Overheidsuitgaven aan cultuur

Overheidsfinanciering vormt één van de inkomstenbronnen voor de culturele en creatieve sector. Financiering van cultuur door het rijk, de provincies en gemeenten raakt alle facetten van de culturele praktijk en alle typen beoefenaars en instellingen en het publiek; direct via subsidies,  indirect via investeringen in voorzieningen en infrastructuur of ondersteunen en stimuleren van activiteiten om publiek te bereiken en participatie te bevorderen. Alle drie de overheidslagen kennen een zelfstandig cultuurbeleid met een eigen geldstroom, maar kennen daarin ook een taakverdeling. Deze taakverdeling is gebaseerd op de afspraken die zijn vastgelegd in het Algemeen Kader Interbestuurlijke Verhoudingen Cultuur tussen OCW, IPO en VNG.

De totale overheidsuitgaven aan cultuur bedragen in 2021 bijna € 3,9 miljard. Hiervan nemen gemeenten met circa 53 procent het grootste deel voor hun rekening. Het aandeel van het rijk bedraagt ongeveer 38 procent en het aandeel van provincies 8 procent. Belangrijkste oorzaak voor de  stijgende uitgaven in 2020 en 2021 door OCW zijn de extra uitgaven in het kader van de coronasteunmaatregelen. Zonder deze extra uitgaven blijft de verhouding tussen de verschillende overheidslagen op circa 60 procent gemeente, 30 procent rijk en 10 procent provincies zoals in voorgaande jaren.

Uitgaven aan cultuur door rijk, provincie en gemeenten

Uitgaven aan cultuur door rijk, provincie en gemeenten In procenten
PeriodeOCW (Artikel 14)ProvinciesGemeenten
201727%10%63%
201931%11%58%
202037%9%54%
202138%8%53%
Brontabel als csv (147 bytes)

Uitgaven aan cultuur door rijk, provincies en gemeenten 2017-2021

Uitgaven aan cultuur door rijk, provincies en gemeenten 2017-2021 In mln. euro’s
PeriodeOCW (Artikel 14)ProvinciesGemeentenTotaal
2017€ 802€ 302€ 1.845€ 2.948
2019€ 1.032€ 348€ 1.921€ 3.301
2020€ 1.379€ 342€ 1.987€ 3.708
2021€ 1.479€ 325€ 2.061€ 3.866
Brontabel als csv (231 bytes)

Uitgaven aan cultuur buiten de cultuurbegroting

Deze uitgaven zijn exclusief de uitgaven aan cultuur via andere onderdelen van de OCW-begroting (Media, Onderwijs en Wetenschap) of de uitgaven via andere departementen, bijvoorbeeld het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor internationaal cultuurbeleid, Defensie of VWS. Daarnaast ondersteunt de overheid de culturele en creatieve sector niet alleen direct via directe uitgaven, maar ook via fiscale- en garantieregelingen. Voorbeelden hiervan zijn de Geefwet, het verlaagd btw-tarief op cultuuruitingen en de indemniteitsregeling. Ook kan het zijn dat bestedingen bij andere ministeries niet direct gericht zijn op cultuur, de creatieve industrie en erfgoed, maar dat deze sectoren daar wel deels van profiteren.

Rijksuitgaven aan cultuur

In 2021 besteedde de Rijksoverheid via de cultuurbegroting (OCW, artikel 14) bijna 1,5 miljard euro aan cultuur. Onderstaande figuren tonen de ontwikkeling van de uitgaven per sector tussen 2012 en 2021. Het zijn bruto uitgaven, niet gecorrigeerd voor inflatie. De totale uitgaven zijn in 2020 ruim 33 procent hoger dan in 2019 en in 2021 ruim 43 procent hoger ten opzichte van 2019. Belangrijkste oorzaak hiervan zijn de extra uitgaven in het kader van de coronamaatregelen; in 2020 € 341,7 miljoen en in 2021 € 411,4 miljoen. In de onderstaande grafieken wordt de ontwikkeling per sector weergegeven, mét en zonder coronasteun.

