Leerlingstromen

Op deze pagina staat beschreven hoe de leerlingstromen lopen, onder andere de in- en uitstroom van het speciaal onderwijs. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in regulier onderwijs (regulier basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en regulier voortgezet onderwijs (vo)) en speciaal onderwijs (speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)). Deze informatie wordt zowel geboden in absolute getallen als in het aandeel binnen het primair of het voortgezet onderwijs.

Primair Onderwijs - Instroom

Instroom in sbo vanuit regulier onderwijs

Instroom in sbo vanuit regulier onderwijs
jaargeenbo
20129676987
20139476872
201411026760
201511285294
201611326391
201712316990
201814507387
201913807388
202013256253
202113206465

Na een aanvankelijke stijging van leerlingen die van bo naar sbo gaan, gingen er in 2021 ongeveer evenveel leerlingen van bo naar sbo als vijf jaar eerder. Een veel kleiner aantal gaat rechtstreeks naar het sbo; het aantal leerlingen dat rechtstreeks naar sbo ging is van 2016 tot 2021 met een zesde gegroeid.

DUO 1 cijferbestanden 2011-2021 Brontabel als csv (172 bytes)
Instroom in so vanuit regulier onderwijs
jaargeenbo
201226533518
201326383708
201425233464
201524822869
201625923382
201729053786
201830963784
201930303807
202030033500
202132143621

Het aantal leerlingen dat rechtstreeks naar het so ging was in 2021 een kwart hoger dan vijf jaar eerder. Van 2016 tot 2019 steeg het aantal leerlingen dat van bo naar so ging, maar in 2021 gingen minder leerlingen van bo naar so dan in 2019.

DUO 1 cijferbestanden 2011-2021 Brontabel als csv (174 bytes)
Gemiddelde leeftijd instroom in sbo en so
jaarsboso
20127,936206,94676
20137,937646,98650
20147,904047,05564
20157,784606,76371
20167,847826,84790
20177,874766,88842
20187,828936,82785
20197,848536,85859
20207,738596,77848
20217,762406,75753
DUO: 1 cijferbestanden 2011-2021 Brontabel als csv (233 bytes)

Primair Onderwijs - Uitstroom

Uitstroom naar regulier onderwijs vanuit sbo

Uitstroom naar regulier onderwijs vanuit sbo
jaarbovo
20121678771
20131758526
20142187898
20152117617
20162137220
20172826617
20182566346
20192766186
20203045988
20212556141

Als sbo-leerlingen terug naar regulier onderwijs gaan, is dat meestal op de overgang van po naar vo. In 2021 zijn 255 leerlingen van sbo naar bo gegaan, 6.141 naar regulier vo. Het aantal sbo-leerlingen dat naar regulier onderwijs lijkt te stabiliseren na jarenlange daling. Dit aantal is in 2021 15% lager dan vijf jaar eerder. Het laatste jaar is het aantal leerlingen dat van sbo naar regulier vo ging 3% gestegen.

DUO 1 cijferbestanden 2011-2021 Brontabel als csv (162 bytes)
Uitstroom naar vervolgonderwijs vanuit sbo in procenten
jaarvovso
201293,86,2
201394,06,0
201492,97,1
201593,46,6
201692,17,9
201789,810,2
201889,011,0
201987,112,9
202085,914,1
202185,414,6

Als sbo-leerlingen naar vervolgonderwijs gaan, is dat meestal naar regulier onderwijs; ongeveer een op de zeven gaat na sbo naar vso. De afgelopen jaren gaan steeds minder leerlingen na sbo naar regulier vo en steeds meer naar vso. Vergeleken met vijf jaar eerder nam het aandeel leerlingen dat van sbo naar regulier onderwijs ging met een veertiende af, in die tijd nam het aantal dat van sbo naar vso ging met ruim acht tiende toe.

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2021 Brontabel als csv (168 bytes)
Uitstroom naar vervolgonderwijs vanuit sbo in aantallen
jaarvovso
20128771583
20138526543
20147898600
20157617541
20167220622
20176617753
20186346782
20196186913
20205988979
202161411049
DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2021 Brontabel als csv (164 bytes)
Uitstroom van sbo naar vso naar uitstroomprofiel in procenten
jaardagbestedingarbeidsmarktvervolgonderwijs
201416,531,951,6
201517,328,953,8
201614,532,053,5
201716,134,149,8
201816,930,952,2
201915,129,155,8
202016,232,251,6
202113,331,255,6

Ruim de helft van de sbo-leerlingen die in 2021 het vso instroomden, volgde daar voortgezet onderwijs, drie tiende van hen was gericht op arbeidsmarkt, de rest had dagbesteding

DUO 1 cijferbestanden PO 2013-2021 Brontabel als csv (217 bytes)
Uitstroom van sbo naar vso naar uitstroomprofiel in aantallen
jaardagbestedingarbeidsmarktvervolgonderwijs
201497187303
201593155289
201690199333
2017121257375
2018132242408
2019138266509
2020159315505
2021139327583

In aantallen namen leerlingen die na sbo uitstroomprofiel dagbesteding hebben van 2016 tot 2021 met 54% toe. Uitstroomprofiel arbeidsmarkt na sbo nam met 64% toe en uitstroomprofiel vervolgonderwijs na sbo met 75%.

