Prognose aantal studenten hbo

Jaarlijks maakt het ministerie van OCW een  prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onderstaand is de verwachting van het aantal associate degree-, bachelor- en masterstudenten in het hoger beroepsonderwijs te vinden.

Onder ‘gerelateerde grafieken’ vindt u het aantal studenten uitgesplitst naar sector en voltijd-deeltijd. Verder wordt de verwachte instroom in het eerste jaar getoond.

De resultaten van de raming zijn meer onzeker dan in eerdere ramingen, omdat ze tot stand zijn gekomen tijdens de uitbraak van COVID-19 in Nederland en de daaropvolgende maatregelen, en de formatie van het kabinet Rutte IV. Er is rekening gehouden met de mogelijke effecten daarvan op de onderwijsdeelname voor zover dat bekend was voor 15 december 2021. Gebeurtenissen na deze datum, zoals de oorlog in Oekraïne, zijn niet meegenomen

Het geraamde totale aantal studenten in het hoger beroepsonderwijs in collegejaar 2022-'23 is 489.300. De verwachting is dat het hbo de komende jaren daalt. Dit hangt samen met de bevolkingsontwikkeling in Nederland.

Prognose totaal ingeschrevenen in het hoger beroepsonderwijs

Prognose totaal ingeschrevenen in het hoger beroepsonderwijs In aantallen x 1.000
PeriodeAssociate degreeBachelorMaster
2022-2320,9453,115,4
2023-2421,9450,815,9
2024-2522,8444,816,4
2025-2623,6437,716,8
2026-2724,443117,2
2027-2825,2424,617,5
2028-2926,1418,517,8

De verwachting is dat de komende jaren het aantal bachelorstudenten zal dalen en zowel het aantal masterstudenten als het aantal ‘associate degree’ studenten zullen stijgen.

Referentieraming 2022 Brontabel als csv (268 bytes)
Prognose totaal ingeschrevenen in het hoger beroepsonderwijs - naar onderwijsvorm In aantallen x 1.000
PeriodeVoltijdDeeltijd
2022-23427,761,7
2023-2442563,6
2024-2541965,1
2025-26411,966,3
2026-27405,467,2
2027-28399,467,9
2028-29393,868,5

Het geraamde aantal voltijd- en deeltijd hbo-studenten in collegejaar 2022-'23 is respectievelijk 427.700 en 61.700. De verwachting is dat het aantal voltijd hbo-studenten de komende jaren zal gaan dalen tot ongeveer 393.800 en het aantal deeltijd hbo-studenten zal gaan toenemen tot ongeveer 68.500 in collegejaar 2028-'29.

Referentieraming 2022 Brontabel als csv (215 bytes)

Prognose eerstejaars studenten in het hoger beroepsonderwijs

Prognose eerstejaars studenten in het hoger beroepsonderwijs In aantallen x 1.000
PeriodeAssociate degreeBachelorMaster
2022-2310111,37,1
2023-2410,3111,77,3
2024-2510,5109,87,4
2025-2610,7107,87,5
2026-2711106,57,6
2027-2811,3105,57,7
2028-2911,7104,57,8

Het geraamde aantal eerstejaars hbo-studenten in collegejaar 2022-'23 is respectievelijk 128.400. De verwachting is dat het aantal eerstejaars bachelor de komende jaren zal gaan dalen tot ongeveer 104.500 in collegejaar 2028-'29 terwijl het aantal eerstejaars associate degree en master zal gaan stijgen tot respectievelijk 11.700 en 7.800.

Referentieraming 2022 Brontabel als csv (259 bytes)
Prognose eerstejaars studenten in het hoger beroepsonderwijs - naar onderwijsvorm In aantallen x 1.000
PeriodeVoltijdDeeltijd
2022-23105,323,1
2023-24105,923,4
2024-25104,123,6
2025-26102,323,7
2026-27101,323,9
2027-28100,624
2028-2999,924,2

Het geraamde aantal eerstejaars voltijd- en deeltijd hbo-studenten in collegejaar 2022-'23 is respectievelijk 105.300 en 23.100. De verwachting is dat het aantal deeltijd eerstejaars de komende jaren zal gaan stijgen tot ongeveer 24.200 en het aantal voltijd eerstejaars zal dalen tot 99.900 deeltijd in collegejaar 2028-'29.

Referentieraming 2022 Brontabel als csv (216 bytes)