Bron van de geleverde PniL 

PniL komt van verschillende bronnen.

Bron van de geleverde PniL  als percentage op totaal bedrag aan PNIL

Bron van de geleverde PniL  als percentage op totaal bedrag aan PNIL Naar leverancier van PNIL, in 2020
RedenPOVO
Uitzend-detachering via commercieel bureau36,90%51,40%
Payroll7,90%5,00%
Detachering pool externe rechtspersoon2,80%1,00%
Detachering pool met andere scholen1,50%0,90%
Detachering van andere school8,00%8,00%
Zelfstandige zonder personeel12,80%17,80%
Overige vorm van inhuur15,60%8,90%
onbekend14,50%6,60%

Bij zowel het vo als het po gaat het in een groot aantal gevallen om inhuur van uitzend- en andere commerciële bureaus, voor het vo is dat in de helft van de gevallen en voor het po 37%. Voor beiden staan de zzp-ers op de tweede plaats met respectievelijk 18% en 13%. Een deel van de bestedingen aan PNIL blijft binnen het onderwijs: voor beide onderwijssoorten geldt dat 8% van het bedrag naar detacheringen van andere scholen gaat en 1% naar ‘pools’ die men met andere scholen heeft.

DUO Brontabel als csv (342 bytes)