Meerjarige gesubsidieerde instellingen

De Rijksoverheid geeft meerjarige subsidies aan verschillende culturele instellingen. Dit gebeurt via de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) en zes verschillende cultuurfondsen.

Aantal meerjarige Rijkssubsidies

De volgende figuren geven een overzicht van het aantal instellingen dat meerjarige subsidie kregen in de afgelopen BIS-periodes en het totale subsidiebudget. De cultuurfondsen verstrekken naast meerjarige subsidie ook project- en programmeringssubsidies. Deze subsidies zijn niet opgenomen in onderstaande tabellen.

Instellingen met meerjarige subsidie

Instellingen met meerjarige subsidie Bedragen in miljoenen €
Basisinfrastructuur en fondsenAantal subsidies 2009-2012Bedrag 2009-2012Aantal subsidies 2013-2016Bedrag 2013-2016Aantal subsidies 2017-2020Bedrag 2017-2020
Basisinfrastructuur172411,182329,891345,2
Fonds voor Cultuurparticipatie265,0183,0293,8
Mondriaan Fonds272,3262,6282,8
Filmfonds--30,830,3
Letterenfonds30,281,2141,4
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie--113,0163,4
Fonds Podiumkunsten11839,28227,414430,3
Totaal346457,8230367,8325387,2
Brontabel als csv (518 bytes)

Culturele Basisinfrastructuur

De Rijksoverheid ondersteunt een hoogwaardig aanbod van instellingen van (inter)nationale betekenis. De groep instellingen die het rijk rechtstreeks subsidieert, wordt de culturele basisinfrastructuur (BIS) genoemd. 

Op 1 januari 2021 is de nieuwe BIS ingegaan. Deze subsidieperiode geldt voor vier jaar, daarna worden de subsidies opnieuw verdeeld. Instellingen kunnen hiervoor een aanvraag doen. 

Hieronder vindt u een overzicht van de financiële steun die BIS-instellingen hebben ontvangen in 2017-2020, onderverdeeld naar subsidie, private inkomsten en eigen inkomsten.

Bekostigingsmix culturele instellingen

Bekostigingsmix culturele instellingen Bedragen x1000
RijlabelsTotaal eigen inkomstenTotaal structurele subsidieTotaal private middelen
Audiovisueel695527128223813
Beeldende kunst13811436942646
Bovensectoraal273438276292
Creatieve industrie2610212131766
Erfgoed641637668356145394
Letteren10781125442014
Ontwerp4631496361255
Podiumkunst35186988059555183
Eindtotaal10976251785597232363
Brontabel als csv (373 bytes)