Directe doorstroom na het voortgezet onderwijs

Versnelde leerlingen gaan vaker naar het hoger onderwijs dan reguliere leerlingen.

De versnelde niet-herfstkinderen gaan aanzienlijk vaker dan de andere groepen naar het wetenschappelijk onderwijs (wo) en de versnelde herfstkinderen zijn meer verdeeld over het wo en het hbo.

Ook onder de versnelde herfstkinderen is het aantal leerlingen dat naar het wo doorstroomt aanzienlijk hoger dan onder de reguliere leerlingen. Wat het hbo betreft is de doorstroom bijna evenveel als bij de reguliere leerlingen.

Ondanks dat versnelde leerlingen vaker naar het hoger onderwijs doorstromen, is het aantal versnelde leerlingen dat niet verder gaat studeren hoger dan bij de andere groepen (16% versnelde niet-herfstkinderen en 14% versnelde herfstkinderen). Mogelijk nemen deze leerlingen vaker een tussenjaar of gaan in het buitenland studeren.

Directe doorstroom na vo

Directe doorstroom na vo Deze leerlingen zijn in 2009-2010 in het vo gestroomd
doorstroomniet-herfstkind versneldherfstkind versneldreguliere leerling
geen doorstroom16%14%8%
mbo 10%0%0%
mbo 21%2%10%
mbo 31%4%10%
mbo 45%15%27%
hbo22%30%28%
wo55%35%17%
Brontabel als csv (205 bytes)