Aantal startende leraren dat een begeleidingsprogramma heeft gevolgd

Doelstelling

De ambitie is dat alle nieuwe leraren de begeleiding krijgen die zij nodig hebben om hun werk als lid van een professioneel team te kunnen doen. Schoolbesturen zorgen dat startende leraren en startende schoolleiders een effectief inwerk- en begeleidingsprogramma volgen, als onderdeel van strategisch personeelsbeleid.

Aandeel startende leraren dat een begeleidingsprogramma heeft gevolgd

Aandeel startende leraren dat een begeleidingsprogramma heeft gevolgd
PeriodeAandeel startende leraren dat een begeleidingsprogramma heeft gevolgdAandeel startende leraren dat een begeleidingsprogramma heeft gevolgd
200981%ambitie 81%
201088%ambitie 88%
201189%ambitie 89%
201286%ambitie 86%
201387%ambitie 87%
201488%ambitie 89%
201592%ambitie 91%
201693%ambitie 93%
201790%ambitie 94%
201886%ambitie 96%
201986%ambitie 98%
2020ambitie 100%

Welke beweging is zichtbaar

Het percentage startende docenten in het vo dat aangeeft dat zij begeleid wordt, is gedaald van 92 procent in 2015 naar 86 procent in 2019. De cijfers over 2020 volgen in het najaar. Daarmee is de doelstelling van het secorakkoord niet gerealiserd en lijkt er bovendien sprake van stagnatie en terreinverlies. De oorzaak van deze terugval is niet geheel duidelijk. Kwalitatief onderzoek van Oberon maakt aannemelijk dat werkdruk bij de (potentiële) begeleiders en bij de starters een effectieve begeleiding un de weg staan10. Het  lerarentekort kan op die manier in een vicieuze cirkel belanden: onvoldoende begeleiding veroorzaakt een zwakkere begeleiding en dit veroorzaakt minder behoud van starters.

9 Centerdata en Mooz. Loopbaanmonitor onderwijs, 2018.
10 Verkenning BSL. Begeleiding Startende Leraren in het voortgezet onderwijs (Oberon, 2020)

Bron: Loopbaanmonitor, MOOZ/Centerdata 9 Brontabel als csv (411 bytes)