Cultuurbestel

Het Nederlandse cultuur- en medialandschap is een samenspel van veel instellingen, organisaties en individuen.

Het Rijk is wettelijk verantwoordelijk voor de instandhouding van het cultuuraanbod, zowel wat betreft de kwaliteit, diversiteit als toegankelijkheid. Tegelijkertijd verzorgt het Rijk (basis)voorzieningen die niet elders tot stand komen, ondersteunt het aanbod van andere overheden en marktpartijen en waarborgt bepaalde functies van het stelsel (zoals behoud van erfgoed, talentontwikkeling en Research & Development).