Eindtoets in het basisonderwijs

Vanaf schooljaar 2014/2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. Deze toets is bedoeld als tweede (objectieve) gegeven naast het schooladvies van de leraar, over het soort onderwijs dat de leerling na de basisschool kan volgen. Als het niveau van een leerling volgens de toets hoger ligt dan uit het schooladvies blijkt, moet de school het advies heroverwegen. De school kan dan besluiten het advies aan te passen of, beredeneerd, niet aan te passen.

Uitslagen eindtoets

In schooljaar 2022-2023 zijn vijf verschillende eindtoetsen toegestaan door het ministerie van OCW: de Centrale Eindtoets (Cito in opdracht van het College voor Toetsen en Examens), de IEP Eindtoets (Bureau ICE), ROUTE8 (A-VISION), AMN Eindtoets (AMN) en de Dia-Eindtoets (Diataal BV).

De tabel hieronder geeft laat zien door hoeveel scholen elke van de toegestane eindtoetsen wordt gebruikt, om hoeveel leerlingen dat gaat, wat de gemiddeld behaalde score is en welk advies daar bij hoort.

De grafieken in het  daaropvolgende blok geven inzicht in de samenhang van de gemiddelde eindscore met enkele achtergrondkenmerken (opleidingsniveau ouders, gezinsinkomen).

Eindtoetsen schooljaar 2022/2023 in het reguliere basisonderwijs

Eindtoetsen schooljaar 2022/2023 in het reguliere basisonderwijs
EindtoetsAantal leerlingenAantal scholenGemiddelde scoreAdvies bij gemiddelde score
Centrale Eindtoets759272508535,38vmbo-gt + havo
IEP Eindtoets63521238080vmbo-gt + havo
ROUTE 821706822200,08vmbo-gt + havo
AMN Eindtoets3252119416,33vmbo-gt + havo
Dia-Eindtoets7740285361,23vmbo-gt + havo
DUO: 1 cijferbestanden PO 2022 Brontabel als csv (322 bytes)

Toetsadviezen van eindtoetsen naar achtergrondkenmerken

De figuur hieronder geeft de verdeling van het toetsadvies weer voor jongens en meisjes naar het opleidingsniveau van de ouders. Onder het kopje 'Gerelateerde grafieken' wordt de verdeling van het toetsadvies naar huishoudensinkomen weergegeven.

De toetsadviezen op het primair onderwijs kunnen op verschillende eindtoetsen worden gebaseerd waaronder: Centrale eindtoets (CET), ROUTE 8, ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs (IEP), Dia en AMN.

Uit de eindtoets komt altijd een meervoudig advies, de enige uitzondering is vwo. De adviescategorieën van de eindtoetsen zijn:

pro t/m vmbo-b;
vmbo-b t/m vmbo-k;
vmbo-k t/m vmbo-t;
vmbo-g t/m havo;
havo/vwo;
vwo.

Het advies dat de school uiteindelijk geeft kan wel weer enkelvoudig zijn (dus bijvoorbeeld alleen vmbo-t-advies).

Toetsadvies naar hoogste opleidingsniveau van de ouders

Toetsadvies naar hoogste opleidingsniveau van de ouders 2021/2022 (in procenten)
Pro tot en met vmbo-bVmbo-b tot en met vmbo-kVmbo-k tot en met vmbo-tVmbo-g tot en met havoHavo + vwoVwo
Max. mbo-entreeopleiding.242827117
Mbo2-4, havo, vwo2182630159
Hbo- of wo-bachelor.919322218
Hbo- of wo-master, doctor.412282531
Totaal11320301917

Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen vaker een vwo-toetsadvies dan kinderen van laagopgeleide ouders. Dit geldt ook voor het havo/vwo-toetsadvies. Voor het 'vmbo-g t/m havo'-toetsadvies zijn de verschillen naar opleidingsniveau van de ouders relatief klein. Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen minder vaak een 'vmbo-b t/m vmbo-k'- of 'vmbo-k t/m vmbo-t'-toetsadvies.

CBS Brontabel als csv (295 bytes)
Toetsadvies naar huishoudensinkomen 2021/2022 (in procenten)
Pro tot en met vmbo-bVmbo-b tot en met vmbo-kVmbo-k tot en met vmbo-tVmbo-g tot en met havoHavo + vwoVwo
Laagste tertiel21925281510
Middelste tertiel11322311915
Hoogste tertiel0716302324
Totaal11320301917

In de figuur is het huishoudensinkomen van de kinderen ingedeeld naar de drie groepen (tertielen) gebaseerd op alle huishoudens in Nederland met een inkomen.
Kinderen uit huishoudens met een hoger inkomen krijgen vaker een vwo-toetsadvies dan kinderen uit huishoudens met een lager inkomen. Dit geldt eveneens voor het havo/vwo-toetsadvies.

CBS Brontabel als csv (240 bytes)