Ontwikkeling bruto rijksuitgaven aan cultuur 2012-2021 inclusief Corona steunmaatregelen in 2020 en 2021

Ontwikkeling bruto rijksuitgaven aan cultuur 2012-2021 inclusief Corona steunmaatregelen in 2020 en 2021 Index vanaf 2012
PeriodeKunstenErfgoedFilmLetteren en bibliothekenCreatieve industrieArchievenCultuureducatie en amateurkunstBovensectoraal
2012100100100100100100100100
2013628884901071029091
20145690125941041189161
201556103126106991309352
2016591261281109812210262
2017649913311010512410049
2018661341321129912711752
20197016314112211913112242
2020115190200134143139130214
2021126176261178215137167244

NB: hier is gecorrigeerd voor de uitgaven aan de RCE per 2015. Deze zijn niet meegenomen. Aangezien dit bedrag stijgt (mede door stijging van programmagelden), is er sprake van een onderschatting van de uitgaven erfgoed.

Brontabel als csv (489 bytes)

Ontwikkeling bruto rijksuitgaven aan cultuur 2012-2021 exclusief Coronasteunmaatregelen in 2020 en 2021

Ontwikkeling bruto rijksuitgaven aan cultuur 2012-2021 exclusief Coronasteunmaatregelen in 2020 en 2021 Index vanaf 2012
PeriodeKunstenErfgoedFilmLetteren en bibliothekenCreatieve industrieArchievenCultuureducatie en amateurkunstBovensectoraal
2012100100100100100100100100
2013628884901071029091
20145690125941041189161
201556103126106991309352
2016591261281109812210262
2017649913311010512410049
2018661341321129912711752
20197016314112211913112242
202072149164128113139122112
20218114715313214113715170

NB: hier is gecorrigeerd voor de uitgaven aan de RCE per 2015. Deze zijn niet meegenomen. Aangezien dit bedrag stijgt (mede door stijging van programmagelden), is er sprake van een onderschatting van de uitgaven erfgoed.

Brontabel als csv (486 bytes)

OCW-Uitgaven aan cultuur, per sector

OCW-Uitgaven aan cultuur, per sector In mln. euro’s
SectorBedrag
Podiumkunsten360
Beeldende Kunst83
Museum294
Cultureel erfgoed211
Letteren46
Bibliotheken57
Film126
Creatieve industrie49
Archieven71
Bovensectoraal87
Cultuureducatie en participtie94

Bovenstaande figuur geeft per sector inzicht in de uitgaven aan cultuur in 2021 via de cultuurbegroting (artikel 14) van OCW. In 2021 wordt het grootste deel van uitgaven besteed aan het beheer en behoud van musea en de monumentenzorg. Een kwart van de uitgaven aan cultuur ging naar de kunsten. Daaronder vallen de beeldende kunsten en de podiumkunsten.

Brontabel als csv (249 bytes)

Uitgaven provincies en gemeenten aan cultuur

Het CBS vraagt op verzoek van OCW aan provincies en gemeenten via de IV3-uitvraag de hoeveelheid financiën die is besteed aan cultuur. Deze cultuurlasten worden meegenomen uit de jaarrekeningen van gemeenten en provincies. Hieronder is te zien hoeveel provincies en gemeenten per sector in 2021 uitgaven aan cultuur. Deze sectorindeling is net iets anders dan bij de landelijke uitgaven, gezien deze cijfers uit de IV3-uitvraag komen.

Uitgaven provincies aan cultuur en media, per sector 2021

Uitgaven provincies aan cultuur en media, per sector 2021 In mln. euro’s
SectorBedrag
Podiumkunsten40,22
Beeldende kunst en vormgeving5,67
Kunst- en cultuureducatie17,55
Film en video3,54
Musea43,54
Historische archieven13,82
Cultureel erfgoed113,56
Bibliotheken43,97
Lokale pers en omroep2,75
Overig40,86

Provincies gaven in 2021 zo’n €325 miljoen euro uit aan cultuur.

Brontabel als csv (258 bytes)

Uitgaven gemeenten aan cultuur en media, per sector 2021

Uitgaven gemeenten aan cultuur en media, per sector 2021 In mln. euro’s
SectorBedrag
Beeldende kunst en vormgeving75
Bibliotheken444
Cultureel erfgoed109
Film en video19
Historische archieven71
Kunst- en cultuureducatie188
Lokale pers en omroep19
Musea255
Overig289
Podiumkunsten590

Gemeenten gaven in 2021 bijna € 2,1 miljard uit aan cultuur.

