Versnellen in het basisonderwijs

Een deel van de leerlingen in Nederland doet korter dan 8 jaar over de basisschool. De laatste jaren zijn er steeds meer leerlingen die versneld door het basisonderwijs (bao) gaan en zijn klaar met de basisschool voor hun twaalfde. Hierbij wordt verder onderscheid gemaakt in herfstkinderen en niet-herfstkinderen. Herfstkinderen zijn kinderen die zijn geboren in oktober, november of december. Het zijn met name de herfstkinderen die versnellen. De meeste van deze kinderen hebben verkort gekleuterd. De versnelde niet-herfstkinderen zijn kinderen die een jaar korter over het basisonderwijs doen dan de reguliere leerlingen.

In deze thema-analyse is gekeken hoe vaak de versnelling voorkomt, welke leerlingen versnellen (achtergrondkenmerken) en hoe deze leerlingen presteren in het voortgezet onderwijs.

Belangrijkste resultaten

  • Het komt steeds vaker voor dat leerlingen het basisonderwijs versneld doorlopen. Vooral de herfstkinderen doen de laatste jaren relatief vaak minder lang over de basisschool.
  • Versnelde herfstkinderen maken de Centrale Eindtoets gemiddeld iets beter dan de reguliere leerlingen. Versnelde niet-herfstkinderen maken de Centrale Eindtoets gemiddeld aanzienlijk beter dan de reguliere leerlingen.
  • Versnelde niet-herfstkinderen krijgen vaker dan andere leerlingen een vwo-advies, ook als ze op de Centrale Eindtoets een lagere score halen dan nodig is voor een vwo-advies.
  • Leerlingen die versneld door het basisonderwijs gaan (zeker de niet-herfstkinderen), komen vaker dan gemiddeld op het vwo terecht in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs.
  • Het aandeel versnelde herfstkinderen dat op het vwo terecht komt neemt de laatste jaren af.
  • Leerlingen die versneld het basisonderwijs doorlopen (zeker de niet-herfstkinderen), halen vaker dan gemiddeld een vwo-diploma.
  • Versnelde niet-herfstkinderen die het vwo halen, doen dit vaak binnen de nominale tijd. Als deze leerlingen echter op een ander niveau terechtkomen, hebben ze, vaker dan andere groepen leerlingen, meer tijd nodig om hun diploma te halen.
  • Versnelde leerlingen gaan aanzienlijk vaker dan de reguliere leerlingen naar het wo of hbo na het behalen van hun vo-diploma.

Definities