Leerlingstromen

Op deze pagina staat beschreven hoe de leerlingstromen lopen, onder andere de in- en uitstroom van en naar het speciaal onderwijs. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in regulier onderwijs (regulier basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo), regulier voortgezet onderwijs (vo)) en speciaal onderwijs (speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)). Deze informatie wordt zowel geboden in absolute getallen als in het aandeel ten opzichte van het totale primair of voortgezet onderwijs. 
'Geen' in de grafiek, betekent dat leerlingen nieuw in het onderwijs instromen.

Primair Onderwijs - Instroom

Instroom in sbo vanuit regulier onderwijs

Instroom in sbo vanuit regulier onderwijs
jaargeenbo
20129676987
20139476872
201411026760
201511285294
201611316391
201712316990
201814507387
201913807388
202013236253
202113206465
202214265711

Van 2015 tot en met 2019 maakten steeds meer leerlingen de overstap van regulier bo naar sbo, maar sinds 2019 daalt het aantal fors, van 7.388 naar 5.711 leerlingen. Een veel kleiner aantal gaat rechtstreeks naar het sbo; het aantal leerlingen dat rechtstreeks naar sbo gaat is in de afgelopen 7 jaar toegenomen van 1.128 in 2015 tot 1.426 in 2022. 

DUO 1 cijferbestanden 2011-2022 Brontabel als csv (188 bytes)
Instroom in so vanuit regulier onderwijs
jaargeenbo
201226533518
201326373708
201425233464
201524822869
201625893382
201729053786
201830963784
201930303807
202030033500
202132143621
202231153514

Van 2015 tot 2018 is de instroom in so vanuit zowel het regulier bo als de rechtstreekse instroom toegenomen. Sinds 2018 is het aantal leerlingen dat rechtstreeks naar het so gaat ongeveer stabiel (3.096 in 2018, 3.115 in 2022); het aantal dat van bo overstapt naar so is licht gedaald van 3.807 in 2019 tot 3.514 in 2022.  

DUO 1 cijferbestanden 2011-2022 Brontabel als csv (190 bytes)
Gemiddelde leeftijd instroom in sbo en so
jaarsboso
20127,946,95
20137,946,99
20147,907,06
20157,786,76
20167,856,85
20177,876,89
20187,836,83
20197,856,86
20207,746,78
20217,766,76
20227,636,73

Leerlingen die in 2022 het sbo instromen zijn gemiddeld 7,6 jaar oud op 1 oktober. In so is de gemiddelde leeftijd 6,7 jaar bij instroom in 2022. Op 1 oktober 2012 was de gemiddelde instroomleeftijd 7,9 jaar voor sbo en 7,0 voor so. 

DUO: 1 cijferbestanden 2011-2022 Brontabel als csv (189 bytes)

Primair Onderwijs - Uitstroom

Uitstroom naar regulier onderwijs vanuit sbo

Uitstroom naar regulier onderwijs vanuit sbo
jaarbovo
20111768738
20121678771
20131758526
20142187898
20152117617
20162137221
20172826618
20182566346
20192766186
20203045990
20212556145
20222336010

Als sbo-leerlingen teruggaan naar regulier onderwijs, is dat meestal op de overgang van po naar vo (paarse lijn in de grafiek). In 2022 zijn 6.010 leerlingen van sbo naar regulier vo gegaan, en 233 leerlingen van sbo naar bo. Na een jarenlange daling stabiliseert sinds 2020 het aantal sbo-leerlingen dat naar regulier onderwijs gaat. Als sbo-leerlingen naar vo gaan, gaan zij steeds vaker naar vso. In 2011 ging 6% van hen naar vso, in 2022 is dat 17%. 

DUO 1 cijferbestanden 2011-2022 Brontabel als csv (192 bytes)
Uitstroom naar vervolgonderwijs vanuit sbo in procenten
jaarvovso
201193,86,2
201293,86,2
2013946
201492,97,1
201593,46,6
201692,17,9
201789,810,2
20188911
201987,112,9
20208614
202185,414,6
202283,516,5

Als sbo-leerlingen naar vervolgonderwijs gaan, is dat meestal naar regulier onderwijs; 17% gaat na sbo naar vso. De afgelopen jaren gaan steeds minder leerlingen na sbo naar regulier vo en steeds meer naar vso. De afgelopen vijf jaar nam het aandeel leerlingen dat van sbo naar vso ging toe van  10% tot 17%.Uitstroom naar vo en vso vanuit sbo in aantallen

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2022 Brontabel als csv (187 bytes)
Uitstroom naar vervolgonderwijs vanuit sbo in aantallen
jaarvovso
20118738577
20128771583
20138526543
20147898600
20157617541
20167221622
20176618753
20186346782
20196186913
20205990979
202161451049
202260101191

