Hoeveel en welke leerlingen versnellen?

In het basisonderwijs versnelt 11% van de leerlingen.

Het aantal leerlingen dat het basisonderwijs versneld heeft doorlopen neemt de laatste jaren steeds toe, zowel in absolute als in relatieve zin. In 2010-2011 heeft 4% (n=7.625) van alle leerlingen versneld, terwijl in 2017-2018 11% (n=19.770) heeft versneld. Van de versnelde leerlingen is ruim 80% een herfstkind. Steeds meer herfstkinderen versnellen.

Aandeel leerlingen dat versnelt in het bao

Aandeel leerlingen dat versnelt in het bao In procenten van het totale aantal leerlingen in het bao
Periodeniet-herfstkind versneldherfstkind versneldtotaal versneld
2005-20061%2%3%
2006-20071%2%3%
2007-20081%3%4%
2008-20091%3%4%
2009-20101%3%4%
2010-20111%3%4%
2011-20121%3%5%
2012-20131%4%5%
2013-20141%5%7%
2014-20152%6%8%
2015-20162%7%9%
2016-20172%8%10%
2017-20182%9%11%
Brontabel als csv (332 bytes)

Jongens versnellen minder vaak

Onder de herfstkinderen versnellen meisjes vaker dan jongens. Onder de niet-herfstkinderen is het aantal jongens en meisjes dat versnelt even groot.

Verdeling versnelde leerlingen naar geslacht

Verdeling versnelde leerlingen naar geslacht als deel van alle leerlingen die in het schooljaar 2017-2018 naar het vo zijn gegaan
Geslachtniet-herfstkind versneld (n=3.870)herfstkind versneld (n=15.900)
jongens2%8%
meisjes2%10%
Brontabel als csv (107 bytes)

Meer versnelling op grote scholen

De grootte van de basisschool heeft vrijwel geen invloed op het aandeel versnelde niet-herfstkinderen. Zowel op kleine als op grote vestigingen heeft gemiddeld 2% van de niet-herfstkinderen het basisonderwijs versneld doorlopen. Bij de herfstkinderen is het aandeel dat versneld het basisonderwijs heeft doorlopen hoger bij de grote scholen (> 400 leerlingen).

De gerelateerde grafieken geven  inzicht in versnellen naar sociaal-economische achtergrond.

Verdeling versnelde leerlingen naar vestigingsgrootte van basisschool

Verdeling versnelde leerlingen naar vestigingsgrootte van basisschool als deel van alle leerlingen die in het schooljaar 2017-2018 naar het vo zijn gegaan
Vestigingsgrootteniet-herfstkind versneld (n=3.870)herfstkind versneld (n=15.900)
100 leerlingen of minder2%7%
101-200 leerlingen2%7%
201-300 leerlingen2%8%
301-400 leerlingen2%8%
meer dan 400 leerlingen2%9%
Brontabel als csv (226 bytes)
Verdeling naar apc-gebied
soort leerlinggeen apc-gebiedapc-gebied
niet-herfstkind versneld86%14%
herfstkind versneld83%17%
reguliere leerling83%17%

Het grootste deel van de leerlingen woont niet in een armoedeprobleemcumulatiegebied (apc-gebied). Onder de versnelde niet-herfstkinderen zijn er iets minder leerlingen die uit het apc-gebied komen dan onder de versnelde niet-herfstkinderen en de reguliere leerlingen.

Brontabel als csv (134 bytes)
Verdeling naar leerlinggewicht
soort leerlinggeen llgewichtlicht llgewichtzwaar llgewicht
niet-herfstkind versneld98%1%1%
herfstkind versneld95%3%2%
reguliere leerling92%5%4%

Het grootste deel van de leerlingen zijn leerlingen zonder gewicht. Het percentage leerlingen met gewicht is onder de reguliere leerlingen hoger dan onder de versnellers.  Onder de versnelde herfstkinderen zijn er iets meer leerlingen met een zwaar of licht ‘gewicht’ dan onder de versnelde niet-herfstkinderen.

Brontabel als csv (160 bytes)