De verschillen in onderwijspositie op basis van behaald vo-diploma (vmbo, havo, vwo) tussen groepen leerlingen.

Hier wordt gemonitord in hoeverre de onderwijspositie van leerlingen 10 jaar na het behalen van het diploma in het voortgezet onderwijs verschilt tussen groepen leerlingen met een vergelijkbaar vo-diploma, maar met ouders die verschillende opleidingen hebben gevolgd. OCW neemt maatregelen die eraan moeten bijdragen dat onderwijskansen voor leerlingen minder afhankelijk worden van hun thuissituatie. Het doel is dat verschillen tussen leerlingen op grond van de opleiding van de ouders afnemen.

Onder ‘gerelateerde grafieken’ vindt u de verschillen in behaald diploma tussen groepen leerlingen. 

Voor de leesbaarheid van de grafiek zijn verschillende onderwijstypen gecombineerd. De trend is vergelijkbaar wanneer we alle onderwijssoorten apart zouden laten zien. 

Voor meer gedetailleerde informatie hierover, zie ook: Dashboard Gelijke Kansen landelijk | Thema's | OCW in cijfers

De grafiek laat zien welk percentage van de leerlingen met een diploma van vmbo gemengde of theoretische leerweg in de 10 jaar na het behalen van dat diploma een hbo- of wo-opleiding heeft gevolgd. De grafiek toont hierbij de verschillen tussen leerlingen met ouders die geen vervolgopleiding of een mbo-opleiding hebben gedaan, en leerlingen met ouders die een hbo- of wo-opleiding hebben gedaan. Te zien is dat de laatste groep in alle weergegeven jaren een stuk vaker een hbo- of wo-opleiding doet. Het verschil lijkt niet groter of kleiner of te worden. 

De weergegeven grafiek gaat over leerlingen van de gemengde of theoretische leerweg van het vmbo. Deze grafiek dient als voorbeeld van de verschillen tussen leerlingen met ouders met geen vervolgopleiding of mbo en leerlingen met ouders met hbo of wo. Soortgelijke verschillen zijn zichtbaar bij andere vo-richtingen. Namelijk het percentage leerlingen met een diploma basisberoepsgerichte leerweg dat naar mbo4, hbo of wo gaat; het percentage leerlingen met een diploma kaderberoepsgerichte leerweg dat naar hbo of wo gaat; en het percentage leerlingen met een havo- of vwo-diploma dat naar wo gaat.

Verschillen in onderwijspositie op basis van behaald vo-diploma (vmbo, havo, vwo) tussen groepen leerlingen

Verschillen in onderwijspositie op basis van behaald vo-diploma (vmbo, havo, vwo) tussen groepen leerlingen 10 jaar na vmbo-gtl-diploma hbo of wo behaald of gevolgd (%)
schooljaarmbo of geen vervolgopleidinghbo of woverschil
2006-200734,20%46,28%12,08%
2007-200832,98%45,58%12,60%
2008-200933,17%44,98%11,81%
2009-201033,38%46,44%13,06%
2010-201132,60%44,47%11,87%
2011-201233,41%43,13%9,72%

De horizontale as geeft het schooljaar behalen vmbo-gtl-diploma (2006/07 t/m 2011/12) aan en de verticale as het percentage 10 jaar na vmbo-gtl-diploma hbo of wo behaald of gevolgd (0 t/m 100%). 

De bovenste twee lijnen geven het opleidingsniveau van de ouders aan.

Brontabel als csv (251 bytes)