Personeel in aantallen

De personeelssterkte kan worden ingevuld met het aantal personen dat werkzaam is. Er wordt ook gesproken over aantallen fte. Door in fte te rekenen wordt de hoeveelheid gewerkte uren weergegeven, onafhankelijk van het feit of mensen die deze uren werken deeltijdbanen hebben.

Toelichting

In 2020/2021 werd er door 75 duizend leraren voor 59 duizend fte in het vo gewerkt.

Personen en FTE werkzaam, schooljaar 2020/2021

Personen en FTE werkzaam, schooljaar 2020/2021 peildatum 1 oktober 2020
personenfte x1000
Directie2.7052,7
Onderwijsgevend personeel59.38059,4
Onderwijsondersteunend personeel (OOP-OBP)20.90520,9
Leraren in opleiding (LIO)2420,2
Onbekend760,1
Totaal83.30883,3

In 2020/2021 werd er door 75 duizend leraren voor 59 duizend fte in het voortgezet onderwijs gewerkt.

DUO Brontabel als csv (210 bytes)