Inzetbaarheid personeel

De inzetbaarheid van het personeel hangt onder andere samen met ziekte en uitval van het personeel.

Als het gaat om ziekteverzuim dan kan er worden gekeken naar ziekteverzuimpercentages. Dit gaat om het aantal verzuimde uren op totale werkuren. Het niveau van het ziekteverzuim in de onderwijssectoren po, vo en mbo ligt boven het landelijk cijfer voor ziekteverzuim (4,4% in 2019, CBS). Hoe hoger het ziekteverzuimpercentage, hoe minder inzetbaar het personeel is voor werkzaamheden.

Tot slot is de mate van uitval ook relevant wanneer er naar de inzetbaarheid van personeel wordt gekeken. Bijvoorbeeld: In welke mate zijn leraren, jonger dan 30 jaar, in de eerste tien jaren nadat ze zijn ingestroomd binnen het voortgezet onderwijs, nog altijd werkzaam als leraar?

Ziekteverzuimpercentage in 2013 t/m 2020

Ziekteverzuimpercentage in 2013 t/m 2020
ziekteverzuimpercentage
20135,00%
20144,90%
20154,90%
20165,10%
20175,30%
20185,60%
20195,60%
20205,40%

Het ziekteverzuimpercentage is sinds 2015 aan het stijgen. In 2019 lijkt de stijging te zijn gestabiliseerd en in 2020 is het ziekteverzuimpercentage zelfs gedaald. Het niveau van het ziekteverzuim in de onderwijssectoren po, vo en mbo ligt boven het landelijk cijfer voor ziekteverzuim (4,4% in 2019 volgens het CBS).

Bron: Regioplan, DUO, Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (Mercer), Vereniging Hogescholen (Zestor), VSNU en WVOI Brontabel als csv (122 bytes)

Mate waarin leraren, jonger dan 30 jaar, die in het vo instromen de eerste drie jaren daarna daar nog als leraar werkzaam zijn

Mate waarin leraren, jonger dan 30 jaar, die in het vo instromen de eerste drie jaren daarna daar nog als leraar werkzaam zijn
Na 1 jaarNa 2 jaarNa 3 jaar
200979%73%71%
201076%74%72%
201179%76%76%
201281%78%75%
201380%77%76%
201481%76%75%
201579%76%74%
201680%76%73%
201779%76%73%
201880%77%
201980%

Het percentage dat na 1 jaar nog als leraar in het onderwijs werkt is vrij constant rond de 80%.
Het al of niet aanblijven als leraar lijkt daarmee in ieder geval in de eerste jaren vrij ongevoelig voor arbeidsmarktontwikkelingen.

Bron: DUO, Salarisadministraties van instellingen, Diplomabestand BRON-HO Brontabel als csv (221 bytes)
Mate waarin leraren, jonger dan 30 jaar, die in het vo instromen na 4, 5, 6 en 10 jaar daar nog als leraar werkzaam zijn
Na 4 jaarNa 5 jaarNa 6 jaarNa 10 jaar
200671%70%68%62%
200770%68%67%63%
200874%72%71%65%
200971%68%65%60%
201073%70%68%61%
201173%71%70%
201272%71%70%
201374%72%70%
201473%70%68%
201571%69%
201671%

Ook voor de latere jaren lijkt het patroon voor de verschillende instroomjaren vrij stabiel.

Bron: DUO, Salarisadministraties van instellingen, Diplomabestand BRON-HO Brontabel als csv (258 bytes)