DUO 1 cijferbestanden PO 2013-2021 Brontabel als csv (190 bytes)
Uitstroom naar regulier onderwijs vanuit so
jaarbovo
20127171238
20137551202
20147001350
20157801459
20167741371
20175301255
20185951164
20196841097
20205971102
20216421012
DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2021 Brontabel als csv (162 bytes)
Uitstroom naar vervolgonderwijs vanuit so in procenten
jaarvovso
201221,778,3
201318,281,8
201423,476,6
201526,773,3
201625,674,4
201723,976,1
201823,176,9
201922,477,6
202021,678,4
202120,279,8

Als so-leerlingen naar vervolgonderwijs gaan, gaan vier op de vijf van hen naar vso (2021). Een vijfde gaat naar regulier vo. Er gaan relatief steeds meer leerlingen na so naar vso en steeds minder naar regulier vo. Het aandeel so-leerlingen dat in het vervolgonderwijs naar regulier vo gaat was in 2021 een vijfde lager dan vijf jaar eerder, het aandeel dat naar vso ging was een veertiende meer.

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2021 Brontabel als csv (173 bytes)
Uitstroom naar vervolgonderwijs vanuit so in aantallen
jaarvovso
201212384474
201312025417
201413504414
201514594003
201613713987
201712554004
201811643868
201910973801
202011024003
202110124004
DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2021 Brontabel als csv (173 bytes)
Uitstroom van so naar vso naar uitstroomprofiel in procenten
jaardagbestedingarbeidsmarktvervolgonderwijs
201434,423,042,7
201532,324,143,6
201634,624,940,5
201734,325,540,2
201832,727,439,9
201934,325,240,5
202032,227,740,1
202132,027,840,2

Van de leerlingen die in 2021 van so naar vso gingen, volgde vier tiende daar voortgezet onderwijs, een derde had dagbesteding en drie tiende was gericht op de arbeidsmarkt. Deze aandelen waren hetzelfde als een jaar eerder.

Het aandeel leerlingen dat bij de overgang van so naar vso uitstroomprofiel vervolgonderwijs heeft, is al jaren stabiel en ligt rond 40%. Het aandeel leerlingen dat vanuit so naar vso dagbesteding gaat is licht gedaald van 35% in 2016 naar 32% in 2021. Het aandeel dat van so naar vso arbeidsmarkt ging steeg licht van 25% in 2016 naar 28% in 2021.

DUO 1 cijferbestanden PO 2013-2021 Brontabel als csv (217 bytes)
Uitstroom van so naar vso naar uitstroomprofiel in aantallen
jaardagbestedingarbeidsmarktvervolgonderwijs
201414899951850
201512909641741
201613779931614
2017137510201609
2018126510611542
201913039581540
2020128811081607
2021128111121611

In 2021 gingen 1.611 leerlingen van so naar vso vervolgonderwijs, 1.112 van so naar vso arbeidsmarkt en 1.281 naar vso dagbesteding. Ten opzichte van vijf jaar eerder zijn ongeveer evenveel so-leerlingen naar vso vervolgonderwijs gegaan, 12% meer naar vso arbeidsmarkt en 7% minder naar vso dagbesteding.

DUO 1 cijferbestanden PO 2013-2021 Brontabel als csv (213 bytes)

Voortgezet Onderwijs - Instroom

Instroom in vso vanuit regulier onderwijs

Instroom in vso vanuit regulier onderwijs
jaargeenbovo
20127388383779
20137647853900
20146058343929
20155186543418
20165087454038
20175517784033
20186178113992
20196017874099
20205228523432
20215839783362

In 2021 gingen 3.362 leerlingen van overig regulier vo naar vso (3.079 leerlingen van overig regulier vo en 283 van pro naar vso). Dat is ongeveer 18% minder dan vijf tot twee jaar eerder. In 2021 gingen 978 leerlingen van bo naar vso. Het aantal leerlingen dat van vo naar vso ging is in vijf jaar tijd met 31% gestegen. Er waren in 2021 583 leerlingen van buiten het Nederlands bekostigde onderwijs het vso ingekomen, 15% meer dan vijf jaar eerder.'Geen' in de grafiek, betekent dat leerlingen nieuw in het onderwijs instromen.

