Leerlingaantallen

Op deze pagina staat beschreven hoeveel leerlingen welk type onderwijs volgen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in regulier onderwijs (regulier basisonderwijs (bo), speciaal basis onderwijs (sbo), regulier voortgezet onderwijs (vo)) en speciaal onderwijs (speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)). Deze informatie wordt zowel geboden in absolute getallen als in het aandeel ten opzichte van de totale populatie in het primair of het voortgezet onderwijs.  

Leerlingaantallen

Aandeel leerlingen sbo en so in procenten

Aandeel leerlingen sbo en so in procenten
jaarsboso
20112,62,1
20122,52,1
20132,52,1
20142,42
20152,32
20162,32
20172,32
20182,42,1
20192,42,2
20202,52,2
20212,52,3
20222,42,4

Sinds 2016 neemt in het primair onderwijs (po) het aandeel leerlingen in speciaal (basis)onderwijs (sbo en so) toe. Tot en met 2021 waren er relatief meer leerlingen in sbo (2,5%) dan in so (2,3%). Het laatste jaar, in 2022, is het aandeel leerlingen in speciaal basisonderwijs (sbo) iets afgenomen. Het percentage leerlingen in so blijft licht toenemen. In 2022 is de deelname in so voor het eerst sinds 2010 even hoog als in sbo (2,4%). 

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2022 Brontabel als csv (255 bytes)
Leerlingaantallen in sbo en so
jaarsboso
20114177734241
20123992933345
20133813531822
20143684731105
20153473729655
20163386929137
20173396529872
20183495830868
20193573132069
20203567132589
20213540033608
20223463533986

Sinds 2016 neemt het absolute aantal leerlingen in so toe van 29.137 in 2016 tot 33.986 in 2022. Het aantal sbo-leerlingen is toegenomen van 33.869 in 2016 tot en met 35.731 in 2019. Daarna nam het aantal leerlingen in sbo licht af tot 34.635 in 2022. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2022 Brontabel als csv (354 bytes)

Ontwikkeling so per cluster

In 2022 zit ongeveer de helft van de so-leerlingen in cluster 3, een derde zit in cluster 4, een vijfde in cluster 2 en één op de honderd in cluster 1. In 2015 waren cluster 3 en 4 nog bijna even groot en zaten vier op de tien leerlingen in cluster 3 en vier op de tien in cluster 4. De verschoven verhoudingen zijn ontstaan doordat cluster 3 met 39% is gegroeid van 2015 tot 2022, cluster 4 met 4% is afgenomen en cluster 2 met 7% is toegenomen.

Aandeel leerlingen in so naar cluster in procenten

Aandeel leerlingen in so naar cluster in procenten
jaarcl_1cl_2cl_3cl_4
2015,920,638,639,9
2016,82040,438,7
2017,820,740,338,1
2018,920,941,336,9
2019,920,442,136,6
2020,920,443,535,2
2021,919,745,234,2
2022,819,246,733,2

In 2022 zit 47% van de so-leerlingen in cluster 3, 33% zit in cluster 4, 19%  in cluster 2 en 1% in cluster 1. In 2015 waren cluster 3 en 4 nog bijna even groot en zat 39% van de leerlingen in cluster 3 en 40% in cluster 4. Het aandeel so-leerlingen in cluster 3 groeit sinds 2015 gestaag, terwijl het aandeel in cluster 4 naar verhouding afneemt.      

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2022 Brontabel als csv (216 bytes)
Leerlingaantallen in so naar cluster
jaarcl_1cl_2cl_3cl_4
201527861221143711818
201624658411178411266
201724761981203511392
201827064651274111392
201929165271350511746
202029466341419011471
202128666131520511504
202227765331588111295

In 2022 zitten 15.881 so-leerlingen in cluster 3, 11.295 zit in cluster 4, 6.533  in cluster 2 en 277 in cluster 1. In 2015 waren in het so cluster 3 en 4 nog bijna even groot met 11.437 leerlingen in cluster 3 en 11.818 in cluster 4.

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2022 Brontabel als csv (242 bytes)

Ontwikkeling in het voortgezet onderwijs (vso)

Aandeel leerlingen vso in procenten

Aandeel leerlingen vso in procenten
jaarvso
20113,6
20123,7
20133,9
20143,9
20153,7
20163,6
20173,7
20183,7
20193,8
20203,9
20213,9
20223,9

In 2022 zitten 3,9% van de vo-leerlingen in het vso, in 2016 was dat 3,6%.

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2022 Brontabel als csv (208 bytes)
Leerlingaantallen vso
jaarvso
201135919
201237077
201339411
201439884
201538550
201637917
201737660
201837566
201937750
202037621
202137998
202238418

Er zitten 38.418 leerlingen in vso in 2022, dat is 501 meer ten opzichte van 2016. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2011-2022 Brontabel als csv (262 bytes)

Ontwikkeling vso per cluster

In 2022 zit ongeveer de helft van de leerlingen in vso in cluster 4, vier op de tien in cluster 3, ongeveer een twintigste in cluster 2 en een honderdste in cluster 1. Van 2016 tot 2022 zijn vso cluster 3 en 4 ongeveer even groot gebleven, in absolute en in relatieve leerlingaantallen.  

Aandeel leerlingen in het vso naar cluster

Aandeel leerlingen in het vso naar cluster
jaarcl_1cl_2cl_3cl_4
201516,139,953
2016,95,840,452,9
2017,85,44152,7
2018,8541,153,1
2019,84,64153,6
2020,84,441,553,3
2021,84,241,553,6
2022,8441,254

In vso zit 54% van de leerlingen in cluster 4, 41% in cluster 3, 4% in cluster 2 en 1% in cluster 1. Het aandeel leerlingen per cluster in vso is sinds 2015 relatief stabiel. In 2015 zat 53% van de vso-leerlingen in cluster 4, 40% in cluster 3, 6% in cluster 2 en 1% in cluster 1.  

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2022 Brontabel als csv (197 bytes)
Leerlingaantallen in het vso naar cluster
jaarcl_1cl_2cl_3cl_4
201537523481539820429
201635422141530420045
201731820261545219864
201830518811545119929
201929317461546620245
202029316661562220040
202128615891577320350
202228915371583620756

In 2022 zitten 20.756 vso-leerlingen in cluster 4, 15.836 in cluster 3, 1.537 in cluster 2 en 289  in cluster 1. Het totaal aantal leerlingen in het vso is in 2022 vrijwel gelijk aan het aantal in 2015. 

DUO 1 cijferbestanden PO 2015-2022 Brontabel als csv (242 bytes)