Prognose aantal studenten wo

Jaarlijks maakt het ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onderstaand is de telling en verwachting van het aantal bachelor- en masterstudenten in het wetenschappelijk onderwijs te vinden voor dit jaar en de komende 7 jaar. Onder ‘gerelateerde grafieken’ vindt u het aantal studenten uitgesplitst naar voltijd en deeltijd, en ook het aantal studenten uitgesplitst naar herkomst (nationaal/internationaal). Verder wordt de verwachte instroom in het eerste jaar getoond.

Het getelde aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs in collegejaar 2023-'24 is 341.800. Volgend jaar worden er 342.400 studenten verwacht.  Tot en met 2028 blijft het aantal studenten schommelen tussen de 341.700 en 342.700.  Vanaf 2029 vindt er weer groei plaats tot 2033, daarna wordt een geleidelijke afname verwacht.  

Prognose studenten in het wetenschappelijk onderwijs, bachelor, master en post-master

Prognose studenten in het wetenschappelijk onderwijs, bachelor, master en post-master In aantallen x 1.000
Periodebachelormasterpost-master
2023-24219,40199121,1899071,196995
2024-25218,127216562035123,1842958411041,12772517544936
2025-26216,189378947993125,3723277363421,10270559181475
2026-27214,864942470755125,716668196381,08487095080985
2027-28215,632921605109124,9802282350991,07257802949876
2028-29217,458232485454124,1552249360531,0617299314592
2029-30220,239156127452123,4822883981241,05319209470259
2030-31223,005763380021123,2927105857921,04630646980516

Het aantal bachelorstudenten neemt licht af tot en met collegajaar 2026-‘27 (214.900 studenten) en groeit daarna licht tot en met 2031-‘32 (223.900 studenten). Bij de masterstudenten gebeurt precies het omgekeerde (toename tot 125.700 studenten in 2026-‘27, daarna afname tot 123.300 studenten in 2031-‘32). Het aantal post-master studenten loopt geleidelijk terug tot 1.000 studenten in 2031-‘32.

Bron: Referentieraming 2024 Brontabel als csv (2 kB)
Prognose studenten in het wetenschappelijk onderwijs, voltijd-deeltijd In aantallen x 1.000
PeriodeVoltijdDeeltijd
2023-24337,25894,529994
2024-25338,12684,31242
2025-26338,39724,26719
2026-27337,40534,261166
2027-28337,43224,253554
2028-29338,4274,248163
2029-30340,52674,247969
2030-31343,09444,25037

Het aantal voltijdstudenten in het wo zal naar verwachting tot en met collegejaar 2027-‘28 schommelen tussen de 337.400 en de 338.400. Daarna neemt het aantal toe tot 344.200 studenten in 2032-‘33. Het aantal deeltijdstudenten in het wo loopt geleidelijk terug, van 4.500 deeltijdstudenten dit jaar tot 4.200 studenten in 2031-‘32.

Bron: Referentieraming 2024 Brontabel als csv (1 kB)
Prognose studenten in het wetenschappelijk onderwijs, nationaal en internationaal In aantallen x 1.000
PeriodeNationaalInternationaal
2023-24251,527990,26097
2024-25248,473293,96609
2025-26245,323397,34111
2026-27241,0809100,5856
2027-28237,5718104,114
2028-29234,6665108,0087
2029-30232,4449112,3298
2030-31230,2672117,0776

Het aantal Nederlandse studenten loopt geleidelijk terug de komende jaren, van 251.500 studenten dit collegejaar naar 228.200 in collegejaar 2031-‘32. Het aantal internationale studenten neemt in dezelfde periode toe van 90.300 naar 120.100.

Bron: Referentieraming 2024 Brontabel als csv (1 kB)

Prognose eerstejaarsstudenten in het wetenschappelijk onderwijs, bachelor en master

Prognose eerstejaarsstudenten in het wetenschappelijk onderwijs, bachelor en master In aantallen x 1.000
PeriodeBachelorMasterPost-master
2023-2449,6119952,318940,520996
2024-2549,6216255,041630,513388
2025-2649,4156655,636380,516532
2026-2749,2482455,114530,513491
2027-2850,8063554,657150,509647
2028-2951,95954,476660,50603
2029-3053,1413854,362020,501837
2030-3153,7434454,627640,498644

Het aantal eerstejaars bachelor studenten in het wo loopt naar verwachting de komende jaren zeer licht terug van 49.400 tot 49.200 in collegejaar 2026-’27.  Daarna vindt een toename plaats tot 53.700 studenten in collegejaar 2030-’31.  Bij het aantal eerstejaars masterstudenten zien we eerst een toename van 52.300 studenten dit jaar tot 55.600 studenten in collegejaar 2025-’26, daarna een geleidelijke terugloop tot 54.400 studenten in collegejaar 2029-’30. Het aantal eerstejaars post-master studenten blijft rond de 500 schommelen.

Bron: Referentieraming 2024 Brontabel als csv (1 kB)
Prognose eerstejaarsstudenten in het wetenschappelijk onderwijs, voltijd-deeltijd In aantallen x 1.000
PeriodevoltijdDeeltijd
2023-24101,46190,989993
2024-25104,15461,02203
2025-26104,54521,023404
2026-27103,84261,033666
2027-28104,93561,037545
2028-29105,90221,039521
2029-30106,96231,042917
2030-31107,82161,048101

Naar verwachting stijgt de komende jaren de totale instroom van studenten in het wetenschappelijk onderwijs van 102.500 studenten dit jaar tot een verwachte 108.900 studenten in collegejaar 2030-‘31. (Alleen in collegejaar 2026-’27 zien we een eenmalige onderbreking van dit stijgende patroon.) Hierbij blijft het aantal deeltijds-eerstejaarsstudenten steeds vrij constant, er worden er ieder jaar rond de 1.000 verwacht.

Bron: Referentieraming 2024 Brontabel als csv (1 kB)
Prognose eerstejaars studenten in het wetenschappelijk onderwijs, nationaal en internationaal In aantallen x 1.000
PeriodeNationaalInternationaal
2023-2466,3569536,09498
2024-2567,8210537,35559
2025-2666,415539,15306
2026-2764,2845440,59172
2027-2864,0409741,93218
2028-2963,5529443,38876
2029-3062,9739445,03131
2030-3161,9828846,88684

Dit jaar zijn er 66.400 Nederlandse eerstejaarsstudenten in het wo geteld, en 36.100 internationale eerstejaars wo-studenten. Komend collegejaar (2024-’25) zullen dat er naar verwachting respectievelijk 67.800 en 37.400 zijn. In de jaren daarna loopt het aantal verwachte Nederlandse eerstejaarsstudenten in het wo geleidelijk terug tot 62.000 in collegejaar 2030-’31, en neemt het aantal verwachte internationale eerstejaarsstudenten toe tot 46.900.

Bron: Referentieraming 2024 Brontabel als csv (1 kB)