(Voortgezet) speciaal onderwijs

Op deze pagina is cijfermatige informatie te vinden over het gespecialiseerd onderwijs. Het gaat om de volgende thema’s: de schoolprestaties in het vso, type problematiek in cluster 2, bekostigingscategorieën in cluster 3, deelname aan het residentieel onderwijs en ambulante begeleiding vanuit cluster 1 en 2 in het regulier bo en vo.

Schoolprestaties vso

Slagingspercentage examens vso

Slagingspercentage examens vso
jaargeslaagd
201189,3
201289,7
201393,3
201491,3
201592,6
201693,2
201792,2
201894,6
201998,5
202098,3
202197,3
202294,3

In 2022/2023 slaagde 94% van de vso-leerlingen die een eindexamen maakten, in 2018/2019 was dat 95%. De schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 werden gekenmerkt door coronamaatregelen, in deze jaren slaagde 99% en 98% van de vso-leerlingen. In 2021/2022 slaagde 97% en in het meest recente schooljaar 2022/23 94%.   

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2023 Brontabel als csv (147 bytes)
Aantallen geslaagden vso
jaargeslaagd
2011587
2012677
2013766
2014877
2015944
2016930
2017865
2018795
2019866
2020893
2021951
2022914

In schooljaar 2022/2023 hebben 969 vso-leerlingen een eindexamen gemaakt. Van hen zijn 914 geslaagd. Het aantal vso-leerlingen dat voor een eindexamen slaagt is sinds 2018 met 15% gestegen en is bijna weer op het niveau van 2015/2016 (944 leerlingen). De schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 werden gekenmerkt door coronamaatregelen, in deze jaren slaagden 866 en 893 vso-leerlingen.   

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2023 Brontabel als csv (135 bytes)
Onderwijssoorten examens vso in procenten
jaarvmbohavovwo
201192,27,8
201295,24,80
20139460
201494,55,4,1
201596,33,70
201696,53,4,1
201794,95,10
201895,24,80
201994,25,80
202094,45,5,1
202190,98,9,2
202291,48,5

In 2018/2019 deed 95% van de vso-examenkandidaten een examen in vmbo. Dat aandeel is gedaald tot 91% in 2022/2023. Het aandeel vso-examenkandidaten dat havo-examen deed steeg van 5% in 2018/2019 naar 8% in 2022/2023. Tenslotte deed 1% vwo examen. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2023 Brontabel als csv (222 bytes)
Onderwijssoorten examens vso in aantallen
jaarvmbohavovwo
2011606465
2012719360
2013772490
2014908521
2015981380
2016963341
2017890480
2018800400
2019828510
2020857501
2021888872
2022886785

In 2018/2019 deden 800 vso-examenkandidaten een examen in vmbo, dat aandeel is 11% gestegen tot 886 in 2022/2023. Het aantal vso-examenkandidaten dat havo-examen deed steeg van 2018/2019 tot 2022/2023 met 95% van 40 naar 78 leerlingen.

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2023 Brontabel als csv (200 bytes)

Type problematiek cluster 2

Cluster 2 scholen bieden onderwijs aan dove of slechthorende kinderen, kinderen met ernstige communicatiemoeilijkheden, waaronder een taalontwikkelingsstoornis (tos) of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben. Leerlingen met een tos maken een groot deel van de populatie binnen cluster 2 uit; trends bij de overige ondersteuningsbehoeften zijn daardoor minder goed zichtbaar. Door in de legenda op tos te klikken verbergt u deze data en kunt  u de trends in de overige data beter waarnemen.

Onderwijssoorten cluster 2 so in procenten

Onderwijssoorten cluster 2 so in procenten
jaardoofslechthorendtosdoof_zmlkslechthorend_zmlkdoof_slechtziend
20154,76,885,61,8,8,3
20164,56,686,21,7,7,4
20174,46,286,61,6,7,4
20183,75,887,91,31,4
20193,55,988,21,9,5
20203,55,888,211,5
20213,35,888,51,9,5
20223,25,988,6,9,8,5

De meeste so-leerlingen in cluster 2 hebben een taalontwikkelingsstoornis (tos) (88% in 2023). In 2023 is 3% van de cluster 2-leerlingen doof en 6% slechthorend. De afgelopen vijf jaar zijn deze percentages ongeveer stabiel gebleven. In 2018 had 88% van de leerlingen op cluster 2 scholen een tos, was 4% doof en 6% slechthorend.

