Instellingen wetenschappelijk onderwijs

Er zijn diverse kengetallen over de financiële positie van het wetenschappelijk onderwijs bekend. Ook hebben we gegevens over Universitair Medische Centra (UMC's).