Actualisatie cijfers onderwijs-arbeidsmarkt (leerlingen en studenten)

Vandaag zijn recente cijfers van het CBS verschenen over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

De cijfers beschrijven de positie op de arbeidsmarkt (het hebben van werk/uitkering en verdiend loon) van uitstromers uit het praktijkonderwijs (pro), voortgezet speciaal onderwijs (vso), middelbaar beroepsonderwijs (mbo),  hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo).