Economische waarde en arbeidsmarkt

Cultuur (en media) hebben een economische waarde in de vorm van werkgelegenheid en toegevoegde waarde. 

Economische waarde van cultuur en media

De economische betekenis van de culturele en creatieve sector is berekend in de Satellietrekening Cultuur en Media, die het CBS in 2015 en in 2018 op verzoek van OCW heeft opgesteld. Een nieuwe editie over het jaar 2021 is in voorbereiding. De samenvatting van de belangrijkste resultaten zijn hieronder weergegeven.

Tabel Satelliet cultuur en media 2015 en 2018 Aanbod

Tabel Satelliet cultuur en media 2015 en 2018 Aanbod
AANBOD (basisprijzen)Cultuur en media 2015 (mln euro)Cultuur en media 2018 (mln euro)Aandeel in de totale economie media 2015 (%)Aandeel in de totale economie media 2018 (%)
Binnenlandse productie47.81058.3203,63,9
Invoer20.11026.7203,94,7
Totaal aanbod67.92085.0403,74,1
Brontabel als csv (295 bytes)

Tabel Satelliet cultuur en media 2015 en 2018 Gebruik

Tabel Satelliet cultuur en media 2015 en 2018 Gebruik
GEBRUIK (aankoopprijzen)Cultuur en media 2015 (mln euro)Cultuur en media 2018 (mln euro)Aandeel in de totale economie media 2015 (%)Aandeel in de totale economie media 2018 (%)
Intermediair verbruik33.65044.3904,75,4
Consumptieve bestedingen15.63016.4203,23,1
Bruto investeringen2.6403.2001,72
Uitvoer17.93023.2503,13,5
Totaal gebruik (aankoopprijzen)70.20087.5803,64
Brontabel als csv (401 bytes)

Tabel Satelliet cultuur en media 2015 en 2018 Toegevoegde waarde

Tabel Satelliet cultuur en media 2015 en 2018 Toegevoegde waarde
TOEGEVOEGDE WAARDECultuur en media 2015 (mln euro)Cultuur en media 2018 (mln euro)Aandeel in de totale economie media 2015 (%)Aandeel in de totale economie media 2018 (%)
Toegevoegde waarde (basisprijzen)21.64023.9403,53,5
Toegevoegde waarde (aankoopprijzen)23.92026.4803,53,4
Brontabel als csv (295 bytes)

Tabel Satelliet cultuur en media 2015 en 2018 Werkgelegenheid

Tabel Satelliet cultuur en media 2015 en 2018 Werkgelegenheid
WERKGELEGENHEIDCultuur en media 2015 (mln euro)Cultuur en media 2018 (mln euro)Aandeel in de totale economie media 2015 (%)Aandeel in de totale economie media 2018 (%)
Aantal werkzame personen (x 1 000)3904104,54,4
Arbeidsjaren werkzame personen (x 1 000)3003304,34,3

Voor cultuur en media zijn de bedragen in deze tabellen afgerond op tientallen miljoenen euros dan wel tien duizendtallen. Hierdoor tellen onderliggende cijfers niet altijd op tot het totaal.

Brontabel als csv (286 bytes)