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2023 Brontabel als csv (296 bytes)
 Onderwijssoorten cluster 2 so in aantallen
jaardoofslechthorendtosdoof_zmlkslechthorend_zmlkdoof_slechtziend
201528841752421085017
20162643835033974222
201727338553701004525
20182373755684826225
20192273845757686130
20202353885849686430
20212163855855685732
20222073915792595636
20232074005646565937

De meeste so-leerlingen in cluster 2 hebben een tos, namelijk 5.646 leerlingen in 2023. Ten opzichte van jaar geleden waren in 2023 1% minder leerlingen in so cluster 2 en relatief evenveel minder met tos. Er waren 13% minder dove kinderen in so en 7% meer slechthorende kinderen in 2023 ten opzichte van 2018.

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2023 Brontabel als csv (327 bytes)
 Onderwijssoorten cluster 2 vso in procenten
jaardoofslechthorenddoof_zmlkslechthorend_zmlkdoof_slechtziendtos
20156,985,35,11,7,9
20167,685,151,5,8
20177,881,65,54,2,8
20189,2824,731,1
20198,882,643,41,1
2020883,14,13,51,2
20218,282,94,43,31,1
20228,557,24,13,11,1
2023956,63,831,3

Taalontwikkelingsstoornissen (tos) zijn in 2023 voor het eerst ook in vso geregistreerd, bij 26% van de vso cluster 2-leerlingen (zowel in 2022 als in 2023). In vso zijn in 2023 83% van de cluster 2-leerlingen slechthorend of hebben tos, in 2018 was 82% slechthorend. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2023 Brontabel als csv (317 bytes)
Onderwijssoorten cluster 2 vso in aantallen

Taalontwikkelingsstoornissen (tos) zijn 2023 voor het eerst ook in vso geregistreerd. In eerdere jaren werden deze leerlingen in het vso geregistreerd als slechthorend. In 2023 zijn 391 van de vso cluster 2-leerlingen geregistreerd met tos; dit is waarschijnlijk een onderregistratie; het werkelijke aantal vso leerlingen met tos zal naar verwachting hoger liggen. In vso zijn 1.235 van de cluster 2-leerlingen slechthorend of hebben tos. Vergeleken met 2018 is het aantal vso-leerlingen in cluster 2 21% gedaald en het aantal dove kinderen met 23%.   

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2023 Brontabel als csv (502 bytes)

Bekostigingscategorieën cluster 3

Cluster 3 leerlingen zijn lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, of meervoudig gehandicapte kinderen die  één van deze handicaps hebben.
Afhankelijk van de zorgbehoefte van een leerling krijgen schoolvestigingen  in cluster 3 een hoge (H), midden (M) of lage bekostigingscategorie voor deze leerling. 

Bekostigingscategorie cluster 3 so in procenten

Bekostigingscategorie cluster 3 so in procenten
jaarlaagmiddenhoog
201563,613,423
201664,315,720,1
201764,116,719,2
201866,915,717,4
201968,215,416,4
202067,116,516,3
202167,51715,5
20226916,614,5

In 2022 heeft 69% van de so cluster 3-leerlingen bekostigingscategorie laag, 17% bekostigingscategorie midden en 15% bekostigingscategorie hoog. De verdeling van bekostigingscategorieën in cluster 3 is veranderd, met name in bekostigingscategorie hoog. In so verandert deze verdeling meer dan in vso. Het aandeel so cluster 3-leerlingen met bekostigingscategorie hoog daalt van 19% in 2017 naar 15% in 2022. Het aandeel so-leerlingen in cluster 3 met bekostigingscategorie midden is in 2017 en in 2022 even hoog als in vso: 16%. Het aandeel so-leerlingen met bekostigingscategorie laag stijgt van 64% in 2017 naar 69% in 2022. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2022 Brontabel als csv (185 bytes)
Bekostigingscategorie cluster 3 so in aantallen
jaarlaagmiddenhoog
2015727515362626
2016757218472365
2017771220082315
2018852520002216
2019920620802219
2020952523482317
20211026125882356
20221086026102277