Brontabel als csv (236 bytes)

Uitgaven internationaal aan cultuur

Uitgaven aan cultuur als aandeel van de totale overheidsuitgaven in Europese landen 2011, 2015 en 2020

Uitgaven aan cultuur als aandeel van de totale overheidsuitgaven in Europese landen 2011, 2015 en 2020
Land201120152020
European Union - 27 countries (from 2020)111
Euro area - 19 countries (from 2015)110,9
Belgium0,90,90,9
Bulgaria1,11,51,1
Czechia1,51,41,4
Denmark1,21,21,2
Germany (until 1990 former territory of the FRG)0,90,90,9
Estonia2,72,62,1
Ireland0,80,90,8
Greece0,20,20,3
Spain1,310,9
France1,31,21,2
Croatia1,41,41,4
Italy0,60,70,6
Cyprus0,90,70,6
Latvia2,42,92,2
Lithuania1,41,82,1
Luxembourg1,11,11,1
Hungary1,61,62,6
Malta1,42,12
Netherlands1,111,1
Austria1,110,9
Poland1,51,51,4
Portugal0,70,40,6
Romania1,11,20,9
Slovenia1,61,51,3
Slovakia1,41,21,4
Finland10,90,9
Sweden1,111,1
Iceland5,22,52,5
Norway1,31,31,3
Switzerland1,21,21,2

De grafiek laat de uitgaven aan cultuur van Nederland zien in vergelijking met andere Europese landen, als percentage van de totale overheidsuitgaven.

Met het aandeel van 1,1 procent overheidsuitgaven aan cultuur van de totale overheidsuitgaven ligt Nederland op het Europese gemiddelde. Maar Nederland is een relatief rijk land. Als we naar de uitgaven aan cultuur per hoofd van de bevolking in Europa zouden kijken, dan liggen de uitgaven van Nederland van 189 boven het Europees gemiddelde van € 128.

Brontabel als csv (783 bytes)

Overheidsuitgaven aan cultuur per hoofd van de bevolking in Europese landen 2011, 2015 en 2020

Overheidsuitgaven aan cultuur per hoofd van de bevolking in Europese landen 2011, 2015 en 2020
Land201120152020
Iceland€ 901,86€ 872,68€ 788,72
Norway€ 403,88€ 384,63€ 370,22
Luxembourg€ 402,27€ 365,75€ 328,86
Denmark€ 299,08€ 293,85€ 285,62
Switzerland€ 253,39€ 242,08€ 231,72
France€ 238,25€ 232,94€ 229,40
Sweden€ 237,80€ 229,70€ 216,80
Austria€ 212,32€ 207,13€ 199,77
Finland€ 198,32€ 194,82€ 192,93
Netherlands€ 197,17€ 194,31€ 188,65
Belgium€ 175,99€ 172,28€ 168,02
Slovenia€ 150,82€ 149,89€ 147,53
Euro area - 19 countries (from 2015)€ 144,04€ 142,34€ 140,68
Ireland€ 145,95€ 142,62€ 134,38
Spain€ 131,63€ 132,25€ 129,78
Estonia€ 128,83€ 130,28€ 128,90
European Union - 27 countries (from 2020)€ 130,58€ 129,48€ 128,37
Germany€ 130,38€ 128,81€ 125,76
Latvia€ 96,55€ 100,85€ 105,00
Czechia€ 99,58€ 99,10€ 97,65
Cyprus€ 88,72€ 87,96€ 83,90
Italy€ 82,98€ 81,03€ 82,59
Hungary€ 78,67€ 79,71€ 80,41
Croatia€ 74,64€ 75,78€ 78,90
Malta€ 96,63€ 91,20€ 77,93
Slovakia€ 74,60€ 74,21€ 73,71
Lithuania€ 60,54€ 63,26€ 66,14
Poland€ 64,31€ 64,41€ 64,49
Portugal€ 61,25€ 62,42€ 62,90
Romania€ 29,53€ 30,01€ 30,86
Bulgaria€ 21,29€ 21,79€ 22,57
Greece€ 19,42€ 19,89€ 20,15
Brontabel als csv (1 kB)