Centrale eindtoets en schooladvies

Leerlingen die versnellen halen een hogere score op de Centrale Eindtoetsen dan reguliere leerlingen en de niet-herfstkinderen krijgen vaker  een hoger advies dan de Centrale eindtoets aangeeft.

Hoewel er sinds 2014-2015 naast de Centrale Eindtoets ook andere eindtoetsen beschikbaar zijn, is voor deze analyse alleen gekeken naar de scores op de Centrale Eindtoets. Dat is gedaan omdat op die manier een vergelijking met eerdere jaren (vanaf 2011-2012) mogelijk wordt.

De gemiddelde score op de Centrale Eindtoets in groep 8 van de reguliere  leerlingen ligt in 2016-2017 rond 536. Leerlingen die versnellen halen een hogere gemiddelde score. De gemiddelde score van versnelde herfstkinderen is 538,5 en van de  versnelde niet-herfstkinderen 543,8.

Na een (flinke) daling van de score op de Centrale Eindtoets in 2015-2016 bij alle groepen leerlingen, is de score in 2016-2017 weer gestegen. Bij de reguliere leerlingen en de versnelde niet-herfstkinderen is de score op de Centrale Eindtoets vrijwel terug op het niveau van 2011-2012. Bij de herfstkinderen is de score nog meer dan één punt lager dan in 2011-2012.

Gemiddelde totaalscore op de Centrale Eindtoets

Gemiddelde totaalscore op de Centrale Eindtoets
Periodeniet-herfstkind versneldherfstkind versneldreguliere leerling
2011-2012543,6539,8536,6
2012-2013543,8539,2536,2
2013-2014543,6538,8535,9
2014-2015543,6538,7536,2
2015-2016543538535,7
2016-2017543,8538,5536,3
Brontabel als csv (243 bytes)

Versnelde kinderen krijgen vaker een hoger advies dan de Centrale Eindtoets aangeeft

Er is gekeken naar het aandeel leerlingen dat een advies heeft gekregen dat overeenkomt met de score van deze leerlingen op de Centrale Eindtoets. Dit is gedaan voor havo-, havo/vwo- en vwo- niveau.

Met name de versnelde niet-herfstkinderen krijgen vaker een vwo-advies, ook als ze een score op de Centrale Eindtoets op havo/vwo- of havo-niveau hebben. Meer dan de helft van de versnelde niet-herfstkinderen met een score op de Centrale Eindtoets op havo/vwo- niveau krijgt een vwo-advies. Daarnaast krijgt bijna één derde van de versnelde niet-herfstkinderen met een score op havo-niveau alsnog een vwo-advies.

Bij de versnelde herfstkinderen zijn de verschillen tussen Centrale Eindtoets en advies vergelijkbaar met die van de reguliere leerlingen. Bij beide groepen krijgt een kwart van leerlingen met een havo/vwo-niveau een vwo-advies. Dit is lager dan bij de versnelde niet-herfstkinderen, daarvan krijgt de helft een vwo-advies. En bij een havo-niveau is het verschil nog groter.

Schooladvies ten opzichte van het cito niveau

Schooladvies ten opzichte van het cito niveau Deze leerlingen zijn in het schooljaar 2017-2018 in het vo gestroomd
cito niveau en soort leerlingvwo advieshavovwo advieshavo adviesadvies lager dan havo
cito vwo niveau versnelde niet-herfskind87%7%5%0%
cito vwo niveau versnelde herfskind74%14%10%1%
cito vwo niveau reguliere leerling72%15%11%2%
cito havo-vwo niveau versnelde niet-herfskind52%20%21%6%
cito havo-vwo niveau versnelde herfskind27%22%36%14%
cito havo-vwo niveau reguliere leerling24%22%37%17%
cito havo niveau versnelde niet-herfskind31%15%33%20%
cito havo niveau versnelde herfskind7%14%41%38%
cito havo niveau reguliere leerling8%13%38%41%
Brontabel als csv (590 bytes)