Regionale arbeidsmarktcijfers: deelrapporten per arbeidsmarktregio

Niet iedere regio staat voor dezelfde problemen. De arbeidsmarktramingen zijn daarom uitgesplitst naar regionale rapportages op het niveau van de arbeidsmarktregio's.

Hiervoor zijn 14 deelrapporten gemaakt waarin doorgaans enkele arbeidsmarktregio's tezamen worden genomen. Ook de G5 gemeenten worden hier apart in behandeld. Deze rapporten hebben als doel de ramingen herkenbaarder te maken voor scholen in hun eigen regio.

Beeld: ©Centerdata
Arbeidsmarktregio Link naar regio rapportage
1 Groningen Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Groningen' 2/14
2 Friesland Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Friesland' 1/14
3 Drenthe Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Drenthe / Overijssel' 3/14
4 Zwolle Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Drenthe / Overijssel' 3/14
5 Twente Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Drenthe / Overijssel' 3/14
6 Noord-Holland Noord Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Noord-Holland' 4/14
7 Zaanstreek/Waterland Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Noord-Holland' 4/14
8 Zuid-Kennmerland en IJmond Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Noord-Holland' 4/14
9 Groot Amsterdam Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Noord-Holland' 4/14
10 Gooi en Vechtstreek Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Noord-Holland' 4/14
11 Amsterdam Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Noord-Holland' 4/14
12 Flevoland Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Flevoland' 5/14
13 Almere Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Flevoland' 5/14
14 Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Gelderland-Noord' 6/14
15 FoodValley Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Gelderland-Noord' 6/14
16 Amersfoort Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Utrecht' 10/14
17 Midden-Utrecht Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Utrecht' 10/14
18 Utrecht Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Utrecht' 10/14
19 Holland Rijnland Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Zuid-Holland-Noord' 8/14
20 Zuid-Holland Centraal Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Zuid-Holland-Noord' 8/14
21 Haaglanden Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Zuid-Holland-Noord' 8/14
22 Midden-Holland Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Zuid-Holland-Noord' 8/14
23 's-Gravenhage Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Zuid-Holland-Noord' 8/14
24 Rijnmond Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Zuid-Holland-Zuid' 9/14
25 Drechtsteden Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Zuid-Holland-Zuid' 9/14
26 Gorinchem Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Zuid-Holland-Zuid' 9/14
27 Rotterdam Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Zuid-Holland-Zuid' 9/14
28 Rivierenland Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Gelderland-Zuid' 7/14
29 Rijk van Nijmegen Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Gelderland-Zuid' 7/14
30 Midden-Gelderland Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Gelderland-Zuid' 7/14
31 Achterhoek Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Gelderland-Zuid' 7/14
32 Zeeland Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Zeeland' 11/14
33 West-Brabant Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Noord-Brabant-West' 12/14
34 Midden-Brabant Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Noord-Brabant-West' 12/14
35 Noordoost-Brabant Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Noord-Brabant-Oost' 13/14
36 Zuidoost-Brabant Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Noord-Brabant-Oost' 13/14
37 Helmond-De Peel Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Noord-Brabant-Oost' 13/14
38 Noord-Limbuirg Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Limburg' 14/14
39 Midden-Limburg Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Limburg' 14/14
40 Zuid-Limburg Download 'De arbeidsmarkt voor leraren vo 2023-2028 - regio Limburg' 14/14