Versterking van het lokale en landelijke medialandschap

Met beleidsindicatoren geeft het ministerie van OCW kwantitatief inzicht in de voortgang, werking en effectiviteit van het beleid van de ocw-beleidsterreinen gekoppeld aan de begrotingcyclus van OCW. 

De beleidsindicatoren van de verschillende sectoren afzonderlijk dragen gezamenlijk bij aan de verantwoording voor het thema 'Versterking van het lokale en landelijke medialandschap'.

Versterking van het lokale en landelijke medialandschap

Vrije media en onafhankelijke journalistiek zijn onmisbaar voor onze democratische rechtsstaat. Media zijn ook een bron van amusement en cultuur, die verbindt, inspireert en verrijkt. De publieke omroep verbindt met zijn grote bereik bevolkingsgroepen met verschillende culturele achtergronden, uit alle sociale groepen. Bovendien is het aanbod er vrij van overheidsinvloeden, commercie en andere deelbelangen. Jong talent kan bij de publieke omroep vernieuwende programma’s maken. Daarom werken we aan de versterking van het lokale en landelijke medialandschap.

Landelijke Publieke Omroep (Cultuur en Media)

Regionale Publieke omroep (Cultuur en Media)