Huidige situatie: Personeel in aantallen

De personeelssterkte kan worden ingevuld met het aantal personen dat werkzaam is. Er wordt ook gesproken over aantallen fte. Door in fte te rekenen wordt de hoeveelheid gewerkte uren weergegeven, onafhankelijk van het feit of mensen die deze uren werken deeltijdbanen hebben.

Personen en FTE werkzaam, schooljaar 2019/2020, peildatum 1 oktober 2019

x 1.000 

personen

fte

Directie 2,9 2,8
Onderwijsgevend personeel 75,3 59,9
Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP) 27,5 20,9
Leraren in opleiding (LIO) 0,5 0,3
Onbekend 0,1 0,1
Totaal 106,3 84,0

Bron: DUO

Toelichting

In het schooljaar 2019/2020 werd er door 75 duizend leraren voor 60 duizend fte in het voortgezet onderwijs gewerkt.