Dashboard Jaarrekeninggegevens

Met dit dashboard geeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op bestuursniveau meerjarig inzicht in de financiële gegevens uit de jaarrekeningen van alle Nederlandse onderwijsinstellingen die door OCW bekostigd worden. Onderwijsinstellingen leggen verantwoording af op bestuursniveau. Daardoor is het niet mogelijk om gegevens op schoolniveau te bekijken. Het is namelijk mogelijk dat er meerdere scholen onder één bestuur vallen.

Meerjarig inzicht in de financiële gegevens van onderwijsinstellingen

Het meerjarig inzicht in de financiële gegevens maakt het eenvoudiger om de inkomsten, uitgaven en vermogenspositie van besturen te bekijken en met elkaar te vergelijken. Deze informatie is beschikbaar voor het gehele onderwijsveld maar ook per sector (primair & voortgezet onderwijs, middelbaar & hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs). Deze gegevens kunnen dienen als basis voor het gesprek over de financiële positie tussen onder meer besturen, leraren, studenten, ouders en leden van toezichtsraden.

Nadere toelichting op de financiële gegevens over het gehele onderwijsveld en per onderwijssector vindt u in de Kamerbrief Financiële Positie van het Onderwijs, die jaarlijks wordt opgesteld door de directie financieel-economische zaken van het ministerie OCW.

Rapport Staat van het Onderwijs bevat toelichting op financiën van scholen

Dit dashboard is niet bedoeld om duiding te geven aan de financiële gegevens. Voor duiding op stelsel- en sectorniveau verwijzen wij u naar de Staat van het Onderwijs, het rapport dat jaarlijks wordt uitgebracht door de Inspectie van het Onderwijs. Voor duiding op sector- en bestuursniveau verwijzen wij u naar de jaarverslaggeving van de onderwijsbesturen en de websites van de sectororganisaties en onderwijsinstellingen.

Meer informatie over de financiering van het onderwijs in Nederland vindt u op de site van de Rijksoverheid en van DUO. Onderaan de tekst vindt u de bijbehorende links en toelichting van deze sites.

LET OP: De data van verslagjaar 2021 zal in oktober 2022 geüpdatet worden in het dashboard. Hier zal bericht over worden gegeven in de nieuwsbrief OCW in Cijfers.

Bekijk het Dashboard jaarrekeninggegevens.

Voor de beste gebruikerservaring raden we aan om het dashboard in Safari of Google Chrome te openen.