Leerlingaantallen

Op deze pagina staat beschreven hoeveel leerlingen welk type onderwijs volgen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in regulier onderwijs (regulier basisonderwijs (bo), speciaal basis onderwijs (sbo) en regulier voortgezet onderwijs (vo)) en speciaal onderwijs (speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)). Deze informatie wordt zowel geboden in absolute getallen als in het aandeel binnen het primair of het voortgezet onderwijs.

Leerlingaantallen

Sinds 2016 neemt in het primair onderwijs (po) het aandeel leerlingen in speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so) toe. Het aandeel po-leerlingen in sbo is in deze vijf jaar met 8% toegenomen en in so met 19%. Er zitten relatief meer leerlingen in sbo dan in so. De stijging van sbo-deelname wordt de laatste paar jaar minder. Het so blijft toenemen en nadert steeds meer de deelname aan sbo.

Aandeel leerlingen sbo en so in procenten

Aandeel leerlingen sbo en so in procenten
jaarsboso
20112,62,1
20122,52,1
20132,52,1
20142,42,0
20152,32,0
20162,32,0
20172,32,0
20182,42,1
20192,42,2
20202,52,2
20212,52,3
DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2021 Brontabel als csv (225 bytes)
Leerlingaantallen in sbo en so
jaarsboso
20114177734241
20123992933345
20133813531822
20143684731105
20153473729655
20163386929137
20173396529872
20183495830868
20193573132069
20203567132589
20213540033608
DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2021 Brontabel als csv (302 bytes)

Ontwikkeling so per cluster

In 2021 zit ongeveer de helft van de so-leerlingen in cluster 3, een derde zit in cluster 4, een zesde in cluster 2 en één op de honderd in cluster 1. In 2016 waren cluster 3 en 4 nog bijna even groot en zaten vier op de tien leerlingen in cluster 3 en vier op de tien in cluster 4. De verschoven verhoudingen zijn ontstaan doordat cluster 3 met drietiende groeide van 2016 tot 2021 en de overige clusters met maximaal een zesde toenamen.

Aandeel leerlingen in so naar cluster in procenten

Aandeel leerlingen in so naar cluster in procenten
jaarcl1cl2cl3cl4
20150,918,340,939,9
20160,817,742,838,7
20170,818,342,738,1
20180,918,543,736,9
20190,917,944,636,6
20200,917,846,135,2
20210,916,848,134,2
DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2021 Brontabel als csv (197 bytes)
Leerlingaantallen in so naar cluster
jaarcl1cl2cl3cl4
201527854181214111818
201624651551247011266
201724754631277011392
201827057241348211392
201929157391429311746
202029457871503711471
202128656561616211504
DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2021 Brontabel als csv (211 bytes)

Ontwikkeling in het voortgezet onderwijs (vso)

Aandeel leerlingen vso in procenten

Aandeel leerlingen vso in procenten
jaarvso
20113,6
20123,7
20133,9
20143,9
20153,7
20163,6
20173,7
20183,7
20193,8
20203,9
20213,9

Figuur: Aandeel leerlingen vso in procenten
Bron: DUO 1-cijferbestanden PO 2011-2021
Definities:

  • Aantallen en percentages op basis van leerlingaantallen primair onderwijs zoals beschikbaar in BRON (basisregistratie onderwijsnummer) / ROD (register onderwijsdeelnemers).     
  • Peildatum: geregistreerde aantallen op 1 oktober
  • 1-cijferbestanden:  de 1-cijferbestanden po  worden gemaakt op basis van afspraken binnen de 1-cijferwerkgroep po. De werkgroep bestaat uit leden van OCW, DUO, CBS en de Inspectie van het Onderwijs. De werkgroep ziet erop toe dat individuele gegevens van leerlingen uit de basisbestanden bij de DUO op een éénduidige manier worden ontsloten, volgens vastgestelde definities.

Afkortingen:

  • vso - voortgezet speciaal onderwijs

Beschikbaarheid: Jaarlijks
Publicatiedatum: Maart 2022

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2021 Brontabel als csv (178 bytes)
Leerlingaantallen vso
jaarvso
201135919
201237077
201339411
201439884
201538550
201637917
201737660
201837566
201937750
202037621
202137998
DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2021 Brontabel als csv (224 bytes)

Ontwikkeling vso per cluster

In 2021 zit ongeveer de helft van de leerlingen in vso in cluster 4, vier op de tien in cluster 3, ongeveer een twintigste in cluster 2 en een honderdste in cluster 1. Van 2016 tot 2021 zijn vso cluster 3 en 4 ongeveer even groot gebleven, in absolute en in relatieve leerlingaantallen. Cluster 2 is van 2016 tot 2021 ongeveer met een kwart afgenomen en cluster 1 met een vijfde.

Aandeel leerlingen in het vso naar cluster

Aandeel leerlingen in het vso naar cluster
jaarcl1cl2cl3cl4
20151,05,041,053,0
20160,94,841,452,9
20170,84,442,052,7
20180,84,142,053,1
20190,83,941,753,6
20200,83,742,253,3
20210,83,542,153,6
DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2021 Brontabel als csv (190 bytes)
Leerlingaantallen in het vso naar cluster
jaarcl1cl2cl3cl4
201537519351581120429
201635418151570320045
201731816731580519864
201830515531577919929
201929314731573920245
202029314091587920040
202128613481601420350
DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2021 Brontabel als csv (211 bytes)