Sociale acceptatie van homoseksuele, lesbische en biseksuele personen

De aandacht voor homo- en biseksualiteit in de maatschappij groeit. De sociale acceptatie van homo- en biseksuele personen (resp. mensen die zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht of gender als zijzelf en mensen die zich aangetrokken voelen tot meer dan één geslacht of gender) is lager dan die van mensen met een heteroseksuele oriëntatie. Tot en met het meetjaar 2019/2020 hield het Sociaal en Cultureel Planbureau bij hoe de houding ten opzichte van homo- en biseksuele personen verandert in de tijd.

De grafiek laat zien hoeveel volwassenen positief, neutraal of negatief staan ten opzichte van homo-en biseksuele personen.

Ontwikkeling in houding ten opzichte van homo- en biseksuele personen

Ontwikkeling in houding ten opzichte van homo- en biseksuele personen In procenten van de bevolking van 18 jaar of ouder
Periodepositiefneutraalnegatief
2006-2007533215
2010-2011603110
2012-201366268
2014-201570237
2016-201774206
2017-201878175
2019-202076204

In de grafiek is te zien dat het percentage mensen met een positieve houding ten opzichte van homo- en biseksuele personen is toegenomen. In 2006/2007 lag dit aandeel op 53 procent. Dit is gegroeid tot 78 procent in 2017/2018 en daarna licht gedaald tot 76 procent in 2019/2020. Het aandeel met een negatieve houding is gedaald van 15 procent in 2006/2007 tot 4 procent in 2019/2020.

Brontabel als csv (171 bytes)