Cijfers passend onderwijs en gespecialiseerd onderwijs nu ook op OCW in cijfers

Op de themapagina passend onderwijs en gespecialiseerd onderwijs zijn diverse gegevens te vinden over de ontwikkeling door de jaren heen van de leerlingaantallen, de leerlingstromen, het (voortgezet) speciaal onderwijs en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Zo is informatie te vinden over hoeveel leerlingen welk type onderwijs volgen, hoe de leerlingstromen lopen van en naar het speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) en de schoolprestaties in het vso. Deze cijfers zullen jaarlijks worden geactualiseerd en indien nodig worden uitgebreid.