Normbedragen, gemiddeld uitgekeerde bedragen en studieschuld

Hier vindt u informatie over normbedragen, gemiddelde aanvullende beurs, leenbedrag en totale studieschuld van studenten.

De normbedragen voor het VO worden berekend op basis van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS). 

Onder 'Gerelateerde grafieken' vindt u de normbedragen voor het mbo en ho. Om de grafiek overzichtelijker te maken kunt u in de legenda categorieën aan- en uitvinken. De gegevens in de grafieken bestrijken de periode 2018-2021. Een langere tijdreeks is te vinden in de brontabel onder 'download deze grafiek'.

Normbedragen VO per maand

Normbedragen VO per maand x € 1
WTOS VO 18+ basistoelage thuiswonendWTOS VO 18+ basistoelage uitwonendWTOS VO 18+ schoolkosten vo onderbouw bekostigd onderwijsWTOS VO 18+ schoolkosten vo onderbouw niet-bekostigd onderwijsWTOS VO 18+ schoolkosten vo bovenbouw bekostigd onderwijsWTOS VO 18+ schoolkosten vo bovenbouw niet-bekostigd onderwijsWTOS VO 18+ schoolkosten (v)soWTOS VO 18+ schoolkosten vavo
2018113,66265,0180,14109,7387,74117,3753,24117,37
2019115,23268,6781,25111,2488,95118,9953,97118,99
2020117,20273,2682,64113,1490,47121,0254,89121,02
2021120,28280,4584,81116,1292,85124,2056,33124,20

De normbedragen worden berekend op basis van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten. Het gaat hier om de normbedragen die per maand worden uitgekeerd.

Bron: DUO Brontabel als csv (967 bytes)
Normbedragen VO per jaar x € 1
WTOS TS 18+ schoolkosten vo en vavo deeltijd meer dan 540 lesminutenWTOS TS 18+ schoolkosten vo en vavo deeltijd 270-540 lesminutenWTOS TS 18+ schoolkosten lerarenopleidingenWTOS TS 18+ tegemoetkoming onderwijsbijdrage vo en vavo deeltijd meer dan 540 lesminutenWTOS TS 18+ tegemoetkoming onderwijsbijdrage vo en vavo deeltijd 270 - 540 lesminutenWTOS TS 18+ tegemoetkoming onderwijsbijdrage lerarenopleidingenWTOS VO 18+ tegemoetkoming onderwijsbijdrage
2018315,87212,81738,24364,8243,2567,231155
2019320,23215,75748,43369,6246,4567,231168
2020325,71219,44761,23379,2252,8567,231202
2021334,28225,21781,25384256567,231216

De normbedragen worden berekend op basis van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten. Het gaat hier om de normbedragen die per jaar worden uitgekeerd.

Bron: DUO Brontabel als csv (950 bytes)
Normbedragen MBO x € 1
BOL BB thuiswonendBOL BB uitwonendBOL AB thuiswonend (vanaf 1 aug)BOL AB uitwonend (vanaf 1 aug)BOL max leenbedragTotaal normbudget MBO thuiswonendTotaal normbudget MBO uitwonendLesgeld
201882,56269,45339,96361,76179,86602,38811,071.155
201983,70273,17344,40366,50182,34610,44822,011.168
202085,13277,84351,46373,94185,46622,05837,241.187
202187,37285,15359,23382,29190,34636,94857,781216

De normbedragen worden elk jaar wettelijk vastgesteld. Het lesgeld en de eventuele stijging daarvan is ook wettelijk vastgelegd.

Bron: DUO Brontabel als csv (739 bytes)
Normbedragen HO x € 1
Gegevenstabel:Basisbeurs thuiswonendBasisbeurs uitwonendAanvullende beurs thuiswonendAanvullende beurs uitwonendAanvullende beurs studievoorschotMaximaal te lenen bedrag pre-studievoorschotMaximaal te lenen bedrag studievoorschotMaximaal collegeldkredietCollegegeld (jaar)
2018104,73291,61257,41279,25391299,6479,46171,672060
2019106,18295,63260,96283,11396,39303,73486,08173,582082
2020108300,69265,42287,95403,17308,92494,39178,582142
2021110,84308,6272,41295,53413,78317,04507,39180,672168

De normbedragen worden elk jaar wettelijk vastgesteld. Sommige vormen van studiefinanciering verschillen voor studenten onder het studievoorschot.

Bron: DUO Brontabel als csv (833 bytes)

Studenten kunnen tijdens de nominale duur van de studie (het officiële aantal jaar dat voor een opleiding staat) in aanmerking komen voor een aanvullende beurs indien het ouderlijk inkomen onder een bepaalde grens ligt.


