Dashboard Jaarrekeninggegevens

Met dit dashboard geeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op bestuursniveau meerjarig inzicht in de financiële gegevens uit de jaarrekeningen van alle Nederlandse onderwijsinstellingen die door OCW bekostigd worden. Onderwijsinstellingen leggen verantwoording af op bestuursniveau. Daardoor is het niet mogelijk om gegevens op schoolniveau te bekijken. Er kunnen namelijk meerdere scholen onder één bestuur vallen.

Het meerjarig inzicht in de financiële gegevens maakt het eenvoudiger om de inkomsten, uitgaven en vermogenspositie van besturen in te zien en met elkaar te vergelijken. Deze informatie is beschikbaar op stelsel- en sectorniveau (primair & voortgezet onderwijs, middelbaar & hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs). Deze gegevens kunnen dienen als basis voor het gesprek over de financiële positie tussen onder meer besturen, leraren, studenten, ouders, toezicht, de sectorraden, de media en andere stakeholders en belanghebbenden.

Nadere toelichting

Dit dashboard is niet bedoeld om duiding te geven aan de financiële gegevens. Voor nadere toelichting op stelsel- en sectorniveau verwijzen wij u naar de Kamerbrief Financiële Positie van het Onderwijs, opgesteld door de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) van het ministerie OCW en het jaarlijkse rapport van de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs
Voor duiding op sector- en bestuursniveau verwijzen wij u naar de jaarverslaggeving en websites van de onderwijsbesturen en sectororganisaties. Meer informatie over de financiering van het onderwijs in Nederland vindt u op de site van de Rijksoverheid en DUO Open Onderwijsdata.
Actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van verantwoording en jaarverslaggeving onderwijs kunt u lezen in de nieuwsbrief jaarverslaggeving onderwijs.

Dashboard jaarrekeninggegevens

LET OP: De data van het voorgaande verslagjaar zal in het huidige jaar in oktober geüpdatet worden in dit dashboard. Dus bijvoorbeeld de data van verslagjaar 2023 wordt beschikbaar gesteld in oktober 2024. Hier zal bericht over worden gegeven in de nieuwsbrief OCW in Cijfers. Voor de beste gebruikerservaring raden we aan om het dashboard in Safari of Google Chrome te openen.

Bekijk het Dashboard jaarrekeninggegevens.