Dashboard Jaarrekening gegevens

Met dit dashboard geeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op bestuursniveau meerjarig inzicht in de financiële gegevens uit de jaarrekeningen van alle Nederlandse onderwijsinstellingen die door OCW bekostigd worden. Hierdoor wordt het eenvoudiger om de inkomsten, uitgaven en vermogenspositie van besturen te bekijken en met elkaar te vergelijken. Deze informatie is ook per sector (primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs) beschikbaar. Deze gegevens kunnen dienen als basis voor het gesprek over de financiële positie  tussen onder meer besturen, leraren, studenten, ouders en leden van de medezeggenschapsraad.

Onderwijsinstellingen leggen verantwoording af op bestuursniveau, Daardoor is het niet mogelijk om gegevens op schoolniveau te bekijken, het is namelijk mogelijk dat er meerdere scholen onder één bestuur vallen.

Dit dashboard is niet bedoeld om duiding te geven aan de financiële gegevens. Voor deze duiding op stelsel- en sectorniveau verwijzen wij naar de Financiële staat van het Onderwijs, die jaarlijks wordt uitgebracht door de Inspectie voor het Onderwijs. Voor duiding op sector- en bestuursniveau verwijzen wij naar de websites van de sectororganisaties en instellingsbesturen en naar de jaarverslagen van de besturen.

Meer informatie over de financiering van het onderwijs in Nederland vindt u op rijksoverheid.nl.  Meer gegevens uit de jaarrekening vindt u in de open data van DUO. In deze versie van het dashboard heeft OCW de belangrijkste informatie uit de jaarrekeningen verwerkt. De overige gegevens worden verwerkt in de volgende versie.

Bekijk het Dashboard jaarrekeninggegevens.

Voor de beste gebruikerservaring raden we aan om het dashboard in Safari of Google Chrome te openen.