Uitgaven

Onderwijs is een grote uitgavenpost op de Rijksbegroting. Naast de (Rijks)overheid besteden ook bedrijven, organisaties in het buitenland en huishoudens geld aan onderwijs.

Stijging van totale uitgaven aan onderwijs

In 2020 is in totaal 49,6 miljard euro besteed aan onderwijs, inclusief het onderzoek dat hogescholen en universiteiten uitvoeren in het kader van hun wettelijke taak en in de vorm van contractonderzoek voor derden. Dit is ruim 10 miljard euro meer dan in 2010.

Opbouw OCW-uitgaven verschillen per sector

De OCW-uitgaven zijn per onderwijssector op een verschillende manier opgebouwd. Zo wordt bijvoorbeeld in het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo) de huisvesting bekostigd door de gemeenten. In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo) is dit onderdeel van de rijksbijdrage. Hier moet rekening mee worden gehouden bij de interpretatie van de cijfers.

Meer weten?

Onder 'Zie ook' staat een verwijzing naar de uitgaven en ontvangsten van OCW aan studiefinanciering. Daarnaast wordt verwezen naar een overzicht van het verschil waarop de OESO en het ministerie van OCW de uitgaven aan onderwijs samenstellen.