Leeftijdsverdeling docenten in primair en voortgezet onderwijs

Net als in Nederland is ook in andere landen sprake van vergrijzing van het lerarenkorps.
Tegelijkertijd is er ook sprake van verjonging: Nederland heeft ook relatief veel leraren jonger dan 30 jaar.

Leeftijdsverdeling docenten in het primair onderwijs, internationale positie (2019)

Leeftijdsverdeling docenten in het primair onderwijs, internationale positie (2019)
Landjonger dan 30 jaar30-49 jaarouder dan 50 jaar
NLD16%51%33%
ENG28%56%16%
USA16%56%28%
JAP19%51%29%
DUI9%55%36%
DEN18%52%31%
BEL21%55%24%
FRA12%65%23%
OESO12%55%33%
EU2211%53%36%

Nederland heeft in het primair onderwijs in vergelijking met de West-Europese landen, op Duitsland en Zweden na, het hoogste aandeel 50-plussers. Daar staat echter een relatief groot aandeel jonge leraren tegenover; 16% van de leraren is onder de 30.

Bron: EAG 2021, tabel D5.3 Brontabel als csv (230 bytes)

Leeftijdsverdeling docenten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, internationale positie (2019)

Leeftijdsverdeling docenten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, internationale positie (2019)
Landjonger dan 30 jaar30-49 jaarouder dan 50 jaar
NLD15%47%38%
ENG22%60%18%
USA16%56%28%
JAP18%51%31%
DUI6%51%43%
DEN18%52%30%
BEL17%56%27%
FRA9%58%33%
OESO11%53%36%
EU228%51%41%

Internationaal is in Nederland in de onderbouw van het voortgezet onderwijs het aandeel leraren die ouder zijn dan 50 jaar hoger dan het gemiddelde in de OESO-landen en ook hoger dan in de meeste vergelijkingslanden. Tegelijkertijd is er ook sprake van verjonging: het aandeel jonge leraren (<30 jaar) is met 15% hoger dan in de meeste OESO-landen.

Bron: EAG 2021, tabel D5.3 Brontabel als csv (228 bytes)

Leeftijdsverdeling docenten in het hoger onderwijs (2021)

Leeftijdsverdeling docenten in het hoger onderwijs (2021)
Landjonger dan 30 jaar30-49 jaarouder dan 50 jaar
NLD15%49%36%
ENG22%60%18%
USA11%54%36%
FIN8%52%40%
DUI6%59%36%
DEN6%57%37%
BEL12%57%31%
FRA9%55%36%
OESO8%53%39%
EU258%50%42%
Bron: EAG 2023, tabelgegevens D7.2 Brontabel als csv (225 bytes)