Normbedragen, gemiddeld uitgekeerde bedragen en studieschuld

Hier vindt u informatie over normbedragen, gemiddelde aanvullende beurs, leenbedrag en totale studieschuld van studenten.

De normbedragen voor het VO worden berekend op basis van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS). 

Onder 'Gerelateerde grafieken' vindt u de normbedragen voor het mbo en ho. Om de grafiek overzichtelijker te maken kunt u in de legenda categorieën aan- en uitvinken. De gegevens in de grafieken bestrijken de periode 2018-2021. Een langere tijdreeks is te vinden in de brontabel onder 'download deze grafiek'.

Normbedragen VO per maand

Normbedragen VO per maand x € 1
PeriodeWTOS VO 18+ basistoelage thuiswonendWTOS VO 18+ basistoelage uitwonendWTOS VO 18+ schoolkosten vo onderbouw bekostigd onderwijsWTOS VO 18+ schoolkosten vo onderbouw niet-bekostigd onderwijsWTOS VO 18+ schoolkosten vo bovenbouw bekostigd onderwijsWTOS VO 18+ schoolkosten vo bovenbouw niet-bekostigd onderwijsWTOS VO 18+ schoolkosten (v)soWTOS VO 18+ schoolkosten vavo
2019115,23268,6781,25111,2488,95118,9953,97118,99
2020117,2273,2682,64113,1490,47121,0254,89121,02
2021120,28280,4584,81116,1292,85124,256,33124,2
2022121,81284,0185,89117,5994,03125,7857,05125,78

De normbedragen worden berekend op basis van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten. Het gaat hier om de normbedragen die per maand worden uitgekeerd.

Bron: DUO Brontabel als csv (1.015 bytes)
Normbedragen VO per jaar x € 1
PeriodeWTOS TS 18+ schoolkosten vo en vavo deeltijd meer dan 540 lesminutenWTOS TS 18+ schoolkosten vo en vavo deeltijd 270-540 lesminutenWTOS TS 18+ schoolkosten lerarenopleidingenWTOS TS 18+ tegemoetkoming onderwijsbijdrage vo en vavo deeltijd meer dan 540 lesminutenWTOS TS 18+ tegemoetkoming onderwijsbijdrage vo en vavo deeltijd 270 - 540 lesminutenWTOS TS 18+ tegemoetkoming onderwijsbijdrage lerarenopleidingenWTOS VO 18+ tegemoetkoming onderwijsbijdrage
2019320,23215,75748,43369,6246,4567,231168
2020325,71219,44761,23379,2252,8567,231202
2021334,28225,21781,25384256567,231216
2022338,53228,07791,17393,6262,4567,231239

De normbedragen worden berekend op basis van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten. Het gaat hier om de normbedragen die per jaar worden uitgekeerd.

Bron: DUO Brontabel als csv (1.008 bytes)
Normbedragen MBO x € 1
PeriodeBOL BB thuiswonendBOL BB uitwonendBOL AB thuiswonend (vanaf 1 aug)BOL AB uitwonend (vanaf 1 aug)BOL max leenbedragTotaal normbudget MBO thuiswonendTotaal normbudget MBO uitwonendLesgeld
201983,7273,17344,4366,5182,34610,44822,011168
202085,13277,84351,46373,94185,46622,05837,241202
202187,37285,15359,23382,29190,34636,94857,78608
202288,48288,77364,42387,78192,76645,66869,311239

De normbedragen worden elk jaar wettelijk vastgesteld. Het lesgeld en de eventuele stijging daarvan is ook wettelijk vastgelegd. Het les- en cursusgeld voor het studiejaar 2021-2022 is gehalveerd voor mbo studenten in het bekostigd onderwijs als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.

Bron: DUO Brontabel als csv (782 bytes)
Normbedragen HO x € 1
PeriodeBasisbeurs thuiswonendBasisbeurs uitwonendAanvullende beurs thuiswonendAanvullende beurs uitwonendAanvullende beurs studievoorschotMaximaal te lenen bedrag pre-studievoorschotMaximaal te lenen bedrag studievoorschotMaximaal collegeldkredietCollegegeld (jaar)
2019106,18295,63260,96283,11396,39303,73486,08173,582082
2020108300,69265,42287,95403,17308,92494,39178,582142
2021110,84308,6272,41295,53413,78317,04507,39180,671084
2022112,25312,52275,86299,28419,04321,07513,83184,082209

De normbedragen worden elk jaar wettelijk vastgesteld. Sommige vormen van studiefinanciering verschillen voor studenten onder het studievoorschot. Het collegegeld voor het studiejaar 2021-2022 is gehalveerd voor studenten in het bekostigd hoger onderwijs als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.

Bron: DUO Brontabel als csv (893 bytes)

Studenten kunnen tijdens de nominale duur van de studie (het officiële aantal jaar dat voor een opleiding staat) in aanmerking komen voor een aanvullende beurs. De hoogte van de aanvullende beurs hangt onder andere af van het inkomen van de ouders en het aantal broers en zussen.