Als sbo-leerlingen naar vervolgonderwijs gaan, is dat meestal naar regulier onderwijs. In 2022 gaan 6.010 leerlingen van sbo naar regulier vo en 1.191 van sbo naar vso. De afgelopen jaren gaan steeds minder leerlingen na sbo naar regulier vo en steeds meer naar vso. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2022 Brontabel als csv (195 bytes)
Uitstroom van sbo naar vso naar uitstroomprofiel in procenten
jaardagbestedingarbeidsmarktvervolgonderwijs
201416,531,951,6
201517,328,953,8
201614,53253,5
201716,134,149,8
201816,930,952,2
201915,129,155,8
202016,232,251,6
202113,331,255,6
202212,333,853,9

54% Van de sbo-leerlingen die in 2022 het vso instroomden, volgde daar voortgezet onderwijs, 34% van hen was gericht op arbeidsmarkt, 12% had dagbesteding. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2013-2022 Brontabel als csv (236 bytes)
Uitstroom van sbo naar vso naar uitstroomprofiel in aantallen
jaardagbestedingarbeidsmarktvervolgonderwijs
201497187303
201593155289
201690199333
2017121257375
2018132242408
2019138266509
2020159315505
2021139327583
2022147402642

In aantallen kregen steeds meer leerlingen na sbo uitstroomprofiel dagbesteding; hun aantal nam toe van 121 naar 147 (21%). Uitstroomprofiel arbeidsmarkt na sbo nam toe van 257 naar 402 (56%) en uitstroomprofiel vervolgonderwijs na sbo van 375 naar 642 (71% toename). 

DUO 1 cijferbestanden PO 2013-2022 Brontabel als csv (208 bytes)
Uitstroom naar regulier onderwijs vanuit so
jaarbovo
20117361107
20127171238
20137551203
20147001351
20157801459
20167741374
20175301258
20185951164
20196841097
20205971102
20216421013
20226791115

In 2022 gaan 1.115 leerlingen van so naar regulier vo en 679 leerlingen van so naar regulier bo. Het totaal aantal leerlingen dat in 2022 van so naar regulier onderwijs gaat, is op ongeveer hetzelfde niveau als in 2017. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2022 Brontabel als csv (192 bytes)
Uitstroom naar vervolgonderwijs vanuit so in procenten
jaarvovso
201120,779,3
201221,778,3
201318,281,8
201423,476,6
201526,773,3
201625,674,4
201723,976,1
201823,176,9
201922,477,6
202021,678,4
202120,279,8
202221,578,5

Als so-leerlingen naar vervolgonderwijs gaan, gaan 78% van hen naar vso (2022) en 22% naar regulier vo. In 2017 ging 24% van de so-leerlingen in het vervolgonderwijs naar regulier vo en 76% naar vso.  

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2022 Brontabel als csv (205 bytes)
Uitstroom naar vervolgonderwijs vanuit so in aantallen
jaarvovso
201111074242
201212384474
201312035417
201413514414
201514594003
201613743987
201712584004
201811643868
201910973801
202011024003
202110134004
202211154067

Na het so gaan 4.067 leerlingen naar vso in 2022 1.115 naar regulier vo. In 2017 gingen 4.004 leerlingen van so naar vso en 1.258 van so naar regulier vo. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2022 Brontabel als csv (205 bytes)
Uitstroom van so naar vso naar uitstroomprofiel in procenten
jaardagbestedingarbeidsmarktvervolgonderwijs
201434,42342,7
201532,324,143,6
201634,624,940,5
201734,325,540,2
201832,727,439,9
201934,325,240,5
202032,227,740,1
20213227,840,2
202229,128,742,1

Van de leerlingen die in 2022 van so naar vso gingen, volgde 42% voortgezet onderwijs in vso, 29%  had dagbesteding en 29% was gericht op de arbeidsmarkt. Vijf jaar eerder was dat 40%, 34% en 26%.   

DUO 1 cijferbestanden PO 2013-2022 Brontabel als csv (234 bytes)
Uitstroom van so naar vso naar uitstroomprofiel in aantallen
jaardagbestedingarbeidsmarktvervolgonderwijs
201414899951850
201512909641741
201613779931614
2017137510201609
2018126510611542
201913039581540
2020128811081607
2021128111121611
2022118511681714

In 2022 gingen 1.714 leerlingen van so naar vso uitstroomprofiel vervolgonderwijs, 1.168 van so naar vso arbeidsmarkt en 1.185 naar vso dagbesteding. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2013-2022 Brontabel als csv (234 bytes)

Voortgezet Onderwijs - Instroom

Instroom in vso vanuit regulier onderwijs

Instroom in vso vanuit regulier onderwijs
jaargeenbovo
20127388383779
20137597853903
20147828343906
20156326543408
20165967454025
20176557784025
20187308113976
20196707874088
20206138523420
20216259783360
20225069803393

