Genderdiversiteit en gelijke behandeling

Alle mensen zijn vrij om hun identiteit vorm te geven. Het beleid is gericht op het bevorderen van gelijke behandeling en acceptatie van genderdiversiteit en op het tegengaan van stereotypering en discriminatie.