Instellingen wetenschappelijk onderwijs

Er zijn diverse kengetallen over de financiële positie van het wetenschappelijk onderwijs bekend. Ook hebben we gegevens over Universitair Medische Centra (UMC's).

De financiële positie van de universiteiten en Universitair Medische Centra is goed.

De mate waarin de inkomsten en uitgaven van universiteiten met elkaar in balans zijn, is de afgelopen jaren verbeterd. Tegelijk met het aantal ingeschreven studenten nemen de inkomsten van de UMC's toe.