Huidige situatie: Personeel niet in loondienst (PNIL)

Naast het personeel dat bij de scholen zelf in loondienst is, wordt er ook personeel ingehuurd. Het gaat hierbij om uitzendkrachten, payrollers, gedetacheerden en zzp-ers.

In het voortgezet onderwijs is het aandeel personeel niet in loondienst in de periode 2012-2019 bijna verdubbeld. In de financiële jaarverslagen die scholen achteraf bij DUO indienen, dient te worden opgenomen welk bedrag er aan personeel niet in loondienst wordt uitgegeven.

Uitgaven aan personeel niet in loondienst

Uitgaven aan personeel niet in loondienst als percentage van de totale personeelslasten 2012-2019 op basis van financiële jaarverslagen
vo
20122,20%
20132,20%
20142,50%
20153,10%
20163,60%
20173,70%
20183,70%
20193,90%

Het aandeel personeel niet in loondienst is in de periode 2012-2018 flink gestegen. Bijna is er sprake van een verdubbeling.

Bron: DUO Brontabel als csv (101 bytes)