Uitgaven aan PniL 

De percentages geven aan het aandeel van de totale personeelslasten dat wordt uitgegeven aan personeel die niet in loondienst staat.

Uitgaven aan PniL (percentage van de totale personeelslasten)

Uitgaven aan PniL (percentage van de totale personeelslasten) Periode: 2012-2020. Op basis financiële jaarverslagen scholen
201220132014201520162017201820192020
PO2,00%2,50%3,20%3,50%3,70%4,00%4,20%4,10%3,60%
VO2,20%2,20%2,50%3,10%3,60%3,70%3,70%3,90%3,80%
MBO7,40%7,10%7,80%8,30%8,40%8,00%7,70%7,30%6,30%

In zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs is het aandeel uitgave aan personeel niet in loondienst in de periode 2012-2018 flink gestegen. In het po is het ruim verdubbeld en in het vo is er sprake van bijna een verdubbeling. In het po begon een daling in 2019, die in 2020 doorzette. In het vo is voor het eerst sprake van een lichte daling. Voor beide onderwijssoorten geldt dat het niet uit te sluiten is dat hier corona een rol speelt.

In het middelbaar beroepsonderwijs is er in eerste instantie sprake van een stijging, waarna het (weliswaar relatief hoge percentage) de laatste vijf jaar is gedaald en inmiddels een procent onder het niveau van 2012 ligt.

DUO Brontabel als csv (222 bytes)