Hieronder vindt u de gemiddelde aanvullende beurs uitgekeerd aan mbo studenten.
Onder "gerelateerde grafieken" vindt u de gemiddelde aanvullende beurs van studenten in het ho.

Gemiddelde aanvullende beurs per maand MBO

Gemiddelde aanvullende beurs per maand MBO x € 1
Gemiddelde aanvullende beurs per maand
2016291,14
2017292,77
2018295,93
2019300,21
2020305,31
  • Het gemiddeld uitbetaalde bedrag aan aanvullende beurs aan studenten in het mbo (op maandbasis weergegeven) blijft, zoals te zien is in de grafiek, vrij stabiel over de tijd. Zie ook de normbedragen voor vergelijking met de maximaal te ontvangen aanvullende beurs.
Bron: Berekening door OCW op basis van realisatiegegevens DUO Brontabel als csv (156 bytes)
Gemiddelde aanvullende beurs per maand HO x € 1
Gemiddelde aanvullende beurs
2016255,58
2017269,19
2018291,71
2019299,13
2020311,37
  • De gemiddelde uitbetaling aan aanvullende beurs aan studenten in het hoger onderwijs is sinds 2015 gestegen als gevolg van de invoering van het studievoorschot. Studenten onder het studievoorschot hebben recht op een hogere aanvullende beurs.

Zie ook de normbedragen voor vergelijking met de maximaal te ontvangen aanvullende beurs.

Bron: Berekening door OCW op basis van realisatiegegevens DUO Brontabel als csv (146 bytes)

Studenten in het mbo en ho hebben gedurende de nominale duur van hun studie plus 3 extra jaren recht op een lening. De maximale lening is afhankelijk van de hoogte van een eventuele basis-en/of aanvullende beurs. Hieronder vindt u het gemiddelde leenbedrag van mbo-studenten en onder "gerelateerde grafieken" dat van ho-studenten.

Gemiddelde maandelijks leenbedrag MBO

Gemiddelde maandelijks leenbedrag MBO x € 1
Gemiddeld maandelijks leenbedrag
2016321,38
2017328,03
2018331,12
2019338,42
2020345,19

Het gemiddelde maandelijks geleende bedrag van mbo-studenten stijgt over de tijd gezien.
Zie ook de normbedragen voor vergelijking met de maximaal te ontvangen lening.

Bron: Berekening door OCW op basis van realisatiegegevens DUO Brontabel als csv (152 bytes)
Gemiddeld maandelijks leenbedrag HO x € 1
Gemiddeld leenbedrag per maand
2016515,93
2017557,05
2018592,63
2019617,89
2020631,21

Het gemiddelde bedrag dat maandelijks door studenten in het hoger onderwijs geleend wordt, neemt over de tijd gezien toe.
Zie ook de normbedragen  voor vergelijking met de maximaal te lenen bedragen.

Bron: Berekening door OCW op basis van realisatiegegevens DUO Brontabel als csv (150 bytes)

Na afstuderen, of wanneer een student uit zijn of haar diplomatermijn (10 jaar) loopt, begint een (oud-)student, indien deze een schuld heeft opgebouwd, aan de aflosfase. Deze fase begint met een aanloopperiode van 2 jaar waarin nog niet afgelost hoeft te worden. Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde schuld van (oud-)studenten in die aanloopfase weer. Tot en met 2017 betroffen dit alleen studenten in het tweede jaar van deze aanloopfase, vanaf 2018 betreft het alle (oud-)studenten in het eerste en tweede jaar van de aanloopfase. De schuld kan bestaan uit leningen, collegegeldkrediet, niet-omgezette prestatiebeurzen, andere vorderingen en boetes, en de rente die hier eventueel bij komt.

Gemiddelde totale schuld in de aanloopfase

Gemiddelde totale schuld in de aanloopfase Per cohort; x € 1
Gemiddelde totale schuld per cohort
201714.519
201815.581
201915.515
202016.501
202117.421

De gemiddelde totale schuld blijft tot en met 2017 constant. Vanaf 2018 is er sprake van de eerder genoemde nieuwe definitie waardoor er een trendbreuk wordt veroorzaakt. Hierdoor stijgt de gemiddelde studieschuld. De stijging vanaf 2020 wordt vermoedelijk veroorzaakt door het stijgende aandeel (oud-)studenten dat onder de wet studievoorschot valt. Het gaat hier om de gemiddelde totale schuld van álle (oud-)studenten in de aanloopfase, dus mbo, hbo én wo tezamen genomen.

Bron: DUO Brontabel als csv (168 bytes)