Trendrapportage 2021: actuele gegevens arbeidsmarkt leraren

Op basis van de Trendrapportage Arbeidsmarkt voor Leraren 2021 zijn gegevens rond de arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) geactualiseerd op de themapagina 'arbeidsmarkt voor leraren' op www.ocwincijfers.nl.

Het gaat om indicatoren over arbeidsmarktprognoses, vacatures, arbeidsomstandigheden en loopbaan van startende leraren voor de onderwijssectoren en algemeen landelijk.

Nieuw dit jaar is informatie over de onderwerpen:

De Trendrapportage Arbeidsmarkt voor leraren 2021 en de hierbij onderliggende rapporten bieden de cijfermatige onderbouwing van de Tweede Kamer brief 'Lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt 2021'.