(Voortgezet) speciaal onderwijs

Op deze pagina is cijfermatige informatie te vinden over het gespecialiseerd onderwijs. Het gaat om de volgende thema’s: de schoolprestaties in het vso, type problematiek in cluster 2, bekostigingscategorieën in cluster 3, deelname aan het residentieel onderwijs en ambulante begeleiding vanuit cluster 1 en 2 in het regulier bo en vo.

Schoolprestaties vso

In schooljaar 2021/2022 hebben 977 vso-leerlingen een schoolexamen gemaakt. Van hen zijn 951 geslaagd (97%). Het aantal vso-leerlingen dat een schoolexamen maakt is in vijf jaar 10% gestegen en is voor het eerst weer op het niveau van 2015/2016. In 2017/2018 slaagde 92% van de vso-leerlingen voor hun examen, in 2021/2022 is dat 97%. De schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 werden gekenmerkt door coronamaatregelen, in deze jaren slaagde 99% en 98% van de vso-leerlingen. In 2015/2016 deed 96% van de vso-examenkandidaten een examen in vmbo, dat aandeel is gedaald tot 91% in 2021/2022.  

Slagingspercentage examens vso

Slagingspercentage examens vso
jaargeslaagd
201189,3
201289,7
201393,3
201491,3
201592,6
201693,2
201792,2
201894,6
201998,5
202098,3
202197,3

In schooljaar 2021/2022 slaagde 97% van de vso-leerlingen die een schoolexamen hebben gemaakt. In 2017/2018 slaagde 92% van de vso-leerlingen voor hun examen. De schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 werden gekenmerkt door coronamaatregelen, in deze jaren slaagde 99% en 98% van de vso-leerlingen. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2022 Brontabel als csv (136 bytes)
Aantallen geslaagden vso
jaargeslaagd
2011587
2012677
2013766
2014877
2015944
2016930
2017865
2018795
2019866
2020893
2021951

In schooljaar 2021/2022 hebben 977 vso-leerlingen een schoolexamen gemaakt. Van hen zijn 951 geslaagd. Het aantal vso-leerlingen dat een schoolexamen maakt is in vijf jaar 10% gestegen en is voor het eerst weer op het niveau van 2015/2016. De schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 werden gekenmerkt door coronamaatregelen, in deze jaren slaagden 795 en 866 vso-leerlingen. In 2015/2016 deed 96% van de vso-examenkandidaten een examen in vmbo, dat aandeel is gedaald tot 91% in 2021/2022.   

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2022 Brontabel als csv (125 bytes)
Onderwijssoorten examens vso in procenten
jaarvmbohavovwo
201192,27,8
201295,24,80
20139460
201494,55,4,1
201596,33,70
201696,53,4,1
201794,95,10
201895,24,80
201994,25,80
202094,45,5,1
202190,98,9,2

In schooljaar 2015/2016 deed 96% van de vso-examenkandidaten een examen in vmbo, dat aandeel is gedaald tot 91% in 2021/2022.   

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2022 Brontabel als csv (206 bytes)
Onderwijssoorten examens vso in aantallen
jaarvmbohavovwo
2011606465
2012719360
2013772490
2014908521
2015981380
2016963341
2017890480
2018800400
2019828510
2020857501
2021888872

In 2021/2022 deden 857 vso-leerlingen een vmbo-examen en 50 een havo-examen. In 2017/2018 waren dat 890 en 48 vso-leerlingen. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2022 Brontabel als csv (185 bytes)

Type problematiek cluster 2

Cluster 2 leerlingen zijn dove of slechthorende kinderen, kinderen met ernstige communicatiemoeilijkheden of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben. Tip: door in de legenda op taalontwikkelingsstoornis (tos) te klikken verbergt u deze data en kunt  u de trends in de overige data beter waarnemen.

Onderwijssoorten cluster 2 so in procenten

Onderwijssoorten cluster 2 so in procenten
jaardoofslechthorendtosdoof_zmlkslechthorend_zmlkdoof_slechtziend
20154,76,885,61,8,8,3
20164,56,686,21,7,7,4
20174,46,286,61,6,7,4
20183,75,887,91,31,4
20193,55,988,21,9,5
20203,55,888,211,5
20213,35,888,51,9,5
20223,25,988,6,9,8,5

De meeste so-leerlingen in cluster 2 hebben een taalontwikkelingsstoornis  (tos) (89% in 2022). In 2022 is 3% van de cluster 2-leerlingen doof en 6% slechthorend. In 2017 was 4% doof, 6% slechthorend en had 87% tos.

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2022 Brontabel als csv (296 bytes)
 Onderwijssoorten cluster 2 so in aantallen
jaardoofslechthorendtosdoof_zmlkslechthorend_zmlkdoof_slechtziend
201528841752421085017
20162643835033974222
201727338553701004525
20182373755684826225
20192273845757686130
20202353885849686430
20212163855855685732
20222083865791585535

De meeste so-leerlingen in cluster 2 hebben een tos, namelijk 5.791 leerlingen in 2022. In vijf jaar tijd neemt het aantal leerlingen toe, het aantal dove kinderen af en het aantal slechthorende leerlingen blijft ongeveer gelijk. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2022 Brontabel als csv (299 bytes)
 Onderwijssoorten cluster 2 vso in procenten
jaardoofslechthorenddoof_zmlkslechthorend_zmlkdoof_slechtziendtos
20156,985,35,11,7,9
20167,685,151,5,8
20177,881,65,54,2,8
20189,2824,731,1
20198,882,643,41,1
2020883,14,13,51,2
20218,282,94,43,31,1
20229,256,74,32,91,2

Tos is in 2022 voor het eerst ook in vso geregistreerd, bij 26% van de vso cluster 2-leerlingen. In vso zijn 82% van de cluster 2-leerlingen slechthorend of hebben tos.  

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2022 Brontabel als csv (292 bytes)
Onderwijssoorten cluster 2 vso in aantallen

Tos is in 2022 voor het eerst ook in vso geregistreerd, bij 394 van de vso cluster 2-leerlingen. In vso zijn 1.260 van de cluster 2-leerlingen slechthorend of hebben tos. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2022 Brontabel als csv (463 bytes)

Bekostigingscategorieën cluster 3

Cluster 3 leerlingen zijn lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, of meervoudig gehandicapte kinderen die  één van deze handicaps hebben.
Afhankelijk van de zorgbehoefte van een leerling krijgen schoolvestigingen  in cluster 3 een hoge (H), midden (M) of lage bekostigingscategorie voor deze leerling. 

Bekostigingscategorie cluster 3 so in procenten

Bekostigingscategorie cluster 3 so in procenten
jaarlaagmiddenhoog
201563,613,423
201664,315,720,1
201764,116,719,2
201866,915,717,4
201968,215,416,4
202067,116,516,3
202167,51715,5
20226916,614,5

In 2022 heeft 69% van de so cluster 3-leerlingen bekostigingscategorie laag, 17% bekostigingscategorie midden en 15% bekostigingscategorie hoog. De verdeling van bekostigingscategorieën in cluster 3 is veranderd, met name in bekostigingscategorie hoog. In so verandert deze verdeling meer dan in vso. Het aandeel so cluster 3-leerlingen met bekostigingscategorie hoog daalt van 19% in 2017 naar 15% in 2022. Het aandeel so-leerlingen in cluster 3 met bekostigingscategorie midden is in 2017 en in 2022 even hoog als in vso: 16%. Het aandeel so-leerlingen met bekostigingscategorie laag stijgt van 64% in 2017 naar 69% in 2022. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2022 Brontabel als csv (185 bytes)
Bekostigingscategorie cluster 3 so in aantallen
jaarlaagmiddenhoog
2015727515362626
2016757218472365
2017771220082315
2018852520002216
2019920620802219
2020952523482317
20211026125882356
20221086026102277

In 2022 hebben 10.860 so cluster 3-leerlingen bekostigingscategorie laag, 2.610 hebben bekostigingscategorie midden en 2.277 bekostigingscategorie hoog. In vijf jaar tijd is het aantal so-leerlingen met bekostigingscategorie laag en midden gegroeid. Het aantal so-leerlingen met bekostigingscategorie hoog daalde van 2017 tot en met 2022. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2022 Brontabel als csv (193 bytes)
Bekostigingscategorie cluster 3 vso in procenten
jaarlaagmiddenhoog
201572,27,420,4
2016748,817,2
201773,69,616,7
201874,69,915,6
2019769,914,2
202076,51013,4
202176,910,412,8
202278,69,911,5

In 2022 heeft 79% van de vso cluster 3-leerlingen bekostigingscategorie laag, 10% bekostigingscategorie midden en 12% bekostigingscategorie hoog. De verdeling van bekostigingscategorieën in cluster 3 is in vso minder veranderd dan in so. Het aandeel vso cluster 3-leerlingen met bekostigingscategorie hoog daalt van 17% in 2017 naar 12% in 2022. Het aandeel vso-leerlingen in cluster 3 met bekostigingscategorie midden is in 2017 en in 2022 even hoog: 10%. Het aandeel leerlingen met bekostigingscategorie laag stijgt van 74% in 2017 naar 79% in 2022. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2022 Brontabel als csv (179 bytes)
Bekostigingscategorie cluster 3 vso in aantallen
jaarlaagmiddenhoog
20151111211433143
20161132313492632
20171138014872585
20181152115222408
20191174815292189
20201195415682100
20211212316382012
20221231415581803

