Arbeidsmarkt en personeelstekorten vo

De arbeidsmarkt is een benaming voor de interactie tusssen vraag naar en aanbod van arbeidskrachten. Het verschil tussen de huidige en de toekomstige situatie kan een personeelsoverschot of personeelstekort op de arbeidsmarkt zijn. Voor de onderwijsarbeidsmarkt voor het voortgezet onderwijs is er sprake van een personeelstekort voor de zogenoemde tekortvakken en in verschillende gradaties. Door middel van ramingen, gegevens over de vacaturedruk en de onvervulde vraag wordt geprobeerd dit personeelstekort inzichtelijk te maken.

  • Informatie over de huidige situatie gaat het bijvoorbeeld om gegevens over de aantallen leraren, over de instroom op de arbeidsmarkt en over de inhuur van personeel dat niet in loondienst is. 
  • Voor de toekomstige situatie op de arbeidsmarkt wordt de behoefte aan personeel inzichtelijk gemaakt door middel van ramingen en vacatureanalyse. 
  • Omdat niet iedere arbeidsmarktregio voor dezelfde problematiek staat, zijn de arbeidsmarktramingen uitgesplitst naar regionale rapportages op het niveau van de arbeidsmarktregio's.