Personeel niet in loondienst (PNIL)

Naast het personeel dat bij de scholen zelf in loondienst is, wordt er ook personeel ingehuurd. Het gaat hierbij om uitzendkrachten, payrollers, gedetacheerden en zzp-ers.

In het voortgezet onderwijs is het aandeel personeel niet in loondienst in de periode 2012-2019 bijna verdubbeld. In de financiële jaarverslagen die scholen achteraf bij DUO indienen, dient te worden opgenomen welk bedrag er aan personeel niet in loondienst wordt uitgegeven.

Uitgaven aan personeel niet in loondienst

Uitgaven aan personeel niet in loondienst als percentage van de totale personeelslasten 2012-2020 op basis van financiële jaarverslagen
vo
20122,20%
20132,20%
20142,50%
20153,10%
20163,60%
20173,70%
20183,70%
20193,90%
20203,80%

Het aandeel personeel niet in loondienst is in de periode 2012-2020 flink gestegen. In het vo is voor het eerst sprake van een lichte daling. Hierbij geldt dat het niet uit te sluiten is dat hier corona een rol speelt (bijvoorbeeld door minder inhuur van externe dienstverleners ten tijde van afstandsonderwijs).

Bron: DUO Brontabel als csv (113 bytes)