Aantal scholen in het primair onderwijs

Het aantal scholen verandert jaarlijks als gevolg van stichtingen, opheffingen en fusies. In onderstaande grafiek is het aantal scholen (hoofdvestigingen) te vinden en onder 'Gerelateerde grafieken' het aantal nevenvestigingen en het aantal scholen per bestuur. In de metadata onder de grafieken is meer informatie opgenomen over de verschillen tussen hoofd- en nevenvestigingen en besturen. In de grafiek onderaan de pagina is de verdeling naar denominatie van scholen te vinden. Denominatie geeft de achtergrond van de school weer en is hier opgedeeld in vier categoriën: openbaar, Rooms-Katholiek, Protestants-Christelijk en overig bijzonder.

Het is mogelijk om in de legenda van een grafiek categorieën weg te klikken waardoor andere categorieën makkelijker vergeleken kunnen worden. Via 'Download deze grafiek' zijn de cijfers uit een grafiek in een tabel te downloaden, in deze tabel staan ook de cijfers vanaf 2010.

Aantal scholen in het primair onderwijs

Aantal scholen in het primair onderwijs
Periodebaosbaososovsovso
201663472794717743
201762652734917443
201862032725117143
201961732685216845
202061302655216844
202160802635416644

Het totaal aantal scholen in het primair onderwijs is gedaald van 6.659 in 2020 naar 6607 in 2021. Dit is het gevolg van een daling in het totaal aantal leerlingen en schaalvergroting. In 2021 zijn er 50 bao-scholen minder, 2 sbao-scholen minder en 2 so/vso-scholen minder. Het aantal so scholen is met 2 gestegen en het aantal vso scholen is gelijk gebleven.

DUO 1 cijfer PO 2010-2021 Brontabel als csv (331 bytes)
Aantal hoofd- en nevenvestigingen in het primair onderwijs
Periodebaosbaososovsovso
20176403282194168200
20186333280197166209
20196295276196164208
20206246271199160218
20216197269206158223

In het bao en sbao neemt het totaal aantal vestigingen al jaren af, ook van 2020 naar 2021 zet deze trend door. In het speciaal onderwijs was het totaal aantal vestigingen na een toename kort na de invoering van passend onderwijs een aantal jaren stabiel. Nu zien we zowel in het so als het vso weer een toename van het aantal vestigingen. Het aantal vestigingen dat zowel so als vso aanbieden neemt af sinds 2013.

DUO 1 cijfer PO 2010-2021 Brontabel als csv (355 bytes)
Besturen in het primair onderwijs Naar aantal scholen per bestuur
Periode12 tot 56 tot 910 tot 1920 of meer
201743319312919079
201841718512518780
201941017112118881
202039516111218585
202138315511118483

Door schaalvergroting en een afname van het aantal scholen neemt ook het aantal besturen af. In 2016 waren er 1052 besturen, in 2021 nog 916. Met name het aantal kleine besturen (met vijf of minder scholen) neemt af.

DUO: 1 cijfer PO 2010-2021 & BRIN Brontabel als csv (348 bytes)

Onderwijsinstellingen basisonderwijs naar denominatie

Onderwijsinstellingen basisonderwijs naar denominatie In procenten
PeriodeOpenbaarOverig_bijzonderProtestants_christelijkRooms_katholiek
201731,795690348,02873104529,6887470130,4868316
201831,791068848,12510075829,6147025630,46912784
201931,626701238,31173039529,5690213930,49254699
202031,359112428,43530755429,6622613830,54331865
202131,238690578,66918901129,6430333930,44908702

In 2021 zijn openbare basisscholen het sterkst vertegenwoordigd (31,2%) gevolgd door Rooms-Katholieke scholen (30,4%), Protestants-Christelijke basisscholen (29,6%) en door basisscholen met een denominatie in de categorie 'overig bijzonder' (8,7%). De verhouding tussen scholen met verschillende denominaties is de laatste jaren stabiel gebleven.

DUO 1 cijfer PO 2010-2021 & BRIN Brontabel als csv (720 bytes)