Voor welke functies PniL wordt ingezet

Bij deze figuur dient bedacht te worden dat het hier om bedragen gaat maar niet om fte of personen. Het ligt voor de hand dat directeuren gemiddeld meer kosten dan ondersteunend personeel, waardoor eenzelfde percentage voor directeuren over minder fte zal gaan dan dit percentage voor ondersteuners.

Ingehuurde functies als percentage van het totale bedrag uitgegeven aan PniL door scholen

Ingehuurde functies als percentage van het totale bedrag uitgegeven aan PniL door scholen Percentage
Ingehuurde functiePOVO
Directie9,80%7,40%
Middenmanagement4,30%7,30%
Onderwijsgevend personeel54,00%46,60%
Ondersteunend personeel23,50%23,80%
Beheer en administratief personeel8,40%14,90%

Voor zowel po als vo is de grootste kostenpost het onderwijsgevend personeel. Bij het po en het vo is dit echter een groter deel van het totale bedrag, bijna de helft voor het vo en voor het po ruim de helft. Voor zowel het po en het vo is een kwart van het bedrag bestemd voor onderwijsondersteunend personeel.

Voor beide sectoren is rond 14% besteed aan directie en management; in het po is het aandeel voor directie ruim het dubbel van het aandeel voor management.

Het aandeel voor beheer en administratie is verschillend tussen deze sectoren: het aandeel in het po is de helft van het vo.

Bron: DUO Brontabel als csv (207 bytes)