Prestaties van scholen in het primair onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt of scholen voldoen aan de basiskwaliteit. Het oordeel van de Inspectie wordt sinds schooljaar 2017/2018 uitgedrukt in goed, voldoende, onvoldoende of zeer zwak. Bij aanwijzingen van onvoldoende kwaliteit wordt de mate van toezicht aangepast.

De eerste figuur toont het totaaloordeel van de Inspectie van het Onderwijs na de invoering van het nieuwe toezicht.

In de tweede figuur wordt specifiek gekeken naar het oordeel van de Inspectie over het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en onder 'Gerelate

Oordelen basisonderwijs, 2020

Oordelen basisonderwijs, 2020 % po-scholen naar oordeel Inspectie
Oordeel2020
Voldoende-goed97,90%
Onvoldoende1,50%
Zeer zwak0,60%

De meeste scholen in Nederland zijn op 1 januari 2020 van voldoende of goede kwaliteit (97,9%). 1,5% is beoordeeld met een onvoldoende en 0,6% met 'zeer zwak'. 

Bron: Inspectie van het Onderwijs Brontabel als csv (73 bytes)

Percentage basisscholen dat zorg draagt voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie

Percentage basisscholen dat zorg draagt voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie
Periode%
2011-1270%
2012-1368%
2013-1468%
2014-1569%

Ruim tweederde van de basisscholen draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op de bevordering van burgerschap en sociale integratie.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd omdat deze indicator geen onderdeel meer uitmaakt van het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs. 

Bron: Inspectie van het Onderwijs Brontabel als csv (63 bytes)
Percentage basisscholen dat als voldoende is beoordeeld op sociale competenties van leerlingen
Periode%
2011-1230%
2012-1341%
2013-1462%
2014-1571%

De sociale competenties van leerlingen zijn aan het einde van de schoolperiode op een merendeel van de basisscholen op een voldoende niveau. 70% van de basisscholen voldoet in schooljaar 2014-'15 aan de landelijke inspectienorm. In vergelijking met het percentage basisscholen in 2011-'12 is de kwaliteit van sociale competenties bij kinderen sterk verbeterd met meer dan 100%. 

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd omdat deze indicator geen onderdeel meer uitmaakt van het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs. 

Bron: Inspectie van het Onderwijs Brontabel als csv (63 bytes)