Beleidsindicatoren Maatschappelijke Diensttijd

Vanaf de begroting van OCW voor 2024 geven aangescherpte beleidsindicatoren (niet-financiële informatie) inzicht in de voortgang op de beleidsprioriteiten van het ministerie van OCW, op basis van het Regeerakkoord. De hoofddoelen uit de Beleidsagenda corresponderen met die van de Strategische Evaluatie Agenda (SEA).

Op deze pagina vindt u de beleidsindicatoren voor Maatschappelijke Diensttijd ingedeeld naar subdoelen. 

Hoofddoel 2: Iedereen Gelijke Kansen

Het versterken van jongeren en de samenleving, doordat jongeren tijdens de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) iets doen voor een ander en/of de samenleving, anderen ontmoeten buiten hun eigen leefwereld en zich tegelijkertijd persoonlijk ontwikkelen en hun talenten ontdekken. Deze doelstelling draagt bij aan gelijke kansen voor jongeren.