Voor welke functies PniL wordt ingezet

Bij deze figuur dient bedacht te worden dat het hier om bedragen gaat maar niet om fte of personen. Het ligt voor de hand dat directeuren gemiddeld meer kosten dan ondersteunend personeel, waardoor eenzelfde percentage voor directeuren over minder fte zal gaan dan dit percentage voor ondersteuners.

Ingehuurde functies als percentage van het totale bedrag uitgegeven aan PniL door scholen

Ingehuurde functies als percentage van het totale bedrag uitgegeven aan PniL door scholen In 2020
Ingehuurde functiePOVO
Directie11,90%10,70%
Onderwijsgevend personeel34,60%53,70%
Onderwijsondersteunend personeel32,10%32,30%
Onbekend21,40%3,30%

Voor zowel po als vo is de grootste kostenpost onderwijsgevend personeel. Bij het vo is dit echter een groter deel van het totale bedrag, ruim de helft en voor het po ruim een derde.

Voor beiden is een derde van het bedrag bestemd voor onderwijsondersteunend personeel en ruim 10% voor directie en management. Het grote percentage ‘onbekend’ bij het po vertekent de cijfers enigszins. Dit komt omdat deze vraag niet altijd is ingevuld, waarbij men soms aangaf dit antwoord niet te kunnen achterhalen.

DUO Brontabel als csv (162 bytes)