In 2022 gaan 3.393 leerlingen van regulier vo naar vso. Dat is minder dan drie jaar eerder (4.099). In 2022 gaan 980 leerlingen van regulier bo naar vso, een kwart meer ten opzichte van 787 drie jaar eerder. In 2022 stromen 506 leerlingen van buiten het Nederlands bekostigde onderwijs het vso in, bijna een kwart meer ten opzichte van 601 drie jaar eerder. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2022 Brontabel als csv (226 bytes)
Gemiddelde leeftijd instroom in vso
jaarleeftijd
201213,77
201313,96
201413,73
201513,65
201613,68
201713,61
201813,63
201913,59
202013,44
202113,39
202213,32

Leerlingen die vso instromen zijn in 2022 gemiddeld 13,3 jaar oud op 1 oktober. Leerlingen worden steeds jonger als zij vso instromen: 2013 waren zij gemiddeld 13,96 jaar.

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2022 Brontabel als csv (147 bytes)

Voortgezet onderwijs - Uitstroom

De uitstroom van vso naar regulier vo is 30% lager dan vijf jaar daarvoor. Het aantal vso-leerlingen dat naar mbo gaat, stijgt van 2.928 in 2011 naar 3.408 in 2022. In 2011 gingen 105 vso-leerlingen naar ho, in 2022 zijn dat er 216. Bijna de helft van de vso-leelingen in 2022 heeft uitstroomprofiel vo. De overige vso-leerlingen hebben uitstroomprofiel dagbesteding (23%) of arbeidsmarkt (28%).

Uitstroom uit vso naar regulier vo

Uitstroom uit vso naar regulier vo
jaarvo
20111251
20121085
20131125
20141279
20151299
20161124
20171179
2018973
2019847
2020743
2021732
2022817

In 2022 gaan 817 leerlingen van vso naar regulier vo. De uitstroom van vso naar regulier vo is tussen 2015 en 2022 gedaald van 1.299 naar 817 leerlingen. Het aantal vso-leerlingen dat naar mbo gaat, stijgt van 2.928 in 2011 naar 3.408 in 2022. In 2011 gingen 105 vso-leerlingen naar ho, in 2022 is dat aantal verdubbeld naar 216. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2022 Brontabel als csv (136 bytes)
Uitstroomprofiel vso in procenten
jaardagbestedingarbeidsmarktvervolgonderwijs
20152826,245,8
201627,426,246,4
201726,726,147,2
201825,92648,1
201925,325,249,5
202025,225,849
202124,72649,3
202223,32848,8

In 2022 heeft 49% van de vso-leerlingen heeft een uitstroomprofiel vervolgonderwijs, bij 28% is het uitstroomprofiel gericht op de arbeidsmarkt en bij 23% gericht op dagbesteding. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2014-2022 Brontabel als csv (207 bytes)
Uitstroomprofiel vso in aantallen
jaardagbestedingarbeidsmarktvervolgonderwijs
2015107811006917622
201610379991617585
201710060979917750
20189702975018052
20199553951918678
20209494970418423
20219394988518719
202289351074818735

In 2022 hebben 18.735 vso-leerlingen een uitstroomprofiel vervolgonderwijs, bij 10.748 is het uitstroomprofiel gericht op de arbeidsmarkt en bij 8.935 gericht op dagbesteding.

DUO 1 cijferbestanden PO 2014-2022 Brontabel als csv (230 bytes)
Uitstroom naar vervolgonderwijs vanuit vso in procenten
jaargeenmboho
201161,836,91,3
201261,636,71,7
201360,737,32
201462,235,42,4
201561,436,22,5
201662,235,42,3
201760,636,92,4
201861,136,42,6
201962,634,92,5
202058,438,82,8
202158,239,12,8
202260,237,52,4

Na het vso volgt in 2022 60% van de leerlingen geen vervolgopleiding, 38% volgt mbo en 2% ho. In 2020 en 2021 volgden relatief meer leerlingen een vervolgopleiding na vso, namelijk 39% mbo en 3% ho in zowel 2020 als 2021. In 2017 ging 37% na het vso naar mbo en 2% naar ho. 

DUO 1 cijferbestanden 2011-2022 Brontabel als csv (256 bytes)
Uitstroom naar vervolgonderwijs vanuit vso in aantallen
jaargeenmboho
201149012928105
201251633080140
201349943070163
201454823118213
201557043361232
201659343379224
201756473440224
201856703377238
201958323254232
202054243611260
202151963488248
202254713408216

De meeste leerlingen verlaten na het vso het bekostigde onderwijs, namelijk 5.471 in 2022. In 2022 gingen 3.408 leerlingen van vso naar mbo en 216 naar ho. 

DUO 1 cijferbestanden 2011-2022 Brontabel als csv (258 bytes)