Prognose aantal studenten wo

Jaarlijks maakt het ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onderstaand is de verwachting van het aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs te vinden. Onder ‘gerelateerde grafieken’ vindt u het aantal studenten uitgesplitst naar sector. Verder wordt de verwachte instroom in het eerste jaar getoond.

De resultaten van de raming zijn meer onzeker dan in eerdere ramingen, omdat ze tot stand zijn gekomen tijdens de uitbraak van COVID-19 in Nederland en de daaropvolgende maatregelen, en de formatie van het kabinet Rutte IV. Er is rekening gehouden met de mogelijke effecten daarvan op de onderwijsdeelname voor zover dat bekend was voor 15 december 2021. Gebeurtenissen na deze datum, zoals de oorlog in Oekraïne, zijn niet meegenomen

Het geraamde aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs in collegejaar 2022-'23 is 353.500. De trend van de afgelopen jaren zet, versneld door COVID-19, in de komende jaren door. Daarna vindt naar verwachting afvlakking plaats, doordat het aantal jongvolwassenen in Nederland afneemt.

Prognose totaal ingeschrevenen in het wo

Prognose totaal ingeschrevenen in het wo In aantallen x 1.000
PeriodeBachelorMasterPost Master
2022-23220,3133,21,5
2023-24224,51391,5
2024-25227,5144,91,5
2025-26229,6150,31,6
2026-27232,1154,81,7
2027-28235,6158,61,7
2028-29239,7162,11,8

De verwachting is dat zowel het aantal bachelor- als het aantal masterstudenten en post-master toeneemt de komende jaren.

Referentieraming 2022 Brontabel als csv (258 bytes)
Prognose totaal ingeschrevenen in het wo - naar onderwijsvorm In aantallen x 1.000
PeriodeVoltijdDeeltijd
2022-23348,54,9
2023-24358,45
2024-25367,35,1
2025-26374,65,3
2026-27381,65,3
2027-28388,85,4
2028-29396,35,5

Het geraamde aantal voltijd en deeltijd wo-studenten in collegejaar 2022-'23 is respectievelijk 348.500 en 4.900. De verwachting is dat het aantal voltijd wo-studenten zal toenemen tot ongeveer 396.300 in collegejaar 2028-'29, en dat het aantal deeltijd wo-studenten zal ook toenemen tot ongeveer 5.500 in hetzelfde collegejaar.

Referentieraming 2022 Brontabel als csv (209 bytes)

Prognose eerstejaarsstudenten in het wo

Prognose eerstejaarsstudenten in het wo In aantallen x 1.000
PeriodeBachelorMaster
2022-2370,664,4
2023-247167,1
2024-2571,869,2
2025-2672,171
2026-2773,372,3
2027-287573,4
2028-2976,274,4

Naar verwachting stijgt de komende jaren de totale instroom van studenten in het wetenschappelijk onderwijs. De verwachting is dat zowel de instroom van het aantal bachelor- als het aantal masterstudenten de komende jaren toeneemt. 

Referentieraming 2022 Brontabel als csv (198 bytes)
Prognose eerstejaarsstudenten in het wo - naar onderwijsvorm In aantallen x 1.000
PeriodeVoltijdDeeltijd
2022-23132,62,4
2023-24135,62,4
2024-25138,52,5
2025-26140,62,5
2026-271432,6
2027-28145,72,6
2028-291482,6

Naar verwachting stijgt de komende jaren de totale instroom van studenten in het wetenschappelijk onderwijs. De verwachting is dat bij zowel het voltijdonderwijs en het deeltijdonderwijs de instroom toeneemt.

Referentieraming 2022 Brontabel als csv (201 bytes)