Genderdiversiteit en gelijke behandeling

Alle mensen zijn vrij om hun identiteit vorm te geven. Het beleid is gericht op het bevorderen van gelijke behandeling en acceptatie van genderdiversiteit en op het tegengaan van stereotypering en discriminatie.  

Het bevorderen van gelijke behandeling en acceptatie van genderdiversiteit en het tegengaan van stereotypering en discriminatie, staat centraal in het beleid. Binnen dit thema vindt u cijfers over onder meer de levensverwachting van mannen en vrouwen, het aantal huwelijken en partnerschappen tussen paren van gelijk geslacht en het aantal meldingen van homodiscriminatie. Ook de sociale acceptatie van lhbt personen wordt in kaart gebracht met cijfers.  

Met betrekking tot gelijkheid op de arbeidsmarkt, zijn er cijfers over vrouwelijk personeel in het wetenschappelijk onderwijs en de mate van segregatie op de arbeidsmarkt per beroepsklasse