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2021 Brontabel als csv (207 bytes)
Gemiddelde leeftijd instroom in vso
jaarleeftijd
201213,77
201313,96
201413,69
201513,63
201613,66
201713,59
201813,61
201913,59
202013,42
202113,39

Figuur:  Gemiddelde leeftijd instroom in vso
Bron: DUO 1-cijferbestanden 2011-2021
Definities:

  • Aantallen en percentages op basis van leerlingaantallen primair onderwijs zoals beschikbaar in BRON (basisregistratie onderwijsnummer) / ROD (register onderwijsdeelnemers).     
  • Leeftijd op peildatum
  • Peildatum: geregistreerde aantallen op 1 oktober
  • 1-cijferbestanden:  de 1-cijferbestanden po  worden gemaakt op basis van afspraken binnen de 1-cijferwerkgroep po. De werkgroep bestaat uit leden van OCW, DUO, CBS en de Inspectie van het Onderwijs. De werkgroep ziet erop toe dat individuele gegevens van leerlingen uit de basisbestanden bij de DUO op een éénduidige manier worden ontsloten, volgens vastgestelde definities.

Afkortingen:

  • vso - voortgezet speciaal onderwijs

Beschikbaarheid: Jaarlijks
Publicatiedatum: Maart 2022

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2021 Brontabel als csv (135 bytes)

Voortgezet onderwijs - Uitstroom

Uitstroom uit vso naar regulier vo

Uitstroom uit vso naar regulier vo
jaarvo
20121085
20131123
20141277
20151300
20161118
20171173
2018963
2019840
2020758
2021734

De uitstroom naar regulier vo is ongeveer een derde lager dan 5 jaar daar voor.

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2021 Brontabel als csv (115 bytes)
Uitstroomprofiel vso in procenten
jaardagbestedingarbeidsmarktvervolgonderwijs
201528,026,245,8
201627,426,246,4
201726,726,147,2
201825,926,048,1
201925,325,249,5
202025,225,849,0
202124,726,049,3

Ongeveer de helft van de vso-leerlingen heeft een uitstroomprofiel vervolgonderwijs, bij een kwart is het uitstroomprofiel gericht op de arbeidsmarkt en bij een kwart gericht op dagbesteding.

Het aantal vso-leerlingen met een uitstroomprofiel vervolgonderwijs is van 2016 tot 2021 met 6% gestegen (1.134 leerlingen meer), de groep met dagbesteding is in deze periode gedaald met 9% en 985 leerlingen. Het aantal leerlingen gericht op arbeidsmarkt is ongeveer gelijk gebleven.

DUO 1 cijferbestanden PO 2014-2021 Brontabel als csv (196 bytes)
Uitstroomprofiel vso in aantallen
jaardagbestedingarbeidsmarktvervolgonderwijs
2015107811006917622
201610379991617585
201710060979917750
20189702975018052
20199553951918678
20209494970418423
20219394988518719
DUO 1 cijferbestanden PO 2014-2021 Brontabel als csv (207 bytes)
Uitstroom naar vervolgonderwijs vanuit vso in procenten
jaargeenmboho
201261,636,71,7
201360,737,32,0
201461,336,32,4
201559,737,82,5
201661,136,62,4
201759,538,22,4
201859,737,72,6
201961,635,92,5
202057,539,72,8
202157,040,22,8

Steeds minder leerlingen verlaten het vso zonder een vervolgopleiding. In 2016 verlieten 5.859 vso-leerlingen het bekostigde onderwijs in Nederland, in 2021 waren dat er 13% minder: 5.109 leerlingen. In 2021 gingen 3.607 leerlingen na vso naar mbo, 3% meer dan in 2016. Het aantal leerlingen dat na vso naar ho ging, steeg vanaf 2016 met 10% naar 248 in 2021.

DUO 1 cijferbestanden 2011-2021 Brontabel als csv (218 bytes)
Uitstroom naar vervolgonderwijs vanuit vso in aantallen
jaargeenmboho
201251633080140
201349943070163
201454873247214
201555853534233
201658593511226
201755783579224
201855863529240
201957593363233
202053683704262
202151093607248

Als leerlingen van vso naar regulier onderwijs gaan, gaan zij meestal naar het mbo. In 2021 gingen 3607 leerlingen van vso naar mbo, 148 leerlingen gingen van vso naar pro, 586 gingen van vso naar overig regulier vo en 248 naar ho. De uitstroom van vso naar mbo en ho is 3% en 10% hoger dan 5 jaar eerder in 2016.

DUO 1 cijferbestanden 2011-2021 Brontabel als csv (218 bytes)