Uitval startende leraren primair onderwijs

De startende leraar

Als startende leraar sta je er opeens alleen voor. Ervaring krijgen in lesgeven kost tijd. Daarom is strategisch personeelsbeleid nodig dat ervoor zorgt dat starters in de eerste 3 jaar van hun loopbaan begeleid en ondersteund worden. Een vloeiende overgang van opleiding naar beroepspraktijk is belangrijk om te zorgen dat de eerste jaren van het leraarschap een vliegende start zijn en beginnende leraren blijven werken in het onderwijs.

Uitval startende leraren

De ambitie is dat het aandeel startende leraren in het po en vo dat binnen 5 jaar het beroep verlaat, daalt. DUO berekent op basis van de door scholen aangeleverde personeelsgegevens 2 indicatoren: jaarcijfers en driejaarsgemiddelden. Omdat vanaf 2012 personen nauwkeuriger worden waargenomen dan voorheen, kunnen jaarcijfers worden gepresenteerd. In de jaren vóór 2012 moet worden volstaan met driejaarsgemiddelden. Beide indicatoren tonen het percentage leraren (jonger dan 30 jaar) die uitstromen (uit de sector) nadat zij 1, 2, 3 of 5 jaar daarvoor waren gestart als leraar. De uitval vindt vooral in het eerste jaar plaats. Van de leraren die in 2019 in het po waren gestart had 8 procent een jaar later de sector weer verlaten. Van de leraren die in 2019 in het vo waren gestart was dit 20 procent. Dit is een opvallend groot verschil tussen po en vo.

Po uitval startende leraren (jaarcijfers)

Po uitval startende leraren (jaarcijfers) In procenten
uitgestroomd na 1 jaaruitgestroomd na 2 jaaruitgestroomd na 3 jaar
2013222321
2014191917
2015181615
2016121113
201781212
20181011
20198
DUO: Salarisadministraties van instellingen. Brontabel als csv (168 bytes)
Po uitval startende leraren (driejaarsgemiddelden) In procenten
ingestroomd inuitgestroomd na 1 jaaruitgestroomd na 3 jaaruitgestroomd na 5 jaar
2006-2008121419
2007-2009131721
2008-2010152021
2009-2011192222
2010-2012232422
2011-2013242322
2012-2014222020
2013-2015201718
2014-20161715
2015-20171313
2016-201810
2017-20199
DUO: Salarisadministraties van instellingen. Brontabel als csv (312 bytes)

Welke beweging is zichtbaar?

Van de leraren die in 2019 in het po waren gestart had 8 procent een jaar later de sector weer verlaten. Vijf jaar eerder was dat nog 19 procent. De uitval van startende leraren in het po nam tot 2013 toe, daarna is het percentage dat uitstroomt afgenomen. Er is een positieve trend zichtbaar. Ook dit is een opvallend verschil tussen po en vo. In het po is het percentage startende leraren dat in het eerste jaar uitvalt flink afgenomen, in het vo is dit percentage weinig veranderd in de afgelopen jaren.

De kwaliteit van de begeleiding van starters kan invloed hebben op de mate waarin starters uitvallen. Voor meer informatie over de begeleiding van starters: zie onderstaande link.