Sociale acceptatie van transgender personen

De aandacht voor genderdiversiteit in de maatschappij groeit. De sociale acceptatie van transgender personen (bij wie de genderidentiteit anders is dan het geslacht bij geboorte) is lager dan die van mensen bij wie de genderidentiteit overeenkomt met het geboortegeslacht (cisgender mannen en vrouwen). Tot en met het meetjaar 2019/2020 hield het Sociaal en Cultureel Planbureau bij hoe de houding tegenover genderdiversiteit verandert.

De grafiek laat zien hoeveel volwassenen positief, neutraal of negatief staan tegenover genderdiversiteit.

Ontwikkeling in houding tegenover genderdiversiteit

Ontwikkeling in houding tegenover genderdiversiteit In procenten van de bevolking van 18 jaar of ouder
Periodepositiefneutraalnegatief
2012-2013434511
2014-2015514010
2016-201757349
2018-201957368
2019-202060329

In de grafiek is te zien dat het percentage mensen met een positieve houding tegenover genderdiversiteit is toegenomen. In 2012/2013 lag dit aandeel op 43 procent. Dit is in 2019/2020 gegroeid tot 60 procent. Het aandeel met een negatieve houding is vrijwel constant gebleven en schommelde rond de 9 procent. De verschuiving heeft dus vooral plaatsgevonden van neutrale houdingen naar positieve houdingen.

Brontabel als csv (133 bytes)