In 2022 hebben 10.860 so cluster 3-leerlingen bekostigingscategorie laag, 2.610 hebben bekostigingscategorie midden en 2.277 bekostigingscategorie hoog. In vijf jaar tijd is het aantal so-leerlingen met bekostigingscategorie laag en midden gegroeid. Het aantal so-leerlingen met bekostigingscategorie hoog daalde van 2017 tot en met 2022. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2022 Brontabel als csv (193 bytes)
Bekostigingscategorie cluster 3 vso in procenten
jaarlaagmiddenhoog
201572,27,420,4
2016748,817,2
201773,69,616,7
201874,69,915,6
2019769,914,2
202076,51013,4
202176,910,412,8
202278,69,911,5

In 2022 heeft 79% van de vso cluster 3-leerlingen bekostigingscategorie laag, 10% bekostigingscategorie midden en 12% bekostigingscategorie hoog. De verdeling van bekostigingscategorieën in cluster 3 is in vso minder veranderd dan in so. Het aandeel vso cluster 3-leerlingen met bekostigingscategorie hoog daalt van 17% in 2017 naar 12% in 2022. Het aandeel vso-leerlingen in cluster 3 met bekostigingscategorie midden is in 2017 en in 2022 even hoog: 10%. Het aandeel leerlingen met bekostigingscategorie laag stijgt van 74% in 2017 naar 79% in 2022. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2022 Brontabel als csv (179 bytes)
Bekostigingscategorie cluster 3 vso in aantallen
jaarlaagmiddenhoog
20151111211433143
20161132313492632
20171138014872585
20181152115222408
20191174815292189
20201195415682100
20211212316382012
20221231415581803

In 2022 hadden 12.123 vso-leerlingen in cluster 3 een bekostigingscategorie laag, 1.558 vso-leerlingen bekostigingscategorie midden en 1.803 leerlingen bekostigingscategorie hoog. Ook in vso cluster 3 neemt het aantal leerlingen met bekostigingscategorie laag toe,. Het aantal leerlingen met bekostigingscategorie midden neemt toe van 2017 tot en met 2022 en het aantal met bekostigingscategorie hoog neemt in deze periode af. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2022 Brontabel als csv (199 bytes)

Residentieel onderwijs

Residentieel onderwijs is bedoeld voor een diverse groep jongeren met een complexe hulpvraag die in een jeugdhulpinstelling of een justitiële jeugdinrichting verblijven.

Leerlingen op een residentiële plaats in het so

Leerlingen op een residentiële plaats in het so
jaarresidentiele_plaats
20152550
20162181
20171868
20181751
20191546
20201428
20211392
20221256
20231220

Op 1 oktober 2023 zitten 1.220 so-leerlingen op een residentiële plaats. Sinds 2015 is het aantal leerlingen op een residentiële plaats met meer dan de helft gedaald. Op 1 oktober 2014 zaten 2.550 leerlingen op een residentiële plaats in het so. Het laatste jaar is dit aantal minder gedaald dan daarvoor: van 2022 tot 2023 is hun aantal met 3% gedaald.

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2023 Brontabel als csv (125 bytes)
Leerlingen op een residentiële plaats in het vso
jaarresidentiele_plaats
20153121
20162838
20172634
20182363
20192177
20201884
20211565
20221369
20231327

Op 1 oktober 2023 zitten 1.327 vso-leerlingen op een residentiële plaats. Ook in het vso is het aantal leerlingen op een residentiële plaats sinds 2015 met meer dan de helft afgenomen. In 2015 waren er nog 3.121 vso-leerlingen op een residentiële plaats. Net als in het so, vlakt deze daling de laatste jaren relatief af. In 2023 zijn 3% minder vso-leerlingen op een residentiële plaats dan in het jaar daarvoor.

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2023 Brontabel als csv (125 bytes)

Ambulante begeleiding - Primair Onderwijs

In 2023 hadden 8.097 van de basisschoolleerlingen (0,6%) een geregistreerd onderwijsarrangement. In 2023 had 0,06% van de basisschoolleerlingen een onderwijsarrangement vanuit cluster 1 en 0,53% vanuit cluster 2. Het aandeel basisschoolleerlingen met een onderwijsarrangement vanuit cluster 2 is in 2023 ten opzichte van 2015 met zo’n 78% gestegen, terwijl het aantal en aandeel leerlingen vanuit cluster 1 stabiel is gebleven.

ambulante begeleiding regulier bo in procenten

ambulante begeleiding regulier bo in procenten
jaarepiarr1arr2
2015,01,06,27
2016,01,06,28
20170,06,32
20180,06,35
20190,07,41
20200,06,43
20210,06,43
20220,06,5
20230,06,53

In 2023 had 0,06% van de basisschoolleerlingen een onderwijsarrangement vanuit cluster 1 en 0,53% vanuit cluster 2. Het aandeel basisschoolleerlingen met een onderwijsarrangement vanuit cluster 2 was in 2015 ongeveer de helft ten opzichte van 2023 (0,27%). Het aandeel leerlingen met een onderwijsarrangement vanuit cluster 1 is sinds 2015 met 0,06% stabiel gebleven.

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2023 Brontabel als csv (224 bytes)
ambulante begeleiding regulier bo in aantallen
jaarepiarr1arr2
2015998053876
2016768224053
2017148564502
2018319114964
2019389175725
2020329005970
2021298285882
2022468366798
2023368367225

In 2023 hadden 8.097 van de basisschoolleerlingen (0,6%) een onderwijsarrangement: 36 vanuit epilepsiescholen, 836 vanuit cluster 1 en 7.225 vanuit cluster 2. Het aantal onderwijsarrangementen vanuit cluster 2 is sinds 2018 met 46% toegenomen en sinds 2015 met 86%.

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2023 Brontabel als csv (259 bytes)
ambulante begeleiding sbo in procenten
jaarepiarr1arr2
2015,13,07,95
2016,12,11,98
2017,03,091,15
2018,14,161,23
2019,15,271,49
2020,12,271,7
2021,08,281,84
2022,16,242,31
2023,14,222,37

In 2023 had 0,22% van de leerlingen in het speciaal basisonderwijs een onderwijsarrangement vanuit cluster 1. Dit aandeel is al een aantal jaren stabiel.  Vanuit cluster 2 had 2,37% van de sbo leerlingen een arrangement. Net als in het regulier basisonderwijs is in het sbo een stijgende trend waarneembaar in ondersteuning vanuit cluster 2.  0,14% van de sbo leerlingen werd begeleid van uit een van de epilepsie-scholen.

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2023 Brontabel als csv (246 bytes)
ambulante begeleiding sbo in aantallen
jaarepiarr1arr2
20154524330
20164136333
2017930392
20185056429
20195595532
20204295607
20213098651
20225483801
20234676804

In de aantallen is een vergelijkbaar te zien patroon als in de deelnamepercentages: de ondersteuning vanuit cluster 1 en 3 (epilepsie) is al jaren relatief constant (cluster 1 in 2023: 76; cluster 3 in 20223: 46) maar de ondersteuning vanuit cluster 2 is in de loop der jaren gestegen. Inmiddels worden ruim 800 leerlingen ondersteund vanuit cluster 2, waar dit aantal in 2015 330 was; een toename van 143%.

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2023 Brontabel als csv (222 bytes)

Ambulante begeleiding - Voortgezet Onderwijs

Na een aanvankelijke afname is het aandeel onderwijsarrangementen in regulier vo sinds 2017 ongeveer stabiel (0,20%). In 2023 had 0,06% van de vo-leerlingen een onderwijsarrangement vanuit cluster 1 en 0,14% vanuit cluster 2.

ambulante begeleiding vo in procenten

ambulante begeleiding vo in procenten
jaarepiarr1arr2
20150,05,18
20160,05,16
20170,05,15
20180,05,15
2019,01,05,14
20200,06,14
20210,06,13
20220,06,14
20230,06,14

Van leerlingen in regulier vo heeft 0,20% een onderwijsarrangement. Na aanvankelijke afname is dit aandeel sinds 2017 ongeveer stabiel (0,20%). In 2023 had 0,06% van de vo-leerlingen een onderwijsarrangement vanuit cluster 1 en 0,14% vanuit cluster 2.

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2023 Brontabel als csv (221 bytes)
ambulante begeleiding vo in aantallen
jaarepiarr1arr2
2015374751770
2016425101569
2017244951498
2018394741507
2019484961336
2020355331300
2021285321187
2022245721343
2023205761286

In regulier vo hebben 1.572 leerlingen een onderwijsarrangement: 1.029 hebben een onderwijsarrangement vanuit cluster 2, 534 vanuit cluster 1 en 9 vanuit epilepsiescholen.

 DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2023 Brontabel als csv (250 bytes)