Verschil

Voor de toekomstige situatie op de arbeidsmarkt wordt de behoefte aan personeel inzichtelijk gemaakt door middel van ramingen en vacatureanalyse. Het verschil tussen de huidige en de toekomstige situatie kan een personeelsoverschot of personeelstekort op de arbeidsmarkt zijn.