Huidige situatie: Vacatureontwikkeling

Wat zijn de ontwikkelingen rondom de vacatures binnen het voortgezet onderwijs? In het schooljaar 2019/2020 zijn er meer onderwijsvacatures aangetroffen dan in het vorige schooljaar.

Hierbij wordt gekeken naar het aantal op internet gevonden vacatures voor leraren, de vacature-intensiteit voor leraren (aantal fte vacatures gedeeld door fte werkende leraren), het aantal reacties op vacatures en de vervulling van vacatures.

Ontwikkeling aantal op internet gevonden vacatures voor leraren

Ontwikkeling aantal op internet gevonden vacatures voor leraren index met 2015/2016 als startpunt met 100
vo
2015-16100
2016-17117
2017-18125
2018-19123
2019-20173

Er is sprake van een stijgende lijn met een lichte daling in het schooljaar 2018/2019. Opvallend is de sterke groei van de index in het afgelopen schooljaar ten opzichte van het schooljaar 2018/2019.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2019-2020 Brontabel als csv (70 bytes)

Vacature-intensiteit voor leraren en directie in schooljaar 2019/2020

Vacature-intensiteit voor leraren en directie in schooljaar 2019/2020 aantal fte gedeeld door fte werkende leraren
vo
Leraar14,4%
Directie8,3%

Naast het absolute aantal vacatures is het ook nuttig te kijken naar het aantal vacatures per bestaande arbeidsplaats. In meer technische termen: de vacature-intensiteit. In het voortgezet onderwijs is, in vergelijking tot andere onderwijssectoren, de vacature-intensiteit hoger. De vacature-intensteit kan met verschillende zaken te maken hebben, zoals de mobiliteit van de beroepsgroep en de mate waarin andere zoekkanalen benut worden dan online vacatures (bijvoorbeeld directe contacten met lerarenopleidingen).

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2019-2020 Brontabel als csv (34 bytes)

Aantal kandidaten dat reageerde op de gevonden vacatures voor leraren in schooljaar 2019/2020

Aantal kandidaten dat reageerde op de gevonden vacatures voor leraren in schooljaar 2019/2020
vo
tot 5 kandidaten39%
5 tot 10 kandidaten32%
10 tot 20 kandidaten21%
20 kandidaten of meer8%

Voor 39% van de vacatures voor leraren was er keuze uit vijf of minder kandidaten.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2019-2020 Brontabel als csv (104 bytes)

Aandeel vacatures dat na gemiddeld 3 maanden niet is vervuld in schooljaar 2016/2017 tot en met 2019/2020

Aandeel vacatures dat na gemiddeld 3 maanden niet is vervuld in schooljaar 2016/2017 tot en met 2019/2020
vacature niet vervuld
2016-177%
2017-188%
2018-198%
2019-209%

In deze figuur is te zien welk deel van de vacatures volgens de respondenten niet vervuld was op het moment van enquêteren. Dit is in de verschillende jaren gemiddeld 12 tot 14 weken na het plaatsen van de vacature gemeten. In het schooljaar 2019/2020 was 9% van de vacatures na gemiddeld drie maanden niet vervuld. Een niet vervulde vacature betekent niet dat er direct een gat in de personeelsformatie is. Men kan een nieuwe vacature hebben geplaatst of op een andere manier in de benodigde personeelssterkte hebben voorzien.  

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2019-2020 Brontabel als csv (72 bytes)

Aandeel vacatures dat volgens de scholen moeilijk vervulbaar is in schooljaar 2016/2017 tot en met 2019/2020

Aandeel vacatures dat volgens de scholen moeilijk vervulbaar is in schooljaar 2016/2017 tot en met 2019/2020
Moeilijk vervulbaar
2016-1737%
2017-1843%
2018-1942%
2019-2037%

Welk deel van de vacatures wordt als moeilijk vervulbaar bestempeld? Dit is een subjectief begrip dat aan de invuller van de enquête is overgelaten. Hierbij valt op dat meer dan een derde van de vacatures moeilijk invulbaar zijn geweest.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2019-2020 Brontabel als csv (74 bytes)