Hieronder vindt u de gemiddelde aanvullende beurs uitgekeerd aan mbo studenten.
Onder "gerelateerde grafieken" vindt u de gemiddelde aanvullende beurs van studenten in het hoger onderwijs.

Gemiddelde aanvullende beurs per maand MBO

Gemiddelde aanvullende beurs per maand MBO x € 1
PeriodeGemiddelde aanvullende beurs per maand
2017292,77
2018295,93
2019300,21
2020305,31
2021304,76

Het gemiddeld uitbetaalde bedrag aan aanvullende beurs aan studenten in het mbo (op maandbasis weergegeven) blijft, zoals te zien is in de grafiek, vrij stabiel over de tijd. In 2021 was het gemiddelde bedrag aan de aanvullende beurs 304,76 euro per maand. 

Zie ook de normbedragen voor vergelijking met de maximaal te ontvangen aanvullende beurs.

Bron: Berekening door OCW op basis van realisatiegegevens DUO Brontabel als csv (176 bytes)
Gemiddelde aanvullende beurs per maand HO x € 1
PeriodeGemiddelde aanvullende beurs
2017269,19
2018291,71
2019299,13
2020311,37
2021307,48

De gemiddelde uitbetaling aan de aanvullende beurs aan studenten in het hoger onderwijs is sinds 2015 gestegen als gevolg van de invoering van het studievoorschot. Studenten onder het studievoorschot hebben recht op een hogere aanvullende beurs. In 2021 was het gemiddelde bedrag aan de aanvullende beurs 307,48 euro per maand.

Zie ook de normbedragen voor vergelijking met de maximaal te ontvangen aanvullende beurs.

Bron: Berekening door OCW op basis van realisatiegegevens DUO Brontabel als csv (166 bytes)

Studenten in het mbo en in het hoger onderwijs hebben gedurende de nominale duur van hun studie plus 3 extra jaren recht op een lening. De maximale lening is afhankelijk van de hoogte van een eventuele basis-en/of aanvullende beurs. Hieronder vindt u het gemiddelde leenbedrag van mbo-studenten en onder "gerelateerde grafieken" dat van studenten in het hoger onderwijs.

Gemiddelde maandelijks leenbedrag MBO

Gemiddelde maandelijks leenbedrag MBO x € 1
PeriodeGemiddeld maandelijks leenbedrag
2017328,03
2018331,12
2019338,42
2020345,19
2021353,94

Het gemiddeld maandelijks leenbedrag van mbo-studenten stijgt over de tijd gezien. In 2021 leenden studenten in het mbo maandelijks 353,94 euro.
Zie ook de normbedragen voor vergelijking met de maximaal te ontvangen lening.

Bron: Berekening door OCW op basis van realisatiegegevens DUO Brontabel als csv (172 bytes)
Gemiddeld maandelijks leenbedrag HO x € 1
PeriodeGemiddeld leenbedrag per maand
2017557,05
2018592,63
2019617,89
2020631,21
2021645,79

Het gemiddelde bedrag dat maandelijks door studenten in het hoger onderwijs geleend wordt, neemt over de tijd toe. Mede door de invoering van het studievoorschot zijn studenten in het hoger onderwijs maandelijks een hoger bedrag gaan lenen. In 2021 leenden studenten in het hoger onderwijs maandelijks 645,79 euro.
Zie ook de normbedragen  voor vergelijking met de maximaal te lenen bedragen.

Bron: Berekening door OCW op basis van realisatiegegevens DUO Brontabel als csv (170 bytes)

Na afstuderen, of wanneer een student uit zijn of haar diplomatermijn (10 jaar) loopt, begint een (oud-)student, indien deze een schuld heeft opgebouwd, aan de aflosfase. Deze fase begint met een aanloopperiode van 2 jaar waarin nog niet afgelost hoeft te worden. Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde schuld van (oud-)studenten in die aanloopfase weer. Tot en met 2017 betroffen dit alleen studenten in het tweede jaar van deze aanloopfase, vanaf 2018 betreft het alle (oud-)studenten in het eerste en tweede jaar van de aanloopfase. De schuld kan bestaan uit leningen, collegegeldkrediet, niet-omgezette prestatiebeurzen, andere vorderingen en boetes, en de rente die hier eventueel bij komt.

Gemiddelde totale schuld in de aanloopfase

Gemiddelde totale schuld in de aanloopfase Per cohort; x € 1
PeriodeGemiddelde totale schuld per cohort
201815581
201915515
202016501
202117421
202218479

De gemiddelde studieschuld stijgt vanaf 2020. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door het stijgende aandeel (oud-)studenten dat onder de wet studievoorschot valt. In 2022 is de gemiddelde studieschuld in de aanloopfase 18.479 euro. Het gaat hier om de gemiddelde totale schuld van álle (oud-)studenten in de aanloopfase, dus mbo, hbo én wo tezamen genomen.

Bron: DUO Brontabel als csv (177 bytes)