Passend onderwijs en gespecialiseerd onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen die een ondersteuningsbehoefte hebben, een passend aanbod krijgen in hun regio. Het uitgangspunt van passend onderwijs is: regulier als het kan, speciaal als het moet. Het gespecialiseerd onderwijs is er voor leerlingen die specialistische ondersteuning nodig hebben, die het regulier onderwijs niet kan bieden. Er is speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso).

klimwand kinderen
Beeld: ©OCW

Passend onderwijs en gespecialiseerd onderwijs

Deze pagina biedt cijfermatig inzicht in het passend onderwijs en gespecialiseerd onderwijs. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in regulier onderwijs (regulier basisonderwijs (bo), speciaal basis onderwijs (sbo) en regulier voortgezet onderwijs (vo)) en speciaal onderwijs (speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)). Bekijk onder andere de leerlingenaantallen in het so en vso per cluster, de leerlingstromen van het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs en de prestaties in het vso.