Landelijke tekorten vo naar vak

Uit onder andere de jaarlijkse bevoegdheidsgegevens was al duidelijk geworden dat de belangrijkste factor bij de lerarentekorten in het vo niet de regio is maar het vak dat de leraar geeft.

De totale tekorten (regulier en vervanging, openstaand en verborgen) worden in onderstaand grafiek gepresenteerd, onderscheiden naar vak.

Schatting landelijke verdeling tekorten vo in percentage naar vakken. Op basis van enquêtegegevens van deelnemende scholen, peildatum oktober 2023 (exclusief NPO)

Schatting landelijke verdeling tekorten vo in percentage naar vakken. Op basis van enquêtegegevens van deelnemende scholen, peildatum oktober 2023 (exclusief NPO)
VakTekort in percentage
Nederlands9,60%
Wiskunde6,70%
Beroepsgerichte vakken vmbo9,10%
Engels4,20%
Duits6,80%
Lichamelijke Opvoeding3,30%
Economie (avo)4,90%
CKV, kunstvakken3,50%
Biologie3,50%
Frans5,30%
Natuurkunde5,80%
Aardrijkskunde3,50%
Maatschappijleer6,50%
Natuurkunde-Scheikunde (NASK)8,80%
Techniek (avo)10,30%
Geschiedenis2,20%
Scheikunde4,30%
Levensbeschouwing6,30%
Informatica10,00%
Klassieke talen4,00%
Gezondheidszorg en Welzijn (avo)6,30%
Overige vakken3,00%
Totaal5,50%

Opvallend zijn de relatief lage tekorten voor Natuurkunde (net boven het gemiddelde tekort), Frans (net er onder) en Scheikunde (een procent er onder). Bij het hoge tekort voor Nederlands hoort een kanttekening: het vak Nederland bij de internationale schakelklassen is in wezen een ander vak dan het Nederlands dat in vmbo/havo/vwo gegeven wordt.

Centerdata Brontabel als csv (537 bytes)

Schatting aantal fte leraar tekorten vo naar vakken. Op basis van enquêtegegevens van deelnemende scholen, peildatum oktober 2023 (exclusief NPO)

Schatting aantal fte leraar tekorten vo naar vakken. Op basis van enquêtegegevens van deelnemende scholen, peildatum oktober 2023 (exclusief NPO) Aantal
VakTekort in fte
Nederlands711
Wiskunde502
Beroepsgerichte vakken vmbo354
Engels270
Duits201
Lichamelijke Opvoeding178
Economie (avo)171
CKV, kunstvakken149
Biologie138
Frans133
Natuurkunde126
Aardrijkskunde106
Maatschappijleer102
Natuurkunde-Scheikunde (NASK)99
Techniek (avo)91
Geschiedenis79
Scheikunde68
Levensbeschouwing61
Informatica51
Klassieke talen37
Gezondheidszorg en Welzijn (avo)25
Overige vakken129

Het vak Nederlands, waar eerder een kanttekening bij is geplaatst, staat op grote afstand van de overige vakken. Ook de grote vakken wiskunde en Engels zien we nu hoog in de lijst. De beroepsgerichte vakken in het vmbo staan nog steeds hoog in de lijst. De koplopers bij de percentages, informatica en techniek, nemen nu bescheiden plaatsen in.

Centerdata Brontabel als csv (475 bytes)