

Het aantal schoolvestigingen is tot en met 2017 gestegen tot 1.464. Na 2017 is dit aantal licht gedaald. In 2022 waren er 1.454 vestigingen, dit is in 2023 licht toegenomen tot 1.456

DUO: 1-cijfer vo Brontabel als csv (92 bytes)
Aantal instellingen in het voortgezet onderwijs
Instellingen
2018649
2019650
2020648
2021645
2022641
2023640

Het aantal instellingen in het voortgezet onderwijs schommelt al jaren rond de 645.

DUO: 1-Cijfer vo Brontabel als csv (86 bytes)
Aantal besturen in het voorgezet onderwijs
Besturen
2018330
2019328
2020322
2021306
2022296
2023281

Na 2017 daalt het aantal besturen. In 2023 zijn er 281 besturen.

DUO: 1-Cijfer vo Brontabel als csv (82 bytes)

Aantal vo-instellingen

Aantal vo-instellingen Naar schoolsoort
Scholen
avo sgs.142
avo, vbo (breed)224
avo, vbo (smal)36
avo, vbo, pro (breed)53
avo, vbo, pro (smal)1
havo of vmbo-t categoraal14
pro111
vbo3
vbo, pro1
verticale schoolgemeenschap15
vwo categoraal41

Het voortgezet onderwijs (vo) kent een aantal verschillende schoolsoorten. Dit heeft te maken met het aanbod van brugklassen of bijvoorbeeld praktijkonderwijs (pro). Scholengemeenschappen kunnen er voor kiezen om maar 1 soort onderwijs aan te bieden of om meerdere schoolsoorten aan te bieden. Veel scholengemeenschappen doen dit laatste en er zijn scholengemeenschappen die alle schoolsoorten aanbieden. De taartdiagram laat het aantal scholen per categorie zien.

In 2023 zijn er 640 instellingen in het voortgezet onderwijs. Onder vbo vallen de vmbo-basisberoeps, -kaderberoeps en -gemengde leerwegen. Onder avo vallen de vmbo-theoretische leerweg, het havo en het vwo. Met smal wordt bedoeld dat niet alle subsoorten aanwezig zijn en met breed, dat alle subsoorten worden aangeboden. Bijvoorbeeld in de schoolsoort avo/vbo (smal) is er een combinatie van havo/vwo/vmbo-tl en vmbo-bbl/vmbo-kbl/vmbo-gl mogelijk maar ze worden niet allemaal aangeboden. Verticale scholengemeenschappen zijn regionale opleiding centra (ROC's) en vakinstellingen.

DUO: 1-Cijfer vo Brontabel als csv (226 bytes)
Verdeling leerlingen over schoolsoorten In absolute aantallen
Leerlingen
avo sgs.178896
avo, vbo (breed)485621
avo, vbo (smal)28003
avo, vbo, pro (breed)148667
avo, vbo, pro (smal)955
havo of vmbo-t categoraal6872
pro21185
vbo2052
vbo, pro688
verticale schoolgemeenschap43560
vwo categoraal31495

Op de brede scholengemeenschappen zit ongeveer 70% van alle vo-leerlingen

DUO: 1-Cijfer vo Brontabel als csv (259 bytes)