(Voortgezet) speciaal onderwijs

Op deze pagina is cijfermatige informatie te vinden over het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, waaronder de schoolprestaties in het vso en het residentieel onderwijs.

Schoolprestaties vso

Slagingspercentage examens vso

Slagingspercentage examens vso
jaargeslaagd
201189,3
201289,7
201393,3
201491,3
201592,6
201693,2
201792,2
201894,6
201998,5
202098,3

In schooljaar 2020/2021 hebben 898 vso-leerlingen een schoolexamen gemaakt. Van hen zijn 883 (98%) geslaagd. Het aantal vso-leerlingen dat een schoolexamen maakte daalde in vijf jaar 12%. In 2015/2016 slaagde 93% van de vso-leerlingen voor hun examen, in 2018/2019 was dat 95%. De schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 werden gekenmerkt door coronamaatregelen, in deze jaren slaagde 98,5% en 98,3% van de vso-leerlingen. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2021 Brontabel als csv (125 bytes)
Aantallen geslaagden vso
jaargeslaagd
2011587
2012677
2013766
2014877
2015944
2016930
2017865
2018795
2019866
2020883
DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2021 Brontabel als csv (115 bytes)
Onderwijssoorten examens vso in procenten
jaarvmbohavovwo
201192,27,00,8
201295,24,80,0
201394,06,00,0
201494,55,40,1
201596,33,70,0
201696,53,40,1
201794,95,10,0
201895,24,80,0
201994,25,80,0
202094,35,60,1

Het merendeel van de vso-examens is op vmbo-niveau: 94% in 2021.

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2021 Brontabel als csv (210 bytes)
Onderwijssoorten examens vso in aantallen
jaarvmbohavovwo
2011606465
2012719360
2013772490
2014908521
2015981380
2016963341
2017890480
2018800400
2019828510
2020847501

Hoewel het totale aantal vso-examens in vijf jaar tijd is afgenomen, doen steeds meer vso-leerlingen examen op havo-niveau. In 2015/2016 legden 38 vso-leerlingen een havo-examen af, in 2020/2021 waren dat er 50 (4%, respectievelijk 6% van de vso-examens).

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2021 Brontabel als csv (170 bytes)

Type problematiek cluster 2

Cluster 2 leerlingen zijn dove of slechthorende kinderen, kinderen met ernstige communicatiemoeilijkheden of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben. Tip: door in de legenda op tos te klikken verbergt u deze data en kunt  u de trends in de overige data beter waarnemen.  

Onderwijssoorten cluster 2 so in procenten

Onderwijssoorten cluster 2 so in procenten
jaardoofslechthorendtosdoof_zmlkslechthorend_zmlkdoof_slechtziend
20155,07,484,42,00,90,3
20164,87,085,01,90,80,4
20174,76,585,61,80,80,5
20183,96,187,11,41,10,4
20193,76,287,31,21,10,5
20203,96,287,11,21,10,5
20213,76,387,21,21,00,6

De meeste so-leerlingen in cluster 2 hebben een taalontwikkelingsstoornis (87%). In de afgelopen jaren zijn er geen grote verschuivingen geweest in de verdeling van het type problematiek binnen so cluster 2.

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2021 Brontabel als csv (290 bytes)
 Onderwijssoorten cluster 2 so in aantallen
jaardoofslechthorendtosdoof_zmlkslechthorend_zmlkdoof_slechtziend
201527239945741084817
20162493614384974222
201725935746771004525
20182223474986826225
20192123555013686130
20202243585043686430
20212113584930685732

Van 2016 tot 2021 nam het aantal leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis in ongeveer dezelfde mate als het totaal aantal leerlingen in cluster 2 (12%, respectievelijk 10%). Tegenover deze stijging stond een daling van het aantal leerlingen dat doof was, of doof en zeer moeilijk lerend. Het aantal doof/visueel gehandicapte leerlingen in cluster 2 nam toe.

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2021 Brontabel als csv (271 bytes)
 Onderwijssoorten cluster 2 vso in procenten

Viervijfde van de leerlingen in vso cluster 2 is slechthorend in 2021, een tiende is doof, het overige tiende heeft een combinatie van doof of slechthorend met zeer moeilijk lerend of visueel gehandicapt. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2021 Brontabel als csv (442 bytes)
Onderwijssoorten cluster 2 vso in aantallen

De afname van het aantal vso-leerlingen in cluster 2 beruste grotendeels op een afname van het aantal slechthorende en dove leerlingen (26%, respectievelijk 28% en 23% afname van 2016 tot 2021). Tegenover een 36% daling van het aantal leerlingen dat doof en zeer moeilijk lerend was (40 leerlingen), stond in deze periode een stijging van 66% (21 vso-leerlingen) die slechthorend waren en zeer moeilijk lerend.

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2021 Brontabel als csv (413 bytes)

Bekostigingscategorieën cluster 3

Cluster 3 leerlingen zijn lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, of meervoudig gehandicapte kinderen die  één van deze handicaps hebben.

Bekostigingscategorie cluster 3 so in procenten

Bekostigingscategorie cluster 3 so in procenten
jaarlaagmiddenhoog
201563,613,423,0
201664,315,720,1
201764,116,719,2
201866,915,717,4
201968,215,416,4
202067,116,516,3
202167,517,015,5

Afhankelijk van de zorgbehoefte van een leerling krijgen schoolvestigingen  in cluster 3 een hoge (H), midden (M) of lage bekostigingscategorie voor deze leerling. In 2021 had ongeveer tweederde van de so cluster 3-leerlingen bekostigingscategorie laag, een zesde bekostigingscategorie midden en een zesde bekostigingscategorie hoog. 

De verdeling van bekostigingscategorieën in cluster 3 is veranderd, met name in bekostigingscategorie hoog. Het aandeel so cluster 3-leerlingen met bekostigingscategorie hoog daalde van 20% in 2016 naar 15% in 2021. Het aandeel vso-leerlingen in cluster 3 met bekostigingscategorie midden groeide van 16% in 2016 naar 17% in 2021. Het aandeel leerlingen met bekostigingscategorie laag steeg van 64% in 2016 naar 67% in 2021.

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2021 Brontabel als csv (170 bytes)
Bekostigingscategorie cluster 3 so in aantallen
jaarlaagmiddenhoog
2015727515362626
2016757218472365
2017771220082315
2018852520002216
2019920620802219
2020952523482317
20211026125882356

De veranderende verdeling van bekostigingscategorieën heeft ten dele te maken met de groei van so cluster 3 (drietiende van 2016 tot 2021, 3.421 leerlingen meer). De grootste groei van so-cluster 3 kwam terecht in bekostigingscategorie laag (een groei van 36%, ofwel 2.689 leerlingen meer) en bekostigingscategorie midden (met een groei van 40%, ofwel 741 leerlingen meer). In bekostigingscategorie hoog waren 9 leerlingen minder, dat is ongeveer evenveel als in 2016.

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2021 Brontabel als csv (171 bytes)
Bekostigingscategorie cluster 3 vso in procenten
jaarlaagmiddenhoog
201572,27,420,4
201674,08,817,2
201773,69,616,7
201874,69,915,6
201976,09,914,2
202076,510,013,4
202176,910,412,8

Afhankelijk van de zorgbehoefte van een leerling krijgen schoolvestigingen  in cluster 3 een hoge (H), midden (M) of lage bekostigingscategorie voor deze leerling. In 2021 had ongeveer driekwart van de vso cluster 3-leerlingen bekostigingscategorie laag, een tiende bekostigingscategorie midden en een achtste bekostigingscategorie hoog. 

De verdeling van bekostigingscategorieën in vso cluster 3 is veranderd, met name in bekostigingscategorie hoog. Het aandeel vso cluster 3-leerlingen met bekostigingscategorie hoog daalde van 17% in 2016 naar 13% in 2021. Het aandeel met bekostigingscategorie midden steeg licht van 9% naar 10%, het aandeel leerlingen met bekostigingscategorie laag steeg van 74% naar 77% van 2016 tot 2021.

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2021 Brontabel als csv (165 bytes)
Bekostigingscategorie cluster 3 vso in aantallen
jaarlaagmiddenhoog
20151111211433143
20161132313492632
20171138014872585
20181152115222408
20191174815292189
20201195415682100
20211212316382012

De veranderende verdeling van bekostigingscategorieën gaat minder gepaard met een groei van vso cluster 3 (deze groeide met 469 leerlingen en 3% van 2016 tot 2021). Het aantal vso cluster 3-leerlingen met bekostigingscategorie laag groeide in deze periode met 7%, het aantal met bekostigingscategorie midden met 21% en het aantal met bekostigingscategorie hoog daalde met 24%.

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2021 Brontabel als csv (177 bytes)

Residentieel onderwijs

Residentieel onderwijs is bedoeld voor een diverse groep jongeren met een complexe hulpvraag die in een jeugdhulpinstelling of een justitiële jeugdinrichting verblijven.

Leerlingen op een residentiële plaats in het so

Leerlingen op een residentiële plaats in het so
jaarresidentiele_plaats
20152550
20162181
20171868
20181751
20191546
20201428
20211392

Op 1 oktober 2021 zaten 1.428 so-leerlingen op een residentiële plaats. Ten opzichte van 2016 is dit aantal met 36% gedaald. De daling van leerlingen op een residentiële plaats in het so lijkt af te vlakken: In 2019 was deze met 12% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor, in 2020 met 8% en in 2021 met 3%.

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2021 Brontabel als csv (103 bytes)
Leerlingen op een residentiële plaats in het vso
jaarresidentiele_plaats
20153121
20162838
20172634
20182363
20192177
20201884
20211565

Op 1 oktober 2021 zaten 1.565 vso-leerlingen op een residentiële plaats. Ten opzichte van 2016 is dit aantal met 45% gedaald. De daling van leerlingen op een residentiële plaats in het vso is het laatste jaar sterker dan het jaar ervoor: In 2019 was deze met 8% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor, in 2020 met 13% en in 2021 met 17%.

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2021 Brontabel als csv (103 bytes)

Ambulante begeleiding - Primair Onderwijs

ambulante begeleiding regulier bo in procenten

ambulante begeleiding regulier bo in procenten
jaarepiarr1arr2
20150,010,060,27
20160,010,060,28
20170,000,060,32
20180,000,060,35
20190,000,070,41
20200,000,060,43
20210,000,060,43

In 2021 heeft ongeveer 0,1% van de basisschoolleerlingen een onderwijsarrangement vanuit cluster 1 en 0,4% vanuit cluster 2. Van 2016 tot 2021 namen cluster 2-onderwijsarrangementen in bo met ongeveer de helft toe, in absolute en in relatieve zin.

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2021 Brontabel als csv (214 bytes)
ambulante begeleiding regulier bo in aantallen
jaarepiarr1arr2
2015998053876
2016768224053
2017148564502
2018319114964
2019389175725
2020329005970
2021298285882
DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2021 Brontabel als csv (207 bytes)
ambulante begeleiding sbo in procenten
jaarepiarr1arr2
20150,1295448660,0690905950,949995682
20160,1210546520,1062918890,983199976
20170,0264978650,0883262181,154129251
20180,1430287770,1601922311,22718691
20190,1539279620,265875571,488903193
20200,1177427040,2663227831,701662415
20210,0847457630,2768361581,838983051

In sbo hebben relatief meer leerlingen een ontwikkelingsarrangement dan in bo. In 2021 heeft ongeveer 0,1% van de sbo-leerlingen een onderwijsarrangement vanuit een epilepsieschool, 0,3% een onderwijsarrangement vanuit cluster 1 en 1,8% vanuit cluster 2. Sinds 2016 kregen meer sbo-leerlingen een onderwijsarrangement. In 2021 hadden bijna tweemaal zoveel sbo-leerlingen een cluster 2-onderwijsarrangement en ruim tweeëneenhalf maal zoveel een onderwijsarrangement vanuit cluster 1 dan in 2016. Sinds 2019 is de toename vanuit cluster 1 verminderd, het aandeel onderwijsarrangementen vanuit cluster 2 in sbo stijgt nog wel.

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2021 Brontabel als csv (400 bytes)
ambulante begeleiding sbo in aantallen
jaarepiarr1arr2
20154524330
20164136333
2017930392
20185056429
20195595532
20204295607
20213098651
DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2021 Brontabel als csv (178 bytes)

Ambulante begeleiding - Voortgezet Onderwijs

ambulante begeleiding vo in procenten

ambulante begeleiding vo in procenten
jaarepiarr1arr2
20150,000,050,18
20160,000,050,16
20170,000,050,15
20180,000,050,15
20190,010,050,14
20200,000,060,14
20210,000,060,13
DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2021 Brontabel als csv (214 bytes)
ambulante begeleiding vo in aantallen
jaarepiarr1arr2
2015374751770
2016425101569
2017244951498
2018394741507
2019484961336
2020355331300
2021285321185
 DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2021 Brontabel als csv (200 bytes)