In 2022 hadden 12.123 vso-leerlingen in cluster 3 een bekostigingscategorie laag, 1.558 vso-leerlingen bekostigingscategorie midden en 1.803 leerlingen bekostigingscategorie hoog. Ook in vso cluster 3 neemt het aantal leerlingen met bekostigingscategorie laag toe,. Het aantal leerlingen met bekostigingscategorie midden neemt toe van 2017 tot en met 2022 en het aantal met bekostigingscategorie hoog neemt in deze periode af. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2022 Brontabel als csv (199 bytes)

Residentieel onderwijs

Residentieel onderwijs is bedoeld voor een diverse groep jongeren met een complexe hulpvraag die in een jeugdhulpinstelling of een justitiële jeugdinrichting verblijven.

Leerlingen op een residentiële plaats in het so

Leerlingen op een residentiële plaats in het so
jaarresidentiele_plaats
20152550
20162181
20171868
20181751
20191546
20201428
20211392
20221155

Op 1 oktober 2022 zitten 1.155 so-leerlingen op een residentiële plaats. Ten opzichte van 2017 is dit aantal gedaald. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2022 Brontabel als csv (114 bytes)
Leerlingen op een residentiële plaats in het vso
jaarresidentiele_plaats
20153121
20162838
20172634
20182363
20192177
20201884
20211565
20221297

Op 1 oktober 2022 zitten 1.297 vso-leerlingen op een residentiële plaats. Dat is minder dan vijf jaar eerder. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2022 Brontabel als csv (114 bytes)

Ambulante begeleiding - Primair Onderwijs

In 2022 heeft 0,1% van de basisschoolleerlingen een onderwijsarrangement vanuit cluster 1 en 0,5% vanuit cluster 2. Van 2017 tot 2022 nemen cluster 2-onderwijsarrangementen in bo met ongeveer de helft toe, in absolute en in relatieve zin. Er zijn ongeveer evenveel arrangementen vanuit cluster 1 als vijf jaar geleden.

ambulante begeleiding regulier bo in procenten

ambulante begeleiding regulier bo in procenten
jaarepiarr1arr2
2015,01,06,27
2016,01,06,28
20170,06,32
20180,06,35
20190,07,41
20200,06,43
20210,06,43
20220,06,49
DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2022 Brontabel als csv (204 bytes)
ambulante begeleiding regulier bo in aantallen
jaarepiarr1arr2
2015998053876
2016768224053
2017148564502
2018319114964
2019389175725
2020329005970
2021298285882
2022338356733
DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2022 Brontabel als csv (233 bytes)
ambulante begeleiding sbo in procenten
jaarepiarr1arr2
2015,13,07,95
2016,12,11,98
2017,03,091,15
2018,14,161,23
2019,15,271,49
2020,12,271,7
2021,08,281,84
2022,14,242,26
DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2022 Brontabel als csv (221 bytes)
ambulante begeleiding sbo in aantallen
jaarepiarr1arr2
20154524330
20164136333
2017930392
20185056429
20195595532
20204295607
20213098651
20224782783
DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2022 Brontabel als csv (200 bytes)

Ambulante begeleiding - Voortgezet Onderwijs

ambulante begeleiding vo in procenten

ambulante begeleiding vo in procenten
jaarepiarr1arr2
20150,05,18
20160,05,16
20170,05,15
20180,05,15
2019,01,05,14
20200,06,14
20210,06,13
20220,06,14

Van leerlingen in regulier vo heeft 0,15% een onderwijsarrangement vanuit cluster 2, op 1 oktober 2022. 0,05% Heeft een onderwijsarrangement vanuit cluster 1, dat is ongeveer een vijfde meer dan vijf jaar eerder.

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2022 Brontabel als csv (199 bytes)
ambulante begeleiding vo in aantallen
jaarepiarr1arr2
2015374751770
2016425101569
2017244951498
2018394741507
2019484961336
2020355331300
2021285321187
2022215711326

In regulier vo hebben 1.326 leerlingen een onderwijsarrangement vanuit cluster 2, op 1 oktober 2022. Dat is minder dan in 2017. In 2022 hebben 571 een onderwijsarrangement vanuit cluster 1, dat is meer dan vijf jaar eerder. In regulier vo hebben 21 leerlingen een epilepsie-arrangement. 

 DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2022 Brontabel als csv (225 bytes)