Contractvorm en aanstellingsomvang

Een tijdelijk contract is voor een bepaalde tijd. Een vast contract wordt ook wel contract voor onbepaalde tijd genoemd. In het voorgezet onderwijs heeft gemiddeld 82% van de leraren een vast contract en werkt bijna twee derde van de leraren in een voltijdbaan (> 0,8 fte). 

Percentage vaste aanstelling leraren per 1 oktober

Percentage vaste aanstelling leraren per 1 oktober 2011 tot en met 2020
% vaste aanstelling
201183%
201283%
201384%
201483%
201582%
201682%
201782%
201882%
201982%
202081%

Het aandeel leraren met een vaste aanstelling is in de periode 2011-2020 iets afgenomen.

Op het eerste gezicht zou de conclusie kunnen zijn dat hier sprake kan zijn van een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Echter, er is een achterliggende reden om deze afname te verklaren. De afgelopen jaren waren er veel pensioneringen, waardoor er nieuwe mensen moesten worden aangenomen. Net als in veel andere sectoren krijgen nieuwe mensen vaak een jaarcontract met het vooruitzicht op een vaste aanstelling. Daarom is het percentage vaste aanstellingen teruggelopen. Er zijn geen indicaties dat dit (ook) te maken zou kunnen hebben met verslechterende arbeidsvoorwaarden. In een situatie waarin er een tekort is aan leraren zou dat ook een onverwachte ontwikkeling zijn.

Bron: DUO, Salarisadministraties van instellingen Brontabel als csv (122 bytes)
Percentage vaste aanstelling ondersteunend personeel per 1 oktober 2011 tot en met 2020
% vaste aanstelling
201188%
201289%
201389%
201488%
201588%
201687%
201787%
201886%
201985%
202083%

Het aandeel ondersteunend personeel met een vaste aanstelling is in de periode 2011-2020 iets afgenomen.

Bron: DUO, Salarisadministraties van instellingen Brontabel als csv (122 bytes)

In het voortgezet onderwijs werkt bijna twee derde van de leraren in een voltijdbaan (>0,8 fte). Iets meer dan een derde van de leraren werkt in een kleine of grote deeltijdbaan.

Percentage leraren met een kleine deeltijdbaan, grote deeltijdbaan en volledige aanstelling

Percentage leraren met een kleine deeltijdbaan, grote deeltijdbaan en volledige aanstelling op 1 oktober 2020
0,1 tot en met 0,5 fte0,5 tot en met 0,8 ftemeer dan 0,8 fte
8%30%62%

Binnen het voortgezet onderwijs werkt bijna twee derde van het personeel in een voltijd baan.

Bron: DUO, Salarisadministraties van instellingen Brontabel als csv (89 bytes)

Gemiddelde omvang aanstelling in fte op 1 oktober

Gemiddelde omvang aanstelling in fte op 1 oktober 2011-2020
Leraar vo
20110,814
20120,813
20130,817
20140,817
20150,815
20160,811
20170,804
20180,799
20190,796
20200,794

In deze figuur is de gemiddelde aanstellingsomvang van leraren weergegeven door de jaren heen. Vanaf 2014 is een gestage daling te zien. Een gedeeltelijke verklaring is dat de uitstroom voor een groot deel uit pensioen bestaat, waaronder zich relatief veel mannen met grote aanstellingen bevinden. Bij de instroom bevindt zich een hoger percentage vrouwen, die gemiddeld een kleinere aanstelling hebben dan mannen.

Bron: DUO, Salarisadministraties van instellingen Brontabel als csv (132 bytes)

Pas afgestudeerde leraren naar aanstellingsomvang

Pas afgestudeerde leraren naar aanstellingsomvang cohort 2015-2019 (%)
VO Deeltijd: minder dan 12 uurVO Deeltijd: 12 tot 24 uurVO Deeltijd: 24 tot 36 uurVO Voltijd: 36 uur of meer
20156,10%30,40%43,40%20,10%
20166,40%27,80%46,70%19,00%
20175,10%29,20%49,00%16,80%
20184,60%27,20%50,50%17,70%
20195,00%25,20%50,70%19,10%

Bij afgestudeerden aan de 2e graad lerarenopleiding en de universitaire lerarenopleiding is tussen de 50% en 60% werkzaam in een voltijdaaanstelling. Hierbij gaat het om een aanstelling van 0,8 FTE of hoger. Dit percentage is de afgelopen jaren redelijk constant.

Bron: CentERdata/MOOZ, Loopbaanmonitor Brontabel als csv (279 bytes)