Uitgaven aan PniL 

De percentages geven aan het aandeel van de totale personeelslasten dat wordt uitgegeven aan personeel die niet in loondienst staat.

Uitgaven aan PniL (als aandeel van de totale personeelslasten)

Uitgaven aan PniL (als aandeel van de totale personeelslasten) Meeteenheid: Percentage
Onderwijssoort20122013201420152016201720182019202020212022
PO2,00%2,50%3,20%3,50%3,70%4,00%4,20%4,10%3,60%3,80%4,40%
VO2,20%2,20%2,50%3,10%3,60%3,70%3,70%3,90%3,80%3,90%4,40%
MBO7,40%7,10%7,80%8,30%8,40%8,00%7,70%7,30%6,30%7,00%7,00%

In het po is het aandeel uitgave aan personeel niet in loondienst (pnil) in de periode 2012-2018 gestegen. In het po is het ruim verdubbeld. In het po begon een daling in 2019, die in 2020 stopte. In 2021 en 2022 is het aandeel weer gestegen.

In het voortgezet onderwijs is het aandeel uitgave aan personeel niet in loondienst in de periode 2012-2019 gestegen, waarna een lichte daling is in het jaar erna te zien. In de laatste twee jaar is het aandeel weer aan het toenemen.

In het middelbaar beroepsonderwijs is er in eerste instantie sprake van een stijging tot 2017, waarna het (weliswaar relatief hoge percentage) sinds 2017 is gedaald tot 2020 onder het niveau van 2012. In 2021 is het weer toegenomen en deze percentage is in 2022 doorgezet.

Bron: DUO Brontabel als